fbpx

Egypt možné riešenie súčasnej situácie mierovou cestou doplnené19 a 16verzia1.02beta

Ahoj svet

Nepáči sa mi situácia v Egypte a preto mi prosím dovolte ponúknuť Vám
možné riešenie ako situáciu vyriešiť mierovou cestou

Možné riešenie situácie v egypte návrh riešenia :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Referendom o budúcnosti krajny
za účasti medzinárodných pozorovateľov ktoré by bolo spojené s referendom hlasovaním
o odvolaní alebo zotrvaní súčasného zosadeného prezidenta.

Chcete aby Váš štát bol nezávislý na akéjkoľvej viere a náboženstve ?
alebo :
chcete aby Váš štát bol nábožensky založený naviazaný iba na jednu vieru ?

Chcete aby štátne a cirkevné záležitosti vo vašej krajne boli oddelené ?
-odluka cirkvi od štátu ?

Doplnené2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V Egypte už referendum o novej ústave mali no sú vraj pochybnosti či bolo
regulérne a nezmanipulované.

Mohlo by byť dobré ho zopakovať z medzinárodnými pozorovateľmi z otázkou
ste za náboženskú rôznorodosť ?
ste za odlúčenie cirkví od štátu ?

v prípade úspechu by sa do ústavy doplnila alebo náboženská rôznorodosť/demokracia ako základné hodnoty ústavy
alebo ak by boli občania za odluku cirkvi a štátu tak by sa doplnilo že štát a cirkvi sú oddelené.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vedúca úloha 1 náboženskej ideologie môže predstavovať riziko diktatúry pre štát,ktorý môže ovládať 1 náboženský ideologický radikál/diktátor.
Spoločenská diskusia o týchto otázkach by mohla pomôcť egyptskému ľudu sa rozhodnúť.
Myslím si že náboženská sloboda/demokracia a rôznorodosť môže byť pre ľudí lepším prínosom ako vedúca úloha
1. nábožensko-ideologického smeru pretože v Egypte sú viaceré náboženstvá.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Možná otázka referenda o odvolaní/zotrvaní zvoleného prezidenta

želáte si demokraticky odvolať súčasného silou zosadeného prezidenta s dôvodu,že máte pocit
že neslúži k záujmom spkojnosti väčšiny občanov ?

doplnené 1

V nových demokraciách so silným prezidentským systémom by som navrhoval aby :
-návrh na odvolanie prezidenta by mohli dať aj občania ak by petíciu za návrh na odvolanie podpísalo 25 % oprávnených voličov
a prezident by bol odvolaný ak by v referende bolo 50 % a viac zúčastnených voličov za jeho odvolanie.
Referendum by bolo platné pri lubovolnej účasti.
ak polovici a viac nevyhovuje znamená,že občania majú pocit,že nekoná dostatočne demokraticky.

Nové demokracie v prezidendskom systéme potrebujú jednoduché mierové riešenie ak zistia,že zvolený zástupca sa správa ako diktátor.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ak nevieme v nektorých situáciach ako dalej môže byť riešením nechať
priamo rozhodnúť ľud nech rozhodú v akom štáte chcú žiť.
Výsledky referenda by sa zaviazali rešpektovať všetci zúčastnení pretože
deklarujú,že slúžia záujmom väčšiny ľudu a jeho potrebám a očakávaniam.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pre všetky nové demokracie kde sa demokracia potrebuje zakoreniť
a v ktorých majú prezidentský systém tj prezidenta so silnými právomocami
ktorý rozhoduje by mohlo byť riešením:

Jednoduché možné odvolanie takéhoto prezidenta občanmi :

V prípade že občania budú mať pocit že :

-sa správa viac ako diktátor,ktorý počúva hlavne seba a nie to čo chce ľud
-občania majú pocit,že presadzuje výrazne záujmy iba jednej skupiny čím utláča druhé skupiny

Dôvody :
Týmto spôsobom by ľud mierovou cestou vedel odvolať tých,ktorí nevyhovujú
väčšine obyvatelstva k jeho spokojnosti.
častokrát ľud zistí koho si zvolil až neskôr,podľa toho ako sa prejaví v praxi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poznámka

Z nedokonalopsti ľudského genomu vyplýva,že približne 3 z 20 ľudí majú
násilie a trápenie spojené s ich sexualitou z čoho vyplýva aj diktátorská osobnosť.
doplnené19
Títo ľudia si nesú najtažší kríž na svojej ceste a o to viac im treba pomôcť im ho niesť
tak,že budú viac rozvíjať a posilnovať svoju citovú časť osobnosti aj oni túžia po mierumilovnej láske,no telo v zastúpení
genetiky ich často núti na zlé.Pravá láska je láska citová tá pochádza od boha.
Božia láska a milosrdenstvo je pre všetkých.

Je to čiastočné dané geneticky,no môže to byť aj naučené alebo kombinácia oboch.
Táto skupina je pre ostatných takmer neviditeľná a je prítomná všade naprieč celým ľudským
spoločenstvom,viacerí sa poznajú navzájom po sexuálnej línii.
Považujem za nie dobrý sex pri ktorom niekto trpí alebo sa znásilnujú ľudia navzájom
muži ženy muži z mužmi atd.

Každý predsa dokáže mať rád aj mierumilovne bez násilia.
Okrem toho násilie a trápenie ničí cit druhého a láska to je cit.

Všetko ostatné v sexualite čo je prejavom vzájomného citu,úcty,radosti dokážem akceptovať.
doplnené 1.01 časť1
Láska môže byť v rôznom obale nádobe, tak ako napr. mlieko – aj ked je obal iný dôležitý je obsah ktorý je ten istý.

Paradoxom je to,že po moci častokrát najviac túžia tí,ktorí su jej najviac
nehodní´´diktátorské typy´´
poznáme naj diktátorov ideologií minulého tisícročia a je pravdepodobné,že týmto trpeli
a preto to násilie a trápenie prenášali aj dalej.

U viacerých diktátorov minulého tisícročia bol obraz sveta ktorý vytvorili odrazom ich vnútorného sveta
vlstného násilia trápenia,ktoré sami zažili.
Aj preto platí,že s týraného sa častokrát stáva tyran,ktorý sám trápi druhých lebo sám bol
trápený
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V nových demokraciách je riziko že sa k moci dostanú práve ´´diktátorské typy osobností´´
túžiace hlavne po moci a ovládaniu druhých,presadzujúce ideologie jednej skupiny.

Na odvolanie prezidenta by potom stačila jednoduchá väčšina zúčastnených na referende.
Na návrh refrenda o odvolaní prezidenta by stačili podpisy 50 % poslancov parlamentu
čo by mohla garantovať nová ústava.
Kedže však pred referendom prišlo k zvrhnutiu prezidenta silou referendum
by dalo legitimitu tomu či tohoto prezidenta ľud chce alebo nie.

Možná otázka referenda o odvolaní/zotrvaní zvoleného prezidenta

želáte si odvolať súčasného prezidenta s dôvodu,že máte pocit že neslúži
k záujmom spkojnosti väčšiny občanov ?

Ak by za odvolanie hlasovalo 50% zúčastnených a viac prezident by bol demokratický odvolaný.
Ak menej zostal by vo funkcii.
Rozhodnutie ľudu priame vyjadrenie vôle ľudu by bolo pre všetkých záväzné v tejto situácii.

Myslím si,že ten kto sa obáva hlasu ľudu nerešpektuje ľud nemal by vládnuť.

Bolo by fajn keby sa na tomto dokázali zhodnúť všetky zúčastnené strany sporu
pretože nová ústava by nemusela retroaktívne riešit to, čo sa už stalo v Egypte
tj zosadenie prezidenta silou.

Nech rozhodne ľud tak ako to cíti a tak ako chce,nech si určí v akom štáte chce žiť
a či zosadeného prezidenta chce alebo nie.

Platnosť referenda si myslím že by nemala byť podmienená účasťou,stačí ak bude voliť
ten kto chce,samozrejme môže byť v mediách kampan typu ´´Môžete si sami zvoliť vašu budúcnosť´´

Dôvod
Občan, ktorý moc dal delegoval,by mal mať právo ju zase odobrať
ak v priebehu jej výkonu zistil,že sa pri výbere svojho zástupcu zmýlil.

To že odvolanie prezidenta v prezidentskom systéme by bolo jednoduché
by zároven bolo motiváciou pre prezidentov s diktátorskými sklonmi
aby dali viac na vôlu ľudu a počúvali čo chce ľud, aby boli hlavne konateľom jeho vôle nie svojej vôle
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ak by sme súčasnú situáciu v egypte skúsili riešiť referendom mohlo by to znamenať tieto výhody
pre občnov Egypta :

-občania by priamo určili smerovanie vlastnej krajny čo chú
-občania by jednoduchou väčšinou rozhodli,či súčasného prezidenta chcú alebo nechcú
– na referendum,jeho priebeh,spočítavanie hlasov by mohli dohliadať medzinárodné spoločenstvá
napr. osn a podobne s dôvodu aby bola zabespečená nestrannosť.
V komisiách referenda
by mali mať zastúpenie všetky strany aj ktoré sú za prezidenta aj ktoré su proti
– Do ústavy krajny by mohli byť zadefinované možnosti jednoduchého odvolania
prezidenta poslancami a ľudom v zmysle vyššie uvedených návrhov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prajem všetkým zúčastneným stranám sporu aby čoskoro našli mier a pokoj a urovnanie sporu.
Je mi ľúto všetkých,ktorí v tomto spore zomreli trpeli alebo trpia.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
doplnené 4:
Som veľmi sklamaný a smutný z toho ako sa to v Egypte vyvíja, množstvo mrtvych a zranených.

Na začiatku bola silná vôľa presadiť vedúcu úlohu jednej strany viery ako nástroj štátu.
Vedúca úloha jednej strany sa už v minulosti neosvedčila.
Akokoľvek mosllimskí bratia chcú hľadať boha veľmi by som bol rád keby sami žiadali náboženskú demokraciu.
dôvody :
Mám pocit,že Boh je pre nás všetkých spoločný a ten istý.
Myslím si,že vier je viac preto,aby ľudia hľadali spoločne každý svojim spôsobom a svojou cestou
a tiež si myslím,že množstvo vier dáva nižšie riziko,že by sa ktorákoľvek mohla stať nadradenou alebo ideologickou.
Mám tiež pocit,že boh má rád demokraciu preto,že nám dal slobodnú voľbu a výber hladať ho rôznymi cestami.
Do mesta nevedie len jedna cesta je ich viac a či idete po mori alebo po púšti môžete k nemu prísť.

V čom si myslím že moslimskí bratia urobili chybu je to,že sa snažili presadzovať niečo jednostranne a silou.
To isté robili kedysi dávno aj kresťania ked silou a násilím obracali kedysi dávno na vieru.
S tohoto vývoja v kresťanstve by sa mohli niečo naučiť aj naši moslimskí bratia.
Je známe, že obvykle kto čo zasadí to aj zožne.

Násilie však netreba oplácať násilím lebo ho ešte posilníte.Násilie vzniko z násilného.
Pokúste sa násielie mierumilovne akoby objať mierumilovnou láskou a vzájomnym odpustením.
Každá cirkev podlieha aj vývoju je to živý organizmus.
Verím,že i tento konflit posunie aj vývoj vo vašej viere moslimskí bratia.
Skúste prosím darovať ostatným možnosť voľby kráčať po ceste ich viery a ostatní dajú túto možnosť tiež Vám.

Je mi veľmi ľúto,že voči ľudom ozbrojenými palicami boli použité zbrane.

Skúste si prosím darovať mier a pokoj a hladť boha v mieri,všetci spoločne no dovoliť každému
objavovať ho po vlastnej ceste konkrétnej viery.

želám Vám nájdenie cesty k mieru a dialogu aby bolo možné dohodnúť sa.
Na dohodu sú potrební dvaja a je o kompromisoch tak verím,že sa vám to podarí.

Doplnené5
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ako vidím možné riešenie v súčasnej situácii:
Kedže obidve strany sú v spore myslím si,že bolo by vhodné a správne aby sa pokúsila urobiť niečo OSN.
Možné riešenie :
Až do nových volieb by velenie nad armádou prevzala OSN čím by sa zabespečila nestrannosť v použití sily,
aby sila neslúžila na potlačenie oponentov alebo jednej strane sporu.
Súčasne by OSN dozerala nad spočítavaním hlasov a priebehom volieb,referenda s témami referenda smerovnia krajny v zásadných
otázkach,ktoré som uviedol v tomto príspevku na inom mieste.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
S týmto by mohol súhlasiť aj dočasný egyptský prezident.
Po možnom referende a voľbách,upokojení situácie a vyriešení sporu by Osn kontrolu nad velením armády odovzdala Egyptu.
Myslím si že by to bolo by to v záujme Egypta a egyptská armáda by s tým mohla súhlasiť sama v záujme pokoja.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ak by ste boli na opačnej strane sporu a zbrane by malo moslimské bratstvo ako by sa vám páčilo keby urobili to isté čo vy
a strieľali by do palicami ozbrojeného davu ?
Myslím si,že demokracia nie je o jednaní s pozície sily aj ked ju momentálne máte p. dočasný prezident Egypta.
Chápem Vás,že ideologie a radikalizmus v každej oblasti sú problémom,no prosím skúste použiť mierové prostriedky.
Násilie a sila v tejto situácii jednostranne použitá môže Váš spor iba zhoršiť a verím, že nechcete byť radikálom v použití sily na slabších
no človekom,ktorý hľadá mierové riešenia.

Referendom o tom, či ludia chcú náboženskú slobodu ako základ svojho štátu,odluku cirkví od štátu by mohla byť vyriešená otázka smerovania štátu.
Pokiaľ som tomu správne porozumel prvé protesty vznikli práve preto,že pôvodný prezident Mursí sľúbil, že štát nebude spájať s 1 vierou no napokon tak urobil, čo vyvolalo rozpor medzi sľubom očakávanim a skutkom,skutočnosťou.

S týchto dôvodov by mohlo byť legitímne sa spýtať ľudu či Mursího ho chcú po tak zásadnej zmene postoja názoru alebo nechcú v nových voľbách ked takto náhle zmenil to čo sľubil a voľby mohol vyhrať práve preto,že sľúbil, že vieru a štát nebude spájať vedúcou úlohou jednej viery.

Jedno slúbiť a iné urobiť v zásadnej veci mi príde ako dosť pokrytecké ako mu potom môže ľud veriť,že si vo všetkom neurbí len po svojom
a nezmení sa na diktátora.

Verím,že nebol pod žiadnym násilným tlakom,aby svoje rozhodnutie len tak náhle zmenil-alebo na neho tlačili zástupcovia ideologií
a nasilu ho prinútili aby to urobil ? Ak ho prinútili mal by sa vzdať sám moci a funkcie,rozhodnutie ktoré nie je slobodné alebo je pod silným tlakom nie je dobré a ten kto je k niečomu prinútený obykle už potom nechce s tým kto ho prinútil nič mať spoločné.

Egypt sa demokracii učí a každý má právo na pokojné protesty.
želám si aby muslimskí bratia dokázali neoplácať násilie násilím chápem,že sa hneváte,no ak urobíte to isté čo urobili Vám v čom budete iní ?
Myslím si,že demokracia je o dialogu,počúvaní druhého nie o svojvoľnej samovláde.

S týchto dôvodov by som muslimským bratom navrhoval aby zvážili možnosť zvoliť si vodcu,ktorý bude ochotný druhých počúvať,viesť dialog
a robiť kompromisy lebo o tom je demokracia a verím,že o nu máte záujem.
Samozrejme vždy je tu aj možnosť,že zvrhnutý prezident sám pristúpi na dialog a kompromisy.
V akomkolvek spore sú obvykle nejak účastné obe strany,pričom každá mohla urobiť nejakú chybu.
Skúste prosím hľadať riešenia a cesty.
Diktátor kompromisy nerobí a jedná si len po svojom.Demokracia vznikla práve preto,aby sa pokúsila zabrániť tyranii ľudu diktátormi.

Doplnené 6
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prichádzajú podrobnejšie informácie o priebehu konfliktu a vsťahoch a v súvislosti s tým
mi prosím dovolte dať niektoré dalšie návrhy.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vítam zvýšený ohľad armády nad civilistami kde armáda ich vyzvala,aby opustili miesta kde
prebiehal konflikt a dovolila civilistom odísť.

Doplnené 8
p. Dočasný egyptský prezident prosím skúste požiadať vojenskú silu, aby v prípade konfliktu
prioritne chránila tých najslabších tj civilistov bez ohľadu na vieru,moslimskí bratia vo viere obyčajní
veriaci sú na ceste svojej viery a jej vývoja.Je mi jasné,že ked do vás strieľali museli ste sa brániť
a aj chápem v akej náročnej situácii ste.
Ak by ste chceli odovzdať moc nad armádou do rúk jednotiek OSN je to len na Vašom rozhodnutí,možno by to mohlo zmierniť
napätie,no verím, že teraz už pristupujete ku všetkému opatrnejšie a chránite záujmy slabších a civilistov so všetkých náboženských skupín.
Myslím,že by mohlo pomôcť vyjadrenie generála,že mu je ľúto všetkých civilných obetí v tomto konflikte a že urobí všetko preto aby sa im dokázal vyhnúť.
Doplnené 10
V prípade,že medzinárodné spoločenstvo hlasovaním rozhodne,že kontrola nad armádou by bola lepšia v rukách OSN do nových volieb
c takom prípade si myslím,že by bolo potrebné to rešpektovať.
Za takéto rozhodnutie by mohlo hovoriť množstvo obetí proti to,že každý má právo pri zásahu urobiť aj nejaké chyby.
Chápem,že ľudu ktorému najprv sľubil prezident Mursí náboženskú slobodu pred zvolením a potom ponúkol náboženskú vládu jednej viery po zvolení Mursího bolo tažko a bol oprávnene nahnevaný.
Myslím si,že nikto nemá právo si´´sprivatizovať´´ boha pre seba pretože ten je tu pre všetkých,ktorí ho hľadajú.
Vnucovanie viery,nadradenosť a násilie si myslím že s ním nemá nič spoločné.
Myslím si,že Boh nevládne silou vládne láskou v jeho svete mieru a pokoja.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pre p. dočasného prezidenta Egypta mám nasledovný návrh:

Jednotlivci,organizácie politické,náboženské alebo iné ktoré:
-presadzujú svoje ideologie,viery násilím,trápením,terorizmom,útokmi,sebapoškodzujúcimi útokmi
alebo pre svoju ideologiu,vieru si vynucujú akýmkoľvek spôsobob jej
nadradenosť alebo vedúcu úlohu v spoločnosti

takéto organizácie budú celospoločensky nežiadúce a ich činnosť v demokratickom
spoločenstve nebude možná.

doplnené7
Alternatívny návrh :
Alternatívou by bolo určiť,že nebude možný súbeh cirkevných a štátnych funkcií
Jednoducho povedané cirkevní hoodnostári a funkcionári akejkoľvek viery by nemohli vládnuť a prijímať politické
funkcie v štáte.Tento model je odskúšaný a funguje.

Tým by sa mohlo podariť oddeliť vieru od politiky.
Obidva návrhy môžu platiť aj súčasne.
Mohlo byť tiež určené,že ten kto bol v cirkrvných alebo ideologických štruktúrach nejakej viery by istý čas X rokov nemohol do
vrcholovej politiky-toto opatrenie by mohlo byť pre Egypt iba dočasné dokiaľ sa v krajne podarí zakoreniť demokracia.

Myslím si,že v demokratickom štáte by mal byť pánom občan čo sa týka moci na každej úrovni a mohol by mať právo každého zvoleného zástupcu
aj veľmi jednoducho odvolať.Diktátori slúžia sebe a svojmu egu a pokiaľ si občan náhodou nejakého zvolí a zistí to až neskôr mal by
mať jednoduché a mierové riešenie ako ho pokojne odinštalovať.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V otázkach viery by tiež mohlo byť zaujimavé zorganizovať okrúhly stôl rozličných vier sveta s cieľom prijať
spoločnú deklaráciu náboženských lídrov, kde by sa mohli zhodnúť na tom,že vo veciach viery pôjdu všetky viery cestou dialogu a mieru
kde každá viera je rovnocenná voči ostatným,jednotlivé viery sú ochotné spolupracovať a pomáhať si vo vzájomnom rozvoji,vymienať si skúsenosti
z ciest po ktorých kráčali čo im to dalo na čo prišli atd.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Odvolanie prezidenta návrh doplnenia do ústavy :
Odvolanie prezidenta bude možné občanmi ak 20 % oprávnených voličov podpíše petíciu
za jeho odvolanie a 50 % a viac zúčastnených voličov bude za jeho odvolanie.
Na priebeh petície a hlasovaní o odvolaní i nových volieb budú dozerať medzinárodní pozorovatelia.

Pre nové demokracie ktoré fungujú v prezidentskom systéme by som navrhoval
doplniť do ich ústavy:

Odvolanie prezidenta petíciou+následné referendom o jeho odvolaní
bude možné hlavne s týchto dôvodov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
prezident sa prejavuje ako diktátor, ktorý jedná hlavne podla svojej vôle
prezident po voľbe v praxi sa správa pokrytecky v rozpore so sľubmi a v zásadných otázkach smerovania štátu mení názory
ak spoločnosť výrazne viac rozdeľuje ako spája
z akéhokoľvek iného dôvodu pre výraznú nespokojnosť občanov ako darcov moci

zo zdravotných dôvodov :
Ak nezávislé lekárske konzílium s medzinárodnou účasťou väčšinovým hlasovaním uzná,že by mohol trpieť závažnou chorobou,ktorá je alebo by bola prekážkou pre výkon dalšej politickej moci
alebo vážnosti prezidentského úradu. Pričom na návrh konzília by sa prezident bol povinný
podrobiť lekárskemu vyšetreniu v prípade,že odmietne by prišiel o funkciu automaticky po odmietnutí alebo nevyjadrení sa k žiadostiam a návrhom,žiadostiam konzília v určenej lehote.

-je tu aj možnosť po zvolení prezidenta stanoviť povinnosť prezidentovi podrobiť sa vyšetreniu lekárskeho konzília za účelom odsúhlasenia jeho zdravotného a duševného stavu pre výkon funkcie.
Ak napr. konzílium zistí,že ide o diktátorskú osobnosť zvolený prezident neprejde vstupnou
zdravotnou prehliadkou pre spôsobilosť na funkciu prezidenta a v takom prípade by boli vypísané nové voľby automaticky.
Doplnené11
V prípade že sa rozhodnete prijať tento návrh tak si myslím,že lekárskemu vyšetreniu pre spôsobilosť na funkciu prezidenta
by bolo potrebné aby sa podrobili všetci kandidáti ešte pred voľbou aby sa voľby zúčastnili tí ktorí splnajú kritériá zdravotnej spôsobilosti.
Ak by to bolo až po voľbe mohlo by to vyvolať frustráciu ľudu i kandidáta.
Medzinárodné lekárske konzílium si myslím že by malo byť nestranné,nezávislé a nepolitické zložené z expertov v jednotlivých oblastiach.

Dôvod na uvedený krok ohľadom legitimity takéhoto postupu v prípade kandidátov na prezidenta je ten,že osobnosť v prezidentskom systéme
má veľmi silné právomoci a od toho aká to bude osobnosť závisia častokrát osudy a životy množstva ľudí a ľud by mal mať možnosť na nezávislé
hodnotenie budúcich kandidátov aj po zdravotnej a osobnostnej stránke a to ešte pred voľbou.
Hodnotiaca komisia by mohla byť napr. 11 členná alebo by mohla mať aj viac členov s nepárnym počtom.
Konkrétni členovia komisie by sa určili žrebom pričom by sa vyberalo so všetkých dostupných členov,ktorí splnili podmienky na člena takejto komisie.
Podmienky na člena komisie by mohli byť expert vo svojom odbore,politická neangažovanosť tj. odborníci
Uvedené by malo za cieľ predísť inšlalovaniu sa do funkcie diktátorovi,ktorý bude trápiť ostatných.

Chcel by som oceniť snahu všetkých,ktorí sa pokúšali a pokúšajú o dohodu diplomatickou a mierovou cestou v uvedenom konflikte.
Chápem,že demokracia nie je dokonalá ako nič na tomto svete no verím,že sa nám ju spoločne podarí vylepšiť tak,aby ešte lepšie
slúžila ľudu a predchádzala možným konfliktom.
Každý spor sa nakoniec končí nejakou dohodou želám si aby sa dohoda čoskoro našla ako aj riešenie situácie pre egyptský ľud.

Doplnené12
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Politika a viera môj názor pre Egypt a pre svet
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Myslím si že :

V politike by nemali pôsobiť osoby,ktoré presadzujú akékoľvek náboženské ideologie
ktorejkoľvek viery akoukoľvek formou násilia alebo nátlaku,vynucovania si zálažitostí
v oblasti viery takáto osoby by som navrhoval aby nemali možnosť byť kandidátmi alebo volení do politických funkcií
pokiaľ bolo preukázané,že si záležitosti viery vynucovali násilím.

Takéto osoby by sa nemohli uchádzať o politické funkcie z dôvodu náboženského násilia a náboženského extrémizmu.

Oddelenie náboženstva a viery od politiky.
Politika by mala mať civilný politický charakter nie náboženský.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V prostredí štátov kde je náboženská demokracia a sloboda môžu byť
presadzované hodnoty jednotlivých vier no tak, aby práva jedných neboli
na úkor práv druhých vo vzájomej tolerancii a rovnováhe.

Kedže rôzne viery sú na rôznej úrovni vývoja
a v každej z nich sa nachádzajú aj ideologie môžu byť tieto ideologie
i sú predmetom mnohých konfliktov.
Doplnené 15
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Možné riešenie rôzne viery by pravidelne organizovali konferencie,forum o vývoji v cirkvách
s výmenou názorov a skúseností z jednotlivých cirkví

Z dôvodu minimalizovania konfliktov z ideologicko-náboženských dôvodov
by toto mohlo byť pre egyptský ľud lepšou alternatívou ich spoločnosti.

Každý má právo na svoju vieru,no táto si myslím,že by nemala byť spájaná
s politikou v zmysle presadzovania si iba svojej viery a ideologie.

Demokracia v oblasti viery si myslím,že by mala každému dať možnosť
žiť v súlade z jeho vierou no tak,aby nenútil ostatných žiť podľa jeho viery.

Takisto si myslím,že nie je dobrou alternatívou ak vo veciach viery
rozhoduje osobnosť diktátora,ktorá sa častokrát snaží si z boha urobiť svoj majetok
a nanucovať ostatným svoju ideologiu.

Aj s týchto dôvodov si myslím,že pre ľud je lepšia náboženská sloboda a náboženská demokracia.

Doplnené13
Autorka tohoto blogu

uvádza,že žije 11 rokov v egypte a že má priame informácie z diania.
Tvrdí,že hnutie ´´moslimské bratstvo´´ zvážalo obyčajných veriacich z dedín a nútilo ich zostať v protestných táboroch násilím alebo kúpou za peniaze z odnímaním dokladov a v zlých životných podmienkach.
Pokiaľ je to pravda,potom používajú nasilie a manipuláciu a využívajú civilistov na svoje ciele.
Pokiaľ je to pravda ide o extrémistov z metodami fašizmu.
želám egyptu mier a pokoj a nájdenie cesty k plnohodnotnej demokracii a slobode.
4 články autorky ktoré na toto poukazujú nájdete tu
externy odkaz blog pravda o egypte autorka tam žije 11 rokov

Doplnené 14

To isté,čo tvrdila táto autorka som si včera potvrdil aj z dalšieho nezávislého zdroja z česka od ľudí ktorí tam žijú.
Verím,že p. dočasnému prezidentovi Egypta sa situáciu podarí upokojiť a zvládnuť.
Verím,že generál bude chrániť civilistov z obidvoch skupín rovnako,pretože tí druhí civilisti boli len využití a obetovaní ideologmi.
Situácia sa najprv javila,že ste zasiahli proti neozbrojeným civilistom, no skutočnosť sa nakoniec ukázala byť iná
druhá strana civilistov iba bezohľadne využila a obetovala v túžbe po moci za akúkoľvek cenu čo mi je veľmi ľúto.

Verím,že v dalších voľbách si vyberiete lepšie. Rok 2014 cítiť sviežosť jarnej lúky.Svet zažije nový nádych slobody čas novej slobody sa blíži.
Pozdravujem do Egypta a želám Vám aby Vaše túžby po slobode boli naplnené.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrh pre cirkvi:
Predstavitelia rôznych náboženských smerov,cirkví by mohli prijať nasledovnú spoločnú deklaráciu:

V hľadaní Boha chceme postupovať iba mierovou cestou,pričom si ctíme slobodnú voľbu
každého človeka v otázkach jeho viery aj právo slobodne sa pre ktorúkoľvek vieru rozhodnúť.
Chrániť život je pre Boha základnou hodnotou a preto táto hodnota bude pre nás najdôležitejšia.

Odmietame násilie akéhokoľvek druhu v otázkach viery alebo jej rozvoja,presadzovania a tiež odmietame v mene viery obetovať alebo vziať život,pretože prioritou Boha je život chrániť ako hlavnú hodnotu.
S týchto dôvodov považujeme radikálnych náboženských ideologických vodcov,extrémistov
,teroristov za ľudí,ktorí poškodzujú a trápia seba i iných ničia pôvodné hodnoty Boha i všetkých cirkví tužiacich po mieri a bezpodmienečne láske.
Sme presvečení o tom,že Boh nechce mať s násilím a trápením nič spoločné a očakáva
vo veciach viery slobodné rozhodnutie na základe slobodnej vôle.

Doplnené 9
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aký by to malo význam ?
V prípade,že by sa na tomto dokázala zhodnúť väčšina cirkví všetci extrémisticky konajúci vo veciach viery
by mali jasný signál,že konajú iba v mene moci a vlastného ega a hodnoty vier a cirkví nerešpektujú čo by informovaním verejnosti
postupne bolo jasné aj ich stúpencom v prípade,že by sa im podarilo zložiť si ideologické okuliare.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doplnené 16

Podprogram odvolania prezidenta v prezidentskom systéme :
verzia 1.01 beta
Možné riešenie návrh :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ústava daného štátu určí prípadné dalšie podmienky a situácie
za ktorých sa tento podprogram aktivuje,pokiaľ si želáte môžete použiť
tie podmienky,ktoré som navrhoval tu v materáli na inom mieste alebo si určiť ľubovoľné vlastné.

Dôvod : Nové demokracie môžu byť v začiatkoch nestabilné a preto by bola vhodná vysoká flexibilita z pohľadu delegovania a naspäťvzatia si moci ľudom pre tieto štáty.

Nové demokracie by sa tým mohli vyhnúť utrpeniu,ktoré môže priniesť skutočnosť,že by slobodné voľby vyhrala diktátorská osobnosť.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cieľová skupina : Nové demokracie s prezidentským systémom demokracie

Dôvod : Zakorenenie demokracie a odovzdanie skutočnej moci v demokracii do rúk ľudu a zabezpečenie, aby táto moc v rukách ľudu aj bola a zostala.
zabezpečenie odvolania diktátorov mierovou cestou ak si ich ľud omylom zvolil

5- Konkrétny štát nová demokracia s prezidentským systémom uzatvára s Osn
zmluvu o spolupráci a poverení k moci nezávislú inštitúciu OSN pre konkrétne situácie v danom štáte.
Uvedená zmluva by bola vlastne poistením sa voči diktátorovi na vnútroštátnej úrovni.

10 Bol zvolený v demokratickom štáte prezident ktorý sa správa ako diktátor ?

15 Boli splnené iné podmienky z ústavy štátu pre spustenie procesu odvolania prezidenta ?

Ak áno go to 20

20
Občianský výbor spúšťa petíciu za odvolanie prezidenta,nad priebehom petície
sú z ústavy štátu a zmluvou s OSN pozvaní dozerať pozorovatelia OSN.

30 Ak petícia dosiahla podpisy 20 % oprávnených voličov za odvolanie prezidenta a
je odovzdaná OSN, tým je aktivovaný dočasný medzinárodný výbor velenia nad armádou daného štátu pod vedením Osn.

doplnené verzia 1.02 beta
__________________________
60 V prípade,že dočasný medzinárodný výbor velenia nad armádou daného štátu ešte neexistuje,alebo takéto celosvetové riešenie
ešte nebolo vytvorené potom úlohy ktoré mal plniť ´´dočasný medzinárodný výbor velenia nad armádou daného štátu´´
preberá ´´dočasný domáci výbor velenia nad armádou´´ zložený losovaním z 11 členov ústavného súdu.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poznámka : neskôr ak by už existoval aj ´´medzinárodný výbor velenia nad armádou daného štátu´´
by za týchto okolností mohlo byť riešenie 2 stupnové,1. stupen by bol ´´dočasný domáci výbor velenia nad armádou´´
a ako odvolací 2 stupnový výbor by bol ´´medzinárodný výbor velenia nad armádou daného štátu´´

´´medzinárodný výbor velenia nad armádou daného štátu´´ by potom konal samostatne namiesto 1. stupna v prípade že :
-ústavný sud daného štátu je nefunkčný alebo zablokovaný,alebo nebol schopný rozhodnúť do 90 dní v prioritných záležitostiach štátu vo veci
velaenia armády.
-ústavný súd daného nového demokratického štátu ešte nezahájil svoju činnosť
– ´´dočasný domáci výbor velenia nad armádou´´ nenašiel riešenie prioritných otázkach velenia nad armádou a vnútornej bezpečnosti alebo iných
vopred určených priorít v stanovenej lehote napr 90 dní.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dôvod – ak si ľud omylom zvolil diktátora a chce ho odvolať v prechodnom období
by malo byť velenie armády neutrálne a na prezidentovi daného štátu nezávislé z dôvodu,
aby nemohol použiť armádu proti svojmu ľudu a odporcom odvolania.

Ľud má právo zbaviť moci diktátora mierovou cestou aj pokiaľ si ho sám predtým demokraticky zvolil.
Pokiaľ bude možné takéto riešenie mierovou cestou pre ľud by to mohlo predstavovať záchranu
životov v porovaní so silovými riešeniami vojenských prevratov a podobne.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

100 Podprogram dočasného výboru Osn pre obranu danej krajny:- dalej len dočasný výbor Osn
výbor by bol poverený dočasným velením nad armádou daného štátu

Pre každú krajnu kde došlo k aktivovaniu dočasného výboru osn výboru,bude losovaním určených
napr. pri 11 člennom výbore 10 členov z OSN a 1 člen bude so štátu o ktorý sa jedná – zmena pozrieť dalej
zmena : a 3 členovia budú so štátu o ktorý sa jedná

DOPLNENé Verzia1.01 beta
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
so štátu o ktorý sa jedná by členmi dočasného výboru Osn boli 3 ja zástupcovia 1 by bol menovaný vládou,1 opozíciou,1 prezidentom
čiže v 11 člennom výbore 3 členovia z daného štátu a 8 členovia z OSN.
8 členov OSN dočasného výbooru OSN by bolo vybraných losovaním,4 členovia by pritom mohli byť civilisti a 4 vojaci/velitelia.
V tomto istom pomere by potom bol ustanovený dočansný generálny štáb armády daného štátu,ktorý by mal velenie nad armádou daného štátu a o záležitostiach by rozhodoval hlasovaním.

110
Ulohou výboru pri spustenom procese odvolania prezidenta v prezidentskom systéme
je zabezpečiť medzinárodné velenie armády daného štátu až do momentu pokiaľ je jasný výsledok odvolania tj. :

112 Došlo v referende o odvolaní prezidenta za monitoringu Osn k odvolaniu prezidenta ?

113 Došlo k zozbieraniu 20 % podpisov oprávnených voličov na odvolanie prezidenta pod dohľadom OSN ?

115 Ak áno – potom do zvolenia prezidenta nového riadi armádu danej krajny medznárodný výbor OSN

117 Nie- Potom právomoci armády sú automaticky prenesené pôvodnému prezidentovi,ktorý nebol odovolaný referendom.

Doplnené17
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Momentálne pozorujeme,že v Egypte na protesty vyzýva známa teroristická organizácia.
Myslím, si že generál Sissi mal v pravdu v tom ked hovoril,že jeho krajna bojuje proti terorizmu.
Teraz ked už vedenie organizácie ´´moslimské bratstvo´´ nie je k dispozícii vidíme kto sa ozval ozvala sa terorostická organizácia.ktorá
vyzvala na protesty v prospech zosadeného prezidenta.

Je dosť pravdepodobné,že známa teroristická organizácia použila stratégiu infiltrácie a dostala sa do vedenia organizácie ´´moslimské bratstvo´´.
Táto organizácia bola kedysi mierumilovná v čase jej založenia atd. no práve infiltrácia vedenia teroristickou skupinou
by vysvetľovala to správanie ktoré v Egypte organizácia ´´moslimské bratstvo´´ uplatnovala a to extrémizmus,násilie a trápenie
protestujúcich obyvyteľov v stanoch,zvážanie bezbranných civilistov a obetovanie životov najslabších na ich ciele.
To je rukopis fašizmu a terorizmu.

Doplnené18
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Organizácia ´´moslimské bratstvo´´ má momentálne šancu očistiť svoje vedenie od lídrov a vodcov,ktorí sú prepojení
alebo priamo pracujú v prospech teroristickej organizácie.
Pôvodná organizácia ´moslimské bratstvo´´ založená v roku 1929 bola založená na dobrých hodnotách a hľadala boha mierovou cestou.
želám tejto organizácii ´´moslimské bratstvo´´ aby tieto hodnoty znovu objavila,aby mala vedenie ktoré ich podporí.

teroristickej organizácii želám, aby mier a láska prišli aj do ich srdca,pozývam ich na cestu mieru a spolupráce na lepšom svete.
Diskusia a dialog aj s týmito lídrami by mohli pomôcť k ich ceste k dobrým hodnotám – prvá ponuka k diskusii a rokovaní by mohla byť
taká,že sa dobrovolne vzdajú násilia a trápenia a akéhokoľvek vynucovania si záležitostí vo veciach viery.
Za túto ochodu a dohodu o mieri by sme si moli byť ochotní vypočuť ich názory na vieru a to čo vlastne chú a prečo to chcú.
Je možné,že v diskusii zmenia niektoré názory a postoje a tiež že prehodnotia svoje hodnoty a princípy v mene ktorých konajú.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kedže teroristická organizácia používa s vysokou pravdepodobnosťou stratégiu infiltrácie je tu otázka či sa jej mohlo podariť
infiltrovať sa aj napr. do armády v Sírii a urobiť kruté zlo pod pod jej menom.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ak ľubovoľná politická strana začne používať na svoje presadenie metody násilia,trápenia vtedy by myslím bolo potrebné preskúmať,či nebolo
terorizmom infiltrované jej vedenie.

Takisto ked sa stane niečo kde niekto obetuje bezbranných civilistov pre svoje ciele vzhľadom na to,že ide o pracovnú metodu terorizmu
treba preskúmať aj túto možnosť,či nedošlo k infiltrácie nejakej organizácie alebo jej časti terorizmom,teroristickou organizáciou
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verím,že záujem hľadať mierové riešenia zvítazí takisto ako snaha pre všetky strany a osobnosti ísť cestou demokracie a vzájomného dialogu,mieru a pokoja.
V tomto Vám držím palce a želám každému s Vás aby sa Vám podarilo pre to niečo dobré aj urobiť.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PS :
Pozdravujem nového Pápeža Františka je cítiť, že všetko čo robíte robíte so srdcom a tak ako najlepšie viete.
Som príjemne dojatý vašou uprimnosťou a bezprostrednosťou v snahe o lepší svet a jednotu so všetkými.
Tiež si veľmi vážim aj pápeža Benedikta za jeho rozhodnutie.želám Vám zlepšenie Vašeho zdravia a veľa energie v tvorivej činnosti.

Nech nás všetkých Boh sprevádza a pomôže nám zvládnuť aj súčasnú situáciu v Egypte.

© 2013 Trader Robo ,pokial chcete článok zaradiť na vaše stránky môžete,z uvedením celého textu a odkazov na stránky nižšie uvedené stránky.
pokial chcete písať tu kontaktujte nás.

http://forexkomodityakcieakoinvestovatnaburze.cheapindex.com

http://akcieforexburzakomodity.cheapindex.com
____________________________________________________________________________________________________________________________
spoločne k spoločným cieľom úspešný trader obchodník práve VY
____________________________________________________________________________________________________________________________

Registrácia na našom portáli je bezplatná zdarma a k ničomu nezavazujúca.
Niektoré sekcie budú prístupné iba pre našich klientov alebo traderov podielajúcich sa na jeho rozvoji
Pokiaľ ešte nie ste členom registrujte sa teraz a nenechajte si nič nové ujsť.

1. Forex burza komodity Registrácia Zdarma do Trading komunity portálu

Po registrácii budete mať prístup k niektorým sekciám a materiálom zdarma a v prípade záujmu môžete požiadať o upgrade členstva do dalších úrovní.
_____________________________________________________________________________________________________________

2. Môžete sa registrovať pre demo ukážku zdarma a online prednášku cez internet
Registrovať sa na bezplatnú ukážku,prednášku cez internet zdarma teraz
Prejsť na panel nástrojov