fbpx

Vízia rozvoja sveta : Finančný systém,školstvo,bezpečnosť sveta,duchovná inšpirácia doplnené1

Vízia rozvoja sveta : Finančný systém,školstvo,bezpečnosť sveta

Doterajší stav bol :
Ameríka prijala koncepciu,víziu pred napr. 20 rokmi ako by si to predstavovala a pravdepodobne
zahrnula do svojho plánu Europu aj svet, no bez toho aby sa spýtala jednotlivých kontinentov a ľudí
či sa im to páči.
Po 20 rokoch sa zistilo, že tento koncept sa ľudom viac nepáči ako páči,lebo presadzoval jedných na úkor druhých
a dával do popredia seba a vlastné záujmy.
Europa bola viac menej prívesným vozíkom USA príliš veľa sa nemohla vzdialiť od línie
a vízie vytýčenej USA. Verím že toto sa zmení a Europa si bude budovať aj samostatnú zahraničnú politiku v záujeme Eu národov ktoré ju budú definovať.

Návrhy :

Plán rozvoja sveta na dlhšie obdobie predstaviť verejne a dať na diskusiu
ako sa páči ostatným krajnám,národu i svetu.

Vízii a konceppcií smerovania môže byť viac návrh môže dať každý kto nejaký má.
Vízie môžu byť podávané na občianskej i politickej úrovni.

Najprv potrebujeme mať víziu a až potom volíme cesty a pilotov,ktorí nás tam dovedú.
Momentálne je to žiaľ naopak
Príklad : Najprv je zvolený nový americký prezident a až potom si volí poradcov a následne tí vytvoria víziu.
Lídri ktori chcú byť zvolení tak tí v prípade velkých globálnych hráčov a zástupcovia kontinentov
by mali predstaviť víziu ešte pred svojim zvolením myslím si.

Mám pocit,že napr. súčasné Nemecko môže robiť iba to,čo mu Usa dovolí kedže je vo vzťahu
s Usa v podtate v podriadenej pozícii (zmluva o podriadenosti usa vraj ju musí podpísať každý nemecký kancelár od čias 2 sv.v)
Nemecko a tympádom Europa nemôžu uskutočnovať v plnej miere vlastné projekty pokial by s tým Usa nesúhlasilo,nejak takto to bude nastavené domnievam sa.

O jednotlivých bodoch návrhu vízie a návrhu ako celku môžu rozhodnúť ľudia.
Tiež môžu vybrať len niektoré body z jedného návrhu a iné zamietnuť.
Prizvať čo najviac ľudí aby sa spoločne stali architektami budúcnosti.

Namiesto toho aký zisk to prinesie mne alebo mojej skupine
sa spýtať :
– čo dobrého tvoj projekt prinesie svetu a ostatným ?

Ako navrhuješ urobiť svet lepším miestom ako je doteraz ?

Realizovala by sa potom tá koncepcia rozvoja sveta ,ktorá by získala najviac online hlasov z celého sveta napr. prvých 30 bodov vízie ,ktoré získajú najviac hlasov vo svete.
K realistickosti vízie by sa tiež vyjadrila potom skupina nezávislých expertov.
Po schválení koncepcie rozvoja sveta by sme potom vypísali spoločný konkurz výberové konanie
na ich dodávateľa,dodávatelov ako zhotoviteľov projektu.

Občianske skupiny by plnili kontrolnú úlohu,plnenia plánu, prípadne ešte vylepšovania
počas cesty k cieľu.

Skúsim teda vytvoriť príklad takejto vízie :
____________________________________________________________________
Finančný systém

1. Reforma finančného systému napr.
Pripraviť koncepciu bezúročného finančného systému pre kontinenty
a systém vyskúšať na napr. jednom štáte ked zafunguje aplikovať napr . Na Europu.
Vlády a štáty by si požičiavali bezúročne iba za poplatok čím ušetria miliardy.
Povedzme si to na rovinu v roku 1913 boli otcovia zakladatelia Usa izolovaní
a vtedajšia oligarchia si svojvolne presadila,že súkromná banka bude vydávať peniaze.

Doplnené1
________________________________________________________________________________________________________________________________
Tento ´´finančný prevrat´´ bol v roku 1913 víťazstvom vlastných záujmov a ziskov majiteľov,
no bol prehrou pre svet idealistov zakladateľov Usa, a takýto svet sa preto viac stal svetom
prevratov,presadzovania vlastných ziskov jeden skupiny na úkor všetkých ostatných.

Verím že toto sa podarí zmeniť.

Na akom princípe by mohol fungovať bezúročný finančný systém ?
1. Požičiavať za poplatok tj fixný pevný výnos.
čím viac by si štát požičiaval tým menší poplatok by bol.

Od koho by si požičiaval ?

Príklad finančného systému pre krajnu ktorá
má dostatok surovín a orírodných zdrojov (Rusko)

Ako by si teda štát dokázal požičať bezúročne ?
Vytvoriť štátne bezúročné trhovisko na predaj dlhopisov štátu alebo projektov.

1. Vydané štátne dlhopisy by štát mohol predávať v o forme dlhopisu
so sumou pevného výnosu poplatku za dané obdobie
Kupovať dlhopisy by mohli aj občania aj firmy a to aj v papierovej podobe
fyzicky alebo v elektronickej podobe pomocou aplikácie.

2. napr. 49 % surovinových zdrojov štátu premeniť na ´´surovinové dlhopisy´´
aby boli peniaze kryté reálnym majetkom a aktívami

3. Projektové dlhopisy štátu by mohli kupovať súkromné osoby
a firmy a priospieť tak na rozvoj projektov
takéto niečo vlastne už robí čína poskytuje
investíce na infraštruktúru

Finančný systém by mal byť naprojektovaný tak, aby bol kompaktibilný
aj s budúcimi dalšími finančnými systémami.

Bezúročný finančný systém zlepší motiváciu k investovaniu
za konkrétnych podmienok s konkrétym výnosom no zároven
nebude robiť dlhy nesplatitelné urokom z úrokov ako je v súčasnom systéme možné.

Velakrát mohli byť vlády v uročnom systéme tlačené dotoho
aby si požičali napr. ´´požičajte si na utečencov´´ nám patriaci finančný systém
na úroku rád zarobí…

Tým,že by finančný systém vlastnil štát alebo všetci jeho občania
bolo by zabránené tomu, aby s princípu súkromenj motivácie získu
pre skupinu vlastníkov finančného systému bol finančný systém využivaný pre vlastné
záujmy, ciele a zisky majiteľov systému.
(aby niekto netlačíl vlády do pôžičiek a zadlžovania sa v mene svojich ziskov
a záujmov)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dajte mi možnost vydávať peniaze a bude mi jedno kto píše zákony – takto nejako sa vyjadril jeden s finančníkov neskôr-chcel tým povedať asi to ked bude súkromná skupina vydávať neobmedzené množstvo penazí, tak si skôr či neskôr za peniaze každého kúpi.

Tento systém však podporuje chamtivosť a korupciu a vidíme kam sa to dostalo
kúpené niektoré mediá, ktoré slúžia oligarchii.Krajny ktoré sa zdráhali vstupovať do akýchkolvek paktov a spolkov odrazu zmenili názor.(pravdepodobne dostali riadne nasypané niektorí) a niektoré krajny sa ľudí ani nepýtali či to chcú.

Bezpečnostný klub NATO nemá byť súčasne aj klubom záujmov čo sa javí že ten súčasný by byť mohol v tom je treba ho reformovať,alebo ak sa reformovať odmietne zrušiť ho lebo potom je to gordický uzol,ktorý sa už nedá rozmotať iba rozseknúť a zrušiť.

Absolutna finančná moc korumpuje absolútne a to na tom nie je to dobré.
Niektoré národy sa však za peniaze a zlato kúpiť nedajú.
Peniaze v neobmedzenej forme typu natlačíme si kolko chceme len podporujú rozvraty a prevraty
a ideologie tlačené/natláčané pomocou tlačených penazí.

Aj s tohto dôvodu je vhodné zvážiť viaceré finančné bezúročné systémy menšie,ktorých vlastníci
budu štáty alebo občania.
Východ si môže vytvoriť vlastný finančný systém, a takisto Europa a iné kontinenty.

Korenom problému typu globálna oligarchia/korupcia sa javí byť súčasný finančný systém vytvorený 1913 svojvolne za chrbtom a proti vôli otcov zakladatelov USA, ktorý je stále v rukách jednej súkromnej skupiny.
Niektoré vlastnosti ľudí a štáty sa naštastie za peniaze kúpiť nedajú.

Čo tým získajú ľudia ?
Stabilnejší systém,ktorý tak často nepadá.(ten súčasný je niečo ako windows 3.11
padalo a mrzlo to často čo ludí hnevalo, lebo prichádzali aj o dáta)
1.B. Prijať pravidlo,že finančný systém a vydávanie penazí môžu robiť iba štáty
a finačný systém nemôžu vlastniť súkromné osoby alebo podniky.
Chamtivosť a konanie v mene zisku nerobí v tomto ohlade svetu dobre.
1.C Finančných systémov môže byť prípadne aj viac aby existovala konkurencia a vývoj.

2. školstvo
____________________________________________________________________
Prijať koncepciu rozvoja školstva sveta pre nové tisícročie
Súčasný systém je zastaralý a snaží sa skôr vychovávať zamestnancov ako samostatne mysliacich a tvorivých ľudí.
Máme množstvo finančne negramotných ľudí čo z nich robí chudobných.
Máme množstvo ludí,ktorí pracujú iba pre peniaze namiesto toho aby nechávali,aby peniaze pracovali pre nich.Máme množstvo ľudí,ktorí nepracujú pre radosť a nerobia to čo ich baví pretože nevedia,že existujú takéto možnosti alebo sa zmien k lepšiemu boja.
Boja sa robiť chyby, lebo školy ich vychovali k tomu že robiť chyby je zlé.
Pričom chodiť a dalšie veci sme sa naučili len vdaka chybám,že sme padali a vstávali a potom robili prvé kroky do nového sveta.
Svet v ktorom peniaze ľudom slúžia namiesto toho, aby boli ich otrokmi je lepšia alternatíva.

Návrhy
Finančné vzdelávanie už od základnej školy pomôže vytvoriť víziu sveta v ktorom môžu byť
všetci ludia bohatí,lebo budú schopní sami vytvárať hodnoty.
Bežné základné a stredné školy o podnikaní učia málo alebo nič.
Podporiť podnikanie a investovanie v domácom prostredí štátov.
Každý podnikateľ, ktorý začína by mal mať právo dostať sa k finančným zdrojom
pokiaľ predloží zmysluplnú koncepciu a plán.
Každá banka by mohla ponúkať ´´štartovaciu spoluprácu´´

V polnohospodárskom veku bol podnikatel takmer každý či už kováč alebo remeselník
a platil dane desiatky královstvu.
V informačnom veku môže byť podnikatelom takmer každý prípadne pracovať na nejakých projektoch.Z Práce sa bude čoraz viac stávať tvorivá činnosť a práca bude prinášať čoraz viac ľudom radosť.Manuálnu prácu vo velkej časti prevezmú stroje a systémy automatickej výroby a inteligencie.

Prácou ľudí bude vytvárať inovatívne projekty ako také výrobu a realizáciu vytlačia,vyrobia a dodajú stoje aj samostatne.

3. Bezpečnosť sveta
____________________________________________________________________
Zisk z mieru pre všetkých namiesto zisku s konfrontácií len pre vyvolené skupiny
Namiesto my a oni, ´´my dobrí oni zlí´´
budovať svet na princípe my všetci ktorí chceme žiť v mieri sme sa dohodli na tom že…
Nepoužívať dvojité metre typu´´ Kosovo mi dobrí/Krym oni zlí´´ a podobne.
Prijať nové medzinárodné pravidlá napr. že pri genocídach a extrémizme bude mať lud právo
na medzinárodnú ochranu pod medzinárodnýmn velením kde členom mierových síl budú
všetky štáty,ktoré prejavia záujem.

Základ výhodná spolupráca ktorej nikto nemá právo brániť ideologiami.
Údajne pri vzniku Eu bolo cieľom projektu europskej únie podľa Usa návrhu, aby sa zabránilo spolupráci Europy a Ruska.
Môj názor na to je,že každá krajna si vie najlepšie rozhodnúť s kým spolupracovať chce a ostatné môžu robiť takisto slobodné rozhonutia do ktorých nikto nemá právo ideologicky vstupovať v mene svojich vlastných záujmov.
Pretláčanie len tých svojich vlastných záujmov totiž vedie potom iba k tomu,že tzv. elity
pretláčajú to čo chcú, no nespýtali sa najprv vopred či to chcú aj ľudia.
S týchto dôvodov prechádza zastupitelská demokracia krízou lebo zástupca na ploche ´´Word´´
a ked klikne na ikonu ´´Word´´ otvorí sa mu ´´Excel´´
Vývoj zastupitelskej demokracie mám ten pocit že bude smerovať viac k zastupitelskej demokracii skupín, že zastupovať ľud nebudú hlavne jednotlivci politici, no hlavne občianske skupiny,ktoré budú zastupovať občianske záujmy niektoré možno aj online cez internet.
V oligiarchickej peniazokracii totiž ľudu cez peniaze oligarchie berú demokraciu
a konanie v záujme ľudu nahrádzajú konaním v záujme vlastných skupín.
Riešenie vidím v decentralizácii demokracie na občianske skupiny,ktoré si budú definovať
vlastné občianske a národné záujmy, aby sa znížilo riziko pretláčania ideologii. A záujmov oligarchii.
Kedže demokracia sa vyvíja od horšej formy na lepšiu,každý z nás by mohol túto zmenu privítať
a nejak k nej prispieť a pouvažovať ako by sa dala demokraca vylepšiť tak, aby viac naplnala záujmy a potreby ľudí ?
Možno ľudia za 50 rokov budú mať nejakú aplikáciu a budú členmi napr každý napr. 20 skupín
v čom sú dobrí a budú definované riadiace,občianske,expertné skupiny a demokracia bude hybridom švajčiarskej demokracie a online demokracie skupín napríklad.

Demokracia by mala byť zadarmo ako systém a nebyť inštalovaná pre zisk alebo dosadzovaná silou.(predstavte si že by ste boli autorom systému napr windows a z jeho inštalácie by ste mali zisk
a nainštalovali by ste ho susedovi silou – určite by ste ho nepotešili a určite by vás pohnal preč )
V minulosti boli operačné systémy platené iba dnes sú už aj zdarma a verím,že takto to bude
už aj z demokraciou,že si ju vytvorí ľud sám pričom každý si môže pripraviť vlastnú variantu
v ktorej sa daný ľud bude dobre cítiť.

štáty kde bola takto silovi/prevratovo dosadená demokracia neprekvitajú – sú skôr zvädnuté v rozvrate a chaose.
S týchto dôvodov verím,že budú prijaté nové medznárodné pravidlá prijaté všetkými kontinentami,
ktoré zaručia slobodný vývoj v každej krajne bez zásahov zvonku.

Demokracia
____________________________________________________________________
Vzdať sa koncepcie impérií a silových ´´inštalácií demokracie´´
-demokracia bude zdarma a pre každú krajnu taká verzia akú si ľud vytvorí a bude chcieť sám.
Demokracie ´´z dovozu´´ sa javia byť kontraproduktívnym produktom tam kde boli vyvezené nič neprekvitalo skôr odkvitalo a bolo zničené alebo vytunelované.
(Investičné aktíva sa presúvali k inštalátorom a investičné pasíva ktoré vyťahujú peniaze s penaženky dostal ľud )

Odmietnuť ´´inštaláciu demokracií´´ silou alebo prevratmi pre vlastný zisk alebo záujmy
Znižovať rozpočty na zbrojenie a v mierových časoch dať napr. rozdať 25 % vojeských rozpočtov ľudu danej krajny – možná motivácia udržania krajín v mieri
Motivovať ludí nachádzať mierové riešenia

Príklad teamom alebo jednotlivcom vypísať odmenu za nájdenie mierového riešenia
pre konkrétnu krajnu.
Čím viac krajín vo svete by sa nachádzalo v stave mieru o to vyššíu paušálnu odmenu
za mier by mal obyvateľ daného štátu – motivácia pracovať na celosvetovom mieri.
Zisk z mieru zatial ako koncepcia alebo systém nebol uplatnený peniaze môžu služiť aj mieru
a záujmom o mier.

Namiesto :´´Dajte nám viac penazí do zbrojenia a svet bude bezpečnejší´´
(lebo naše finančné skupiny si chcú račej deliť väčší koláč so zbrojenia)
Návrh
Dajte viac penazí do takých koncepcií a plánov,aby sme zbrane potrebovali
čo najmenej.
Ako by sme si vedeli systém kolektívnej bezpečnosti vybudovať nanovo sami v spolupráci krajín
tak,aby to zabezpečilo aj prácu našim ľudom v danej krajne ?
Europa má možnosť zvoliť si možnosť zabezpečenia si vlastnej obrany
vo vlastnej réžii.

Verím,že aj na víziách môžeme pracovať spoločne tak aby sa svet skutočne lepším
miestom pre všetkých stal.
Vaše návrhy/vylepšenia sú tiež vítané ako aj diskusia na ceste za lepším svetom.
Lepší svet nikto neurobí za nás a budúcnosť bude taká akú si ju vytvoríme.
V spolupráci a pre radosť všetkých.

Všetci robíme občas chyby snažme sa ich prosím prijať ako cennú skúsenosť
ktorá nám dala príležitosť posunúť sa vo vývoji dalej.
Môžme navrhovať a vylepšovať a dovoliť, aby si vybrali ľudia cestu aká sa im páči.

Želám všetkým príjemné tvorenie a veľa energie a nápadov na ceste za lepším svetom

Duchovná inšpirácia
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Pri inšpiráciu všetkým
Ako spravne žiť Cayce inšpirácia pre svet

želám svetu pokojné a mierové cesty,veľa nápadov,spolupráce a trpezlivosti
zvládať aj náročnejšie obdobia a zátažové situácie.

Trader Robo

Prejsť na panel nástrojov