fbpx

Ako zmieriť rozhádaných bratov v cirkvách Rada pre náboženský zmier a vývoj v cirkvách doplnené4

Ahoj svet,

Dovolte mi prosím napísať názor na to,ako by bolo možné vyriešiť mnohé
náboženské konflikty.

Ako zmieriť rozhádaných bratov v cirkvách Rada pre náboženský zmier a vývoj v cirkvách
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Možná úloha pre cirkvi

Možnosť založiť

Radu pre náboženský zmier a vývoj v cirkvách
Radu pre nájdenie najdôležitejších hodnôt boha naprieč všetkými cirkvami
pričom na hlavných hodnotách by mala byť schopná sa zhodnúť väčšina cirkví
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Možné úlohy rady :

1. Hladať v každej viere hodnoty,ktoré sú spoločné večšine vier
2. Viery si môžu navzájom pomáhať nájsť ideologie ktorými trpia alebo trpeli.
Príklad ideologie:
Jedna viera jej extrémistická časť tvrdí,že za samovražedné útoky v mene viery,boha
dostane útočník v nebi 70 panien a ide priamo do neba.
3. Spoločné fora,konferencie a diskusie o bohu kde budú zastúpené všetky viery

K bodu č. 2 k príkladu ideologie :
Myslím,si že ide o veľmi zlú ideologiu,pretože boh povedal nezabiješ.
Ideologiu spoznáte okrem iného podľa toho,že nadraduje zámer ideologa
nad základné hodnoty boha, ktorými sú najvyššia hodnota života ako takého,
bezpodmienečná láska a bezfarebná pravda.

Neexistuje horšia urážka boha ako vziať život v mene boha myslím si.
Táto ideologia uvedená v príklade bodu 2 pridáva aj falošnú motiváciu v podobe 70 panien,
ktorú ponúka ideologia jednej viery za nábožensky motivovanú vraždu.

Ako však vieme z biblie duch nemá pohlavie a prisľúbené znovuzrodenie
je v telách,ktoré sexualitu nemajú a nepotrebujú a takisto je táto
motivácia v rozpore z nezabiješ a z hodnotou života,ktorá je najvyššia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Treba pre objektivitu povedať,že aj najväčšie a najstaršie viery si
prešli obdobím náboženského fašizmu,znásilnovania do viery
a prišli sami na to,že to nebolo dobré.
Tie,ktoré týmto vývojom už prešli sa môžu pomôcť pokúsiť
tým vieram,ktoré týmto vývojom ešte len prechádzaju.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Autorom ideologií je človek nie boh.
Hľadanie boha je o hľadaní pravdy.
Viera aby sa vyvíjala potrebuje byť živá v neustálom procese
vývoja a hľadania skutočnej pravdy.

Myslím si,že viera ktorá sa prestane vyvíjať
a nehľadá nezávislú bezfarebnú pravdu a spoločné hodnoty boha pre všetky viery
po čase upadne a zanikne pretože,takáto viera nehľadá boha
no slúži hlavne ideologom a ideologiam a ludom túžiacim cez vieru po moci.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ten kto v mene boha berie život a mečom začal aj mečom môže skončiť-lebo každý má právo svoj život brániť
a v sebeobrane aj útočníka zneškodniť
samozrejme to tak byť nemusí v prípade,že sa sám vzdá násilia
a trápenie spôsobovaného iným a bude rešpektovať základné hodnoty boha.
doplnené2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mal som teraz na mysli hlavne možnosti pomoci pre bezbranných civilistov v Sýrii,ktorých chodia zabíjať náboženskí extrémisti
nedávno som čítal článok kde vojak strážil civilistov na streche,kým extrémisti ich prepadli zdola a bezbranných civilistov mečom podrezali
čo pokladám za bezcitné odporné a zbabelé.
Ako by sme mohli pomôcť týmto ľudom ?
Možnosti:
-Zlepšením ochrany civilistov pre každú budovu a možným zapojením civilistov do vlastnej domácej obrany v spolupráci s armádou
Zlepšením rozpoznávania príchodu útočníkov
A. – napríklad tak,že všetci domáci obyvatelia domu,štvrte a návštevníci by mali nejaký
napr. elektronický vysielač,náramok ako identifikátor.
Prípadní útočníci by identifikátor nemali-no toto by malo význam zrejme iba v prípade ak by existovalo niečo
ako ´´radar pohybu osôb´´ pre konkrétne lokality

v takomto prípade by bolo možné lepšie nájsť potencionálnych útočníkov,ktorí by nemali identifikátor obyvateľa ani návštavy

B. zriadením uzatvorených oblastí pre civilistov z rozdelením do zony so zariadením senzorov pohybu
vstup a výstup zo zony by bol pre miestnych v stanovených časoch,ktoré by sa pravidelne menili v nejakých intervaloch.

Kto by vstúpil do takejto oblasti mimo definovaného času,tak by bol legitimovaný armádou alebo domácou obranou
– v noci by mohli oblasti monitorovať senzory pohybu pre zonu a narušenie by kontrolovala armáda alebo domáca obrana
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Môj názor :
Určite nevyzbrojovať strany sporu,ktoré sú extrémistické a teroristické.
Ak dáte zbrane do rúk teroristom,neskôr sú schopní obrátiť ich aj proti tomu kto im ich dal
a mám taký pocit,že s týmto majú praktickú skúsenosť aj Usa z minulosti so 70 a 80 rokov.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Myslím si,že pre vieru v boha sa človek môže rozhodnúť iba so slobodnej vôle
Myslím si,že boh nemá záujem ani o jedného znásilneného veriaceho tj veriaceho,ktorého
niekto doviedol k bohu násilím, pretože toto popiera princíp slobodnej vôle ktorú všetci majú.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Diskusiou o vývoji v cirkvách,medzináboženskom foru a dialogu,o hodnotách
o nájdení a pomenovaní ideologií v cirkvách,o hľadaní spoločných hodnôt cirkví.

Možnosť založenia organizácia typu´´svetovej náboženskej jednoty´´
ktorej signatári by uznali základné hodnoty ako hlavné a východiskové
piliere každej viery,kedže boh je iba jeden tieto hodnoty sú pre všetky viery
spoločné a ten kto by bol mimo nich by nebol v jednote s jediným bohom ani
by nebola takáto viera uznaná,že koná v mene boha.
Kedže boh je iba jeden jeho základné hodnoty sú v každej viere rovnaké.

Týmto spôsobom je možné preosiať ideologie v cirkvách tak,aby
balast ideologií odniesol vietor a aby zostalo iba zrno hodnôt v každej z nich.

Možný cieľ
vyhnúť sa možným hádkam o to ´´akej farby je škrupina´´
vyhnúť sa všetkým náboženským konfliktom,ktoré vyplývajú práve z ideologií
zjednotiť sa na tom aké hodnoty sú pre boha podstatné a najdôležitejšie

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kedže boh je len jeden jeho základné hodnoty sú totožné pre všetky náboženstvá.

ak má niektorá viera hodnoty iné ako na ktorej sa zhodne väčšina vier
nie sú to hodnoty boha ale hodnoty ideologie a ideologa človeka.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verím, že medzináboženská diskusia môže pomôcť posilniť každú vieru
a nájsť zrno medzi otrubami,nájsť pravdu,nájsť hodnoty ktoré sú pre všetky viery/väčšinu
spoločné a hlavné a preto sú hodnotami boha.

doplnené1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zástupcovia jednotlivých vier by mohli postupne prijať nasledovné
spoločné vyhlásenie,dohodu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

signatári dohody náboženskej jednoty
ako predstavitelia jednotlivých vier

uzatvárajú túto vzájomnú dohodu

z dôvodu že veríme že boh je len jeden a život je pre neho najvyššou hodnotou
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

veríme,že boh odmieta byť predmetom akéhokoľvek náboženského sporu

všetky náboženstvá môžu podpísať spoločné vyhlásenie náboženskej jednoty
kde sa každá viera zaväzuje k tomu že :

v mene danej viery konkrétna viera prijíma že :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

boh a viera nemôžu byť predmetom akéhokoľvek náboženského sporov
medzi cirkvami,veriacimi alebo jednotlivcami
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

z dôvodu že veríme

-pretože takéto spory sú v rozpore s vierou v jedného boha a podstatou boha
kedže boh je jeden je nezmyselné,aby bol predmetom sporov cirkví a veriacich

-pretože predmetom sporov o bohu sú rôzne ideologie,ktorých autor je človek
-pretože spory okolo boha priášajú iba konflikty a obete na životoch o ktoré boh nemá záujem
-pretože náboženské spory sú nezmyselné a ubližujú druhým
-pretože v náboženských sporoch prichádzajú zbytočne o život ľudia a život je pre boha
najvyššou hodnotou

-pretože veríme,že boh je láska a nemá záujem byť predmetom akýchkoľvek náboženských sporov
pri ktorých vždy niekto trpí
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verím,že :

Výsledkom takejto alebo podobnej dohody cirkví môže byť celosvetový náboženský mier
a zmierenie všetkých vier sveta so zachránením množstva životov
a spokojnosť veriacich i boha
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
doplnené3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hodnoty Boha
sloboda alebo otroctvo ?

Aké hodnoty by mu mohli byť blízke z týchto 2 protikladov ?
Myslím si,že Boh Abraháma nemá rád otroctvo.Sám bojoval proti otroctvu židovského národa,ktorý nechcel vládca prepustiť.
silu používal v období starého zákona pokiaľ nemal inú možnosť.

Niektoré viery však hlásaju,že človek má byť otrokom Boha.
No tam kde je otrok je aj otrokár.
Nemyslím si,že boh by bol otrokár určite nie.
To by nám predsa nedal slobodnú vôľu.
Myslím si,že nám dal slobodnú vôľu a tým označil svoj vsťah so všetkými ľudmi a ním za rovnocenný so slobodnej vôle.

Doplnené 4
Cirkvi v dialogu na medzinárodnej úrovni by spoločným hlasovaním mohli prijať aj základné pravidlá výstupu z cirkvi a zhodnúť
sa na podmienkach výstupu,ktoré prijateľné nie sú.

Príklad : trestom sa výstup z jednej viery je vraj smrť čo je v rozpore so základnou hodnotou boha tj. životom a z nezabiješ.
Takéto tresty boli v minulosti v otrokárskej spoločnosti,ked otrokárovi ušiel otrok,tak otrokár ho mohol aj zabiť lebo otrok bol podľa neho jeho majetok.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Myslím si,že žiaden človek ani veriaci nikdy nebol/nebude niekoho majetkom a že zotročiť dokázal/dokáže len človek cez ideologie človeka.
Navrhujem preto možný slobodný vstup aj výstup z každej cirkvi bez akýchkoľvek sankcií a trestov ako základné pravidlo všetkých cirkví.
Myslím si,že služba bohu môže byť iba dobrovoľné slobodné rozhodnutie človeka nie otroctvo.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oponenti by mohli namietnuť,že Boh nám dal prikázania a teda aj prikazoval.
Myslím si,že tie myslel skôr ako pravidlá civilizácie preto, aby chránil ľudí samotných pre ich vlastné dobro.

Kedže Boh je jeden jeho hodnoty sú pre všetky viery rovnaké.
Tam kde nachádame úplne protiklady vier pri základných hodnotách boha je zrejmé,že nemôžu byť obidve pravdivé.
Myslím si,že veriaci by mohli viac diskutovať o spoločných hodnotách boha a hľadať čo je spoločné pre väčšinu vier.

Aké ovocie prináša vaša viera a jej predstavitelia a proroci ? môžeme sa spoločne pýtať a hľadať odpovede
Môžeme hľadať najcennejšie ovocie a hodnoty aké má boh Abraháma (iného nepoznám lebo je len jeden)

Mohlo by byť fajn dohodnúť sa na tom,že viery a boh nemôžu byť predmetom konfliktov z dôvodu,že veríme,že je to pre boha neprijateľné
a urážajúce.
Bola by možná diskusia medzi vierami,no žiadne násilie vo veciach viery toho by sa všetky viery mohli dobrovoľne vzdať,vzdanie sa násilia
a odovzať sa odovzdanie sa do rúk boha ktorý je láska.

Verím,že na tomto by sa všetky náboženstva sveta mohli postupne dohodnúť.
Verím,že boh má rád všetkých a je tu pre všetkých a že konfliktami vo veciach vier trpí rovnako ako ľudia ktorí su obeťami týchto konfliktov.
Verím,že príde celosvetový námoženský mier a že všetci pomôžu pri vytvorení tohoto nového sveta
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tiež verím,že uvedené by mohlo prispieť k uzmiereniu pri konfliktoch z náboženských
dôvodov a tým zachrániť životy a urobiť svet krajší a lepší pre nás všetkých.
Tak verím,že nám s tým boh pomôže a nájdeme spoločne tú správnu cestu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Spoločne za náš spoločný krajší a lepší svet 🙂

Spoločne k spoločným cieľom úspešný trader práve ty.

Vitajte Tešíme sa na Vás.

Trader Robo corporation team

http://forexkomodityakcieakoinvestovatnaburze.cheapindex.com

Prejsť na panel nástrojov