fbpx

K 17 novembru občianska spoločnosť voľby, smerovanie demokracie doplnené3

Vážení čitatelia,priatelia
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K 17 novembru občianska spoločnosť voľby smerovanie demokracie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Myslím si, že sme smerom k občianskej spoločnosti prešli od 17 novembra kus cesty no máme toho ešte aj dosť pred sebou stále je čo vylepšovať.

Nepáči sa mi celkovo nízka účasť v župných voľbách i nízka účasť vo voľbách celkovo.

1. Ako by sa dala zvýšiť volebná účasť ?
A- voľbmi aj cez internet – už dnes sú možnosti na občiansky preukaz z čipom a tým aj voľbám cez internet otvorené
B- Motiváciou voličov ísť voliť aj napr. pomocou ´´volebnej online/offline lotérie´´ pre každého kto odvolil
nízka volebná účasť znamené horšie pre občana a aj riziko zvolenia ´´neštandartných´´ zástupcov mimo rámca bežného politického demokratického spektra.

Myslím si,že o budúcnosti by mali rozhodovať hlavne mladí,pretože nová generácia by mala byť tá ktorá bude formovať budúcu spoločnosť.
No účať mladých na tom čo nie je na počítači alebo androide dostupné je pomerne nízka a tiež aj záujem o veci verejné.
lebo im chýba motivácia,môže to byť čiastočne aj apatie alebo nezáujem o veci verejné.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Online voľby spolu s motiváciou voliča možu zvýšit volebnú účasť odhadom o cca 20 %.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tiež volebný program online z možnosťami hlasovania online cez internet može byť zaujímavý.
Program môže byť prezentovaný ako startup projekt pomocou videí s ukážkou vízií a plánov
spoločne s priloženou ekonomickou analýzou a hodnotením nezávislých expetov online+hodnotením občanov

-motiváciou tiež može byť pre voliča možnosť navrhnúť danej strane program a pokiaľ si ho osvojí môže ho ešte
v rámci volebnej kampane zaradiť do svojeho online prezentovaného volebného programu,volič tak bude môcť voliť stranu,ktorá
akceptovala jeho návrhy a flexibilne ich zaradila do aktuálneho volebného programu.
Mohol by to byť posun k tomu,čo chce volič.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Možnosti online demokracie sú ešte len v svojich začiatkoch a k tomu aby sa občan volič cítil ako zákazník na hoteli, ktorý to čo si objedná aj dostane
máme ešte dosť daleko no sme na ceste.

Zaznamenal som aj vznik online platformy volič-politik,ktorá poskytuje alebo má plán poskytovať obojsmernú komunikáciu
volič/politik v priebehu volebného obdobia čo sa mi páči.

Tí,čo sú nespokojní zo všetkými stranami môžu ponúknuť vlastnú alternatívu riešení,no riešením nie je útočiť na systém politických
strán a demokraciu, v demokracii sa zmeny realizujú demokratickým spôsobom.

Všetko je o trpezlivom dialogu,komunikácii,predstavením lepšej alternatívy a ak je program dobrý ľudia si ho radi zvolia.

Neexistujú nejaké ´´rýchle riešenia´´ iba trpezlivá práca na zlepšení s ponúknutím možnej lepšej cesty pre celú spoločnosť.

Dobrý program,vysoká volebná účasť,online volby,vysoká motivácia voliča,ponúknutie lepšej alternatívy, ktorá osloví všetkých
to sú ingrediencie s ktorých je možné navariť lepšiu budúcnosť.

Tak verím,že takto o 10-20 rokov budeme už ako občania ako zákazníci v hoteli a bude vládnuť
celospoločenská spokojnosť s vývojom demokracie a občianskej spoločnosti.

Rok 2013 reprezentuje aj začiatok nového cyklu a verím,že to bude aj nový začiatok smerom k ešte lepšej občianskej spoločnosti
a novej kvalite demokracie na Slovensku i vo svete.

Doplnené1
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrh
štáty Eu by mohli zvážiť možnosť priradiť vyššiu váhu v demokracii online referendám a petíciam a pokúsiť sa začleniť do existujúceho systému
demokracie ako možný demokratický upgrade.

Mohlo by to prispieť k vyššej spokojnosti občanov,online petície napr. viem že fungujú v Usa.
Ide o to nájsť správnu mieru a spôsob aplikácie,politika by sa tak mohla posunúť bližšie k občanovi a tomu čo očakáva.
Napr. občania konkrétneho kraja a regionu by online hlasovali aké projekty sú pre nich prioritné v regione,kraji aké chcú ako prvé
financovať s verejných zdrojov.

Samozrejme by to chcelo konkrétne pravidlá pre regionálne aj celoštátne témy
o akých témach a projektoch by občania mohli rozhodovať skupinovo online priamo
a aký bude postup po kladnom vyjadrení ich vôle a pod.

Každému,kto hľadá nové možnosti a demokratické cesty a riešenia držím palce na ceste k lepšej občianskej spoločnosti
a demokracii.

doplnené2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mohlo by fungovať spravovanie vecí verejných v niektorých otázkach aj decentralizovane občanom alebo skupinov občanov ?
Myslím si,že by to možné bolo :
1 Pre okresy a regiony : viem si predstaviť aplikáciu pre Pc a android kde by po overení elektronickej identity
občania okresu alebo kraja hlasovaním priamo rozhodli na aké projekty v ich kraji pôjdu peniaze z verejných zdrojov

2. Na celoštátnej úrovni si napr. viem predstaviť určitú časť občianskej decentralizácie moci smerom k občanovi
pomocou elektronickej platformy.
O tom,či je napr. niečo výhodné pre štát by hlasovaním rozhodla online hlasovaním napr. skupina 1000 expertov v danej oblasti bez politickej príslušnosti,časť verejnej moci a kontrolných funkcií by takto mohli mať v rukách priamo občania cez online platformu.

Samozrejme možnosti online demokracie sú ešte len na začiatkoch myslím si ,že demokracia sa postupne posunie čoraz viac týmto
spôsobom kde primo občania a ich skupiny budú adminiostrátori i správcovia systémov,viaceré procesy môžu byť decentralizované.

v čechách vidíme,že sa do parlamentu dostali zástupcovia priamej demokracie mám pocit,že je to začiatok nového trendu
potom už ide len o to k to v novom programe ponúkne občanovi vyššie kompetencie a možnosti spravovať občianske veci v spolupráci
ako jeden team aj pomocou online platformy z hlasovaním pre občanov napríklad.

doplnené3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ako by sa to mohlo napríklad volať?
Návrh : Online demokracia-občianska platforma

online a priamu demokraciu je možné chápať ako novú sestru demokracie.
v čechách vznika hlavne s potreby ľudu spolurozhovať o sebe z potreby inovovať súčasný model demokracie myslím si.
Súčasný model demokracie by mohla vhodne doplniť a vylepšiť o nové možnosti.

Mohla by byť novým druhom politickej strany založenej na spoluzdielaní moci s občanom pomocou občianskych a expertných skupín a pod.
pomocou online platformy.O niektorých otázkach čo občania chcú by občania mohli hlasovať online priamo.
Nastavenie a miera možností by bola predmetom diskusie.

Možnosti financovania : Napr. online budúcimi členmi,ktorých by táto myšlinka oslovila
Následne ak by sa strana stala parlamentnou mohla by napr 50 % a viac príspevku zdielať so svojimi členmi
Hlavnou motivácio členov by však bolo vylepšiť demokraciu s možnoťou, aby občan viac spolurozhodoval sám o sebe,aby občan aktívne
navrhoval čo chce ostatí by online hodnotili či sa im to páči a ak áno hlasovalo by sa o tom či by ludia mali záujem preniesť
konkretny návrh do praxe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nový model demokracie bude potrebovať nový vlastný startup projekt a program,ktorý zaujme niečim novým na spôsob zdielania moci online s občanom
pre občana,v záujme občana.

Trader Robo

Prejsť na panel nástrojov