fbpx

škola a prax efektívnejšie metody vzdelávania motivácie učiteľov doplnené3

Vážení čitatelia,priatelia

K diskusii o školstve na STV minulú nedelu dovolte mi prosím napísať niektore názory na oblasť školstva a vzdelávania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

základné školstvo

Navrhujem, aby hodiny a výukový proces boli zamerané hlavne na tieto oblasti :

A Tvorivé hodiny, žiaci by vytvárali vlastné nové projekty a podialali sa na činnosti nových projektov ako členovia teamu aby si skúsili úlohu
1. autora projektu + práce v skupine skupina pracuje na ich projekte
2. žiaci pracujú pod vedením autora projektu ako členovia jeho teamu
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
doplnené 3 časť1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Príklad z praxe : Potreboval som naprogramovať pre zákazníkov/obchodníkov nové služby,ktoré by zabezpečoval softvare.
Konkurz vyhrala online skupina ruských expertných programátorov,ktorá študovala na českej vysokej škole.
Táto skupina mala svojeho lídra a v ich teame bolo 10 expertov programátorov+ si objednávali čiastkové podúlohy u programátorov z Indie.
Z vítazom konkurzu bola uzatvorená zmluva a celková cena bola rozdelená na menšie kúsky,po dokončení a otestovaní
funkcionality každého kúsku im bola vyplatená čiastková cena až do dokončenia celého projektu.
Dá sa povedať,že projekt vytvoril medzinárodné teamy v spolupráci.

Skupina v konkurze pre vytvorenie projektu uspela pretože :

1. Mala potrebných expertov a vzdelanie,jazykové znalosti,znalosti viacerých štandartných aj expertných programovacích jazykov
2.Pracovala v teame aj jednotlivo
3. Mala dobrého témového lídra skupiny
4. Bola cenovo konkurenciaschopná
5. Dodala kvalitu,testovala spoločne čiastkové výsledky
6. Zabezpečila opravu chýb a servis po skončení projektu
7. Mala dobré referencie,profil skupiny,príklady minulých výsledkov
8. Mala záujem na výsledku a spokojnosti,pretože bola k tomu aj finančne motivovaná,čiastkové výsledky znamenali čiastkové platby

B Príklady s praxe
C Skúška rôznych profesných rolí a projekty s tým súvisiace
D Vedecko výskumná činnosť,pridat niečo vlastné do známych faktov
E Podpora sútaživosti a hier ako súčasť hodín

doplnené 3 časť 2
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
F Príprava na samostatnosť v živote oblasť 1. Ekonomická :
Napr. pochopenie princípov pridanej hodnoty a podnikania.
Možnosť vytvoriť povinne volitelný predmet ekonomika,financie a podnikanie na 2. stupni

F Príprava na samostatnosť v živote oblasť 2. Umelecká a umelecky tvorivá :
-Hľadanie talentov na školách v oblasti umenia a umeleckej tvorby,talentové sútaže pre školy,možnosť škôl uzatvárať
zmluvy so sponzormi,ktorí by do tématických sútaží venovali nejaké ceny aby žiaci boli motivovaní sútažiť a aby boli nájdené talenty pre další rozvoj a rast

G Marketing a managment základy úspešnej prezentácie svojich schopností,schopnosť uplatniť svoj potenciál a talent
na lokálnom aj globálnom trhu,schopnosť prezentovať a predať výsledky svojej práce
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poznámka:
Nedávno som čítal článok,kde písali,že hra s kockami v detstve podporuje predstavivosť
vspomínam si,že to bola moja obľúbená hra,z kociek boli svety,mosty,vlaky,kostoly,stavby
a podobne.

Tiež som sa dočítal,že hra na hudobný nástroj od 6-8 rokv podpruje tvorbu prepojení a kombinačného myslenia,v tomto veku som hral na harmoniku 🙂
čiže na základných školách by sa zišlo v predmetoch niečo ako ´´kocky´´ s ktorých by žiaci niečo tvorili aj hra na nejaký hudobný nástroj.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Napr. V predmete ekonomika/ finančnom vzdelávaní by sa pokúsili vytvoriť inovatívnu službu alebo produkte a testovali by,či by ostatní žiaci mali o takýto produkt/službu záujem a podobne aj pre iné predmetykde je to aplikovatelné.
Je známe,že pri učení si zapamätáme až 90 % toho čo sami robíme a len 20-30 % z toho
čo počujeme,vidíme.

Ak predmet ekonomika nie je mohlo by to byť ako súčať iného napr. matematiky,
aby si to žiaci vedeli spočítať,koľko zaplatia napr. na úrokoch za hypotéku za 30 rokov a podobne,
rozpočet,finančný plán,Plán príjmov a výdavkov atd.
Ide o to,aby rozumeli viac praktíckému svetu, to čo treba vedieť pre život a prax.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fyzika by sa mohla premeniť na laboratorium a výskumné teamy samozrejme s pomocou učiteľa.
Nápodobne aj chémia.

Slovenčina a literatúra čo takto napísať krátku poviedku,článok alebo básen
namiesto iba drilovaniu faktov ?
Isto niektoré fakty poznať treba,no myslím si,že by to nemalo byť hlavnou naplnou hodiny.

Telesná – viac sútaží,turnajov a hier by mohlo zvýšiť atraktivitu tohto predmetu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zemepis ma napr. nebavil mali učitelku,ktorá len prezentovala fakty a štatistiky
bez toho, aby prezentovala krajnu a kultúru ako celok čo bolo nezaujimavé a preto si s toho nepametam skoro nič…iba fakty pri prezentácii krajny alebo dejín nestačia že čo sa tam vyrába a podobne,skôr by zaujala kultúra zvyky,úspechy a projekty danej krajny
niečo zaujímavé čo tam majú a pod.

Dejepis – podanie dejepisu ako príbeh bolo zaujímavé

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Predmet Ekonomika a financie by vedel pomôcť, aby sa občania stali rovnocenní voči bankám
a poistovniam,ktoré majú častokrát znalostnú prevahu.

To nehovorím o obchodných podmienkach poistovní,ktoré majú niekde na 8 strane dolu drobnym písmom napísané na čo sa ich poistenie nevstahuje.
Poznámka
Záujmy občanov voči bankám a poistovniam by mohli zastupovať občianske združenia.
Mal som skúseneost osobnú s poistovou,ktorá hlavne slúžila sebe,vo veľa poistovniach
je väčšia katastrofa (ako k vám pristupujú zahlcujú vás žiadosťou o aj o nezmyselné doklady,ked ich majú naťahujú čas,zálohu neposkytnú,plnenie vyplatia až ked si pýtam kontakt na majiteľa v rakúsku po 50 telefonátoch poistovni po polroku/roku a pod. (poistovna uniqua) ) ako to čo sa stalo,kde vyplatit plnenie býva pre značnú časť poistovní posledná možnost.

Hodnotenie online postovní klientami čo zažili poistnú udalosť by tomuto sektoru pomohlo,
aby sa viac zameral aj na záujmy klienta a klient by zistil,ktorá poistovna mu naozaj služi a ktorá hlavne sebe.
Možno by pomohol aj nový poistný produkt proti riziku ,že si zvolíte poistovnu,ktorá sa v prípade poistnej udalosti bude tváriť,že stále niečo potrebuje – bol by to produkt kedy by iná postovna zastupovala záujmy klienta voči poistovni,ktorá sa zdráha vyplatiť zálohu alebo plnenie po poistnej udalosti.(poistenie rizika egoizmu poistovne,že bude konať viac vo svojom záujme, aby plnenie nemusela vyplatiť)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Čo by ešte pomohlo školstvu ?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aby učili viac prinípy, spôsoby myslenia,vsťahy a súvislosti tvorivými metodami
a hlavne praktickými príkladmi.

Úlohy ako niečo nové vytvoriť by mohli byť častejšie.
Informácií v podobe faktov je dnes všade na internete dostatok,samozrejme základné fakty poznať treba.

Tiež napríklad skúška rôznych profesií ako možných budúcich životných rolí.
Napr. V pondelok sú záhradníci,utorok hudobníci,stredu programátori analytici,štvrtok výskumníci,v piatok pracujú na možnom charitatívnom projekte čo by chceli zlepšiť
vo svojom okolí alebo pre svet a podobne,v sobotu môžu byť napr. Kuchári atd.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ako to čo sa naučím môže byť pre mna užitočné pre život a prax ?
Ak si žiak na túto otázku odpovie nijak vie zapnúť filter a neprijímať to čo ho nezaujíma,ak
nevidí príklad na čo by to mohlo byť dobré a uplatniteľné v praxi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Samozrejme kontinuálne vzdelávanie je tiež dôležité,tam je potrebné mať zapnutý
automatický download a naučiť sa každý den niečo nové presne podľa toho čo potrebujete.

Možná motivácia účiteľov napr. Príplatok sa lepšie výsledky žiakov v testoch
ak výsledky budú lepšie ako celoslovenský priemer a pod.,možné viaceré kategorie.

doplnené 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stretol som sa v praxi s tým,že napr.lekár nevedel niekomu určiť správnu diagnozu dlhodobejšie podarilo sa mi s tým pomôcť tak,že
som na internete ´´vyštudoval´´ konkrétny medicínsky odbor,bolo treba prejsť veľa vedeckých štúdii,materálov,porozumieť vsťahom a okolnostiam
zabralo mi to tak cca 2,5 mesiaca,no výsledok bol ten,že diagnoza pacienta bola nakoniec určená správne,choroba je vyliečitelná.
Preto by som bol rád,keby sa nám darilo viac na školách v tom,aby ´´produkovali´´ expertov namiesto šedého priemeru.
V ktitických situáciach totiž môže byť rozdiel v tom či natrafíte na experta alebo priemer aj život alebo smrť.

Aj na základe osobnej skúsenosti som presvedčený o tom,že potrebujeme viac expertov vo svojom obore a nepotrebujeme šedý priemer.
Z pohľadu klienov,zákazníkov sme ochotní platiť viac expertom vo svojom obore,za kvalitu a podobne.
Myslím si preto,že školy by sa mali sústrediť na to, aby spoločnosti viac expertov a špecialistov dodali.
Ak by sa zaviedli viaceré kategorie úrovne vzdelávania ktoré sú preferované potom je možné stanoviť napr. celoslovenský priemer
pre danú kategoriu napr. pre kategoriu tvorivé myslenie atd.

Ak v danej kategorii by učitel dosahoval lepšie výsledky ako je slovenský priemer pre túto kategoriu znamenalo by to,že
pripravil pre spoločnosť viac expertov,ktorý tento priemer zvyšujú.
Odmena učiteľa by potom mohla byť zvýšená podľa toho, aké nadpriemerné výsledky v danej kategorii výuky u žiakov dosiahol.

Nebolo by teda až tak dôležité koľko má učiteľ škôl,no aké reálne merateľné výsledky u žiakov v danej kategorii dosiahol.
Ak napr . jeho trieda v kategorii testov tvorivosti dosiahne z 10 maximálnych bodov iba 5 bodov čo by bol napr. celoslovenský priemer pre túto kategoriu v takomto prípade by za kategoriu tvorivosť pre svoju triedu príplatok nedostal.
(pozn. test tvorivosti napr. uplatnuje google pri prijímaní do zamestnania,čiže sú rozne kategorie testov a ak ich nemáte je ich možné vytvoriť)
7 bodov by napr. potom mohla byť kategoria expert1 8 bodov expert 2 a nad 9 bodov expert3

Podla testovania pre uvedenú kategoriu by potom dostával učiteľ príplatok napr. 1 rok do budúcoročného testovania,kde by došlo k prehodnoteniu
odmenovania učitelľa na základe aktuálne dosahovaných výsledkov jeho triedy v danej kategorii.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

doplnené1
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Testy žiakov by mohli byť aj napr tieto :
1. Test tvorivosti
2. Test s príkladov s praktického života
3. Test uplatnitelnosti vedomostí v praxi – test pomocou sútaže žiakov,projektov žiakov o najlepšiu praktickú aplikáciu vedmomostí

Podľa výsladkov aj takýchto testov by potom mohli mať učitelia prípladky
a sútažiť by mohli aj školy o najlepšiu školu v danej kategorii znalostí a praxe.

Dakujem za zaujímavú diskusiu na STV prajem Vám pekný víkend a lepšie efektívne školstvo zamerané pre prax.

Trader Robo

Prejsť na panel nástrojov