fbpx

Ahoj svet želanie do nového roku + možné riešenie k situácii na Ukrajine doplnené35

Ahoj svet,priatelia,čitatelia

želám všetkým,všetko dobré do roku 2014 hlavne mier pokoj,slobodu utláčaným a nájdenie harmonie.
K tomu všetkému želám veľa energie,vytrvalosti a odhodlania.

Ocenujem úsilie pápeža Františka za mier a jeho osobnosť,prístup k ľudom i všetkému,páčila sa mi fotografia z jahniaťom,som veľmi rád že katolícka cirkev má takéhoto pastiera.

V Sýrii želám skorú dohodu,mier a slobodnú krajnu pre všetkých bez ohľadu na vierovyznanie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nepáči sa mi násilné eskalovanie konfliktu na Ukrajine a obmedzovanie občianskych práv občanov na pokojné protesty.
Navrhujem preto možné mierové riešenie pre obidve strany konfliktu :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K situácii na Ukrajine možné riešenie :

1. Referendum o smerovaní krajny do Eu áno alebo nie – nech sa vyjadrí ukrajinský ľud v referende za účasti medzinárodných pozorovateľov
kam chú ako národ patriť a smerovať kedže tu vznikol prvotný konflikt.

Návrh riešenia možnej dohody oboch strán :
Prezident by vypísal referendum:
V prípade,že by bol výsledok referenda áno do Eu,súčasný prezident by odstúpil a budúci by bol zaviazaný referendom k podpisu asociačnej dohody z Eu.
V prípade,že by bol výsledok referenda záporný,súčasný prezident by zostal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Referendum by mohlo byť spojené aj z otázkou,či si národ želá predčasné parlamentné voľby, a predčasné prezidentské voľby v prípade že áno uskutočnili by sa nové parlamentné voľby,a prezidentské voľby.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Myslím si,že v zásadných otázkach smerovania krajny ak maju politici a ľudia rozličné názory by mohlo byť vhodnejšie sa spýtať priamo ludí
čo chcú, aby sa národ nestal predmetom handlovania nejakých skupín,no aby o sebe rozhodol priamo a slobodne ľud čo chce,kde vidí svoju lepšiu budúcnosť.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Týmto spôsobom by sa dalo vyhnúť priamym konfliktom a zároven rešpektovať demokraciu i vôľu ľudu.

doplnené 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kedže k dohode nedošlo,najpravdepodobnejšie sa mi javí,že ukrajinský ľud pristúpi k neobmedzenému celoukrainskému pokojnejšiemu generálnemu štrajku,aby tým vyjadril celospoločnskú potrebu po zmene a slobode.

Doplnené2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Transformujúce sa krajny ako Ukrajina so bol i som toho názoru,že parlamentný systém je pre takéto štáty vhodnejší,pretože tam kde nie je
ešte demokracia dobre zakorenená je tendencia skôr koncentrovať moc na jednotlivcov,čo bez tradície nových demokracií a v rámci zotrvačnosti
starého myslenia môže viesť k návratom k pred demokratickým systémom na spôsob polo diktatúr alebo diktatúr.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aké su ešte alternatívy riešení v súčasnej situácii na Ukrajine ?:
Pokojné riešenie po protestoch by malo byť politické a to nejaká forma kompromisu a dohody.
Napr. návrat k pôvodnej ústave Ukrajiny v krátkom čase s tým,že napr. do 6. mesiacov spoločná komisia oboch strán pripraví novú ústavu.
Ak by novú ústavu neschválil parlament a nastal by pat v takom prípade by o ústave mohlo byť referendum.

Po prijatí novej ústavy nové prezidentské a parlamentné voľby,systémom najprv nová ústava potom referendum,potom nové voľby takúto cestu
si myslím vybral Egypt ak Ukrajina nevia ako dalej môže si zvoliť cestu,ktorá bola už vyskúšaná.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doplnené 3
Kedže na Ukraine prišlo k zásadným udalostiam,ľudia očakávajú,že uvidia čím skôr nejakú zmenu
a tou zmenou by mohlo byť odhlasovanie pôvodnej ústavy z roku 2004,aby všetci videli,že systém sa pohol smerom k parlamentnej demokracii.

Súčasne s prijatím pôvodnej ústavy by obe strany menovali svojich zástupcov do napr. parlamentno-občianskej-expertnej komisie
pre prípravu novej ústavy.

Novú ústavu by bolo však lepšie keby prijímalo nové politické zoskupenie,ktoré by zišlo z nových volieb.
Do nových volieb by zúčastnené strany mohli na novej ústave pracovať.

V prípade,že by súčasný prezident bol ochotný prijať takmer okamžite pôvodnú ústavu z roku 2004 a tým by vyhovel požiadavkám
demonštrantov potom demonštranti by mohli súhlasiť ako kompromis s 3 mesačným obdobím v ktorom sa pripraví nová ústava no boli vypísané nové prezidentské i parlamentné voľby teraz z dátumom volieb o napr. 3 mesiace.

Ak by bol dátum volieb pevne daný napr. za 3 mesiace a voľby vypísané teraz upokojilo by to situáciu.

Každá strana by ustúpila v niečom a podpísali by o tom spoločnú dohodu.
čiže Konkrétne zhrnutie návrhu pre obidve strany :

1.pôvodná ústava by bola prijatá napr. do 7 dní aby národ videl,že sa niečo ihned zmenilo
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
doplnené 4
Kedže nepoznám detailné znenie ústavy Ukrainy z roku 2004 nemôžem potvrdiť,že by bolo jej prijatie v pôvodnej podobe najlepším riešením.
Z dostupných informácii totiž vyplýva,že pôvodná verzia ústavy bola príčinou patovej situácie,ked prezident mohol blokovať podla pôvodnej ústavy
rozhodnutie vlády.
čiže lepším riešením by mohlo byť :
A
Prijatie pôvodnej ústavy z roku 2004 s tým,že by boli pridané také prvky ,aby sa posilnil parlamentný systém a oslabili právomoci prezidenta
a konečné slovo pri prijímaní zákonov by mal parlament,ktorý by opätovným hlasovaním mohol prehlasovať veto prezidenta.
s tým,že po nových voľbách by sa následne ústava ešte novelizovala a demokracia by mohla prejsť napr. na 2 komorový parlamentný systém

B – prijať v krátkom čase aspon základnú verziu novej ústavy,ktorá by mohla odrážať záujem Ukrainy napr.
na novom napr. parlamentnom 2 komorovom systéme-s tým,že po nových voľbách by sa následne ústava ešte novelizovala.
v 2. komore parlamentu by mali pomerné zastúpenie napr. regiony,menšiny
Parlamentný systém na Ukrajine by podľa môjho názoru mal byť taký,aby reprezentoval rôznorodosť skupín a rozvrstvenie spoločnosti,
no zároven systém ako celok by nemal vytvárať pôdu pre blokácie alebo patové situácie.

Do vytvorenia novej ústavy by preto mohli byť pozvaní aj medzinárodní experti ako poradcovia,aby si Ukrajina mohla vytvoriť takú ústavu,ktorá
bude na mieru vytvorená pre Ukrajinu, no súčasne bude funkčná,odolná a nebude vytvárať patové stavy resp. zminimalizuje
riziko patových stavov.

2.Súčasne s prijatím pôvodnej ústavy by obe strany menovali svojich zástupcov do napr. parlamentno-občianskej-expertnej komisie
pre prípravu novej ústavy,ktorá by mala na prípravu novej ústavy 3 mesiace
3.Bol by určený termín nových prezidentských a parlamentných volieb napr. 3 mesiace od dátumu prijatia pôvodnej ústavy z roku 2004
no volby by boli vypísané teraz aby ľudia cítili ochotu k zmene.
4. Po 3 mesiacoch komisia odovzdáva návrh ústavy novému politickému vedeniu,ktoré vzišlo z nových volieb
5. Ak by nový parlament nebol schopný novú ústavu prijať dáva o nej hlasovať referendom,prípadne sa referendum o ústave uskutoční ešte
pred hlasovaním nového parlamentu o novej ústave
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kedže na Ukrajine je zmena potrebná a ľudmi žiadaná bolo by možné začať tým čo je aj ked to nie je ideálne a sú tam nejaké chyby.
(to isté urobila Eu v prípade krízy sa prijal Euroval,ktorý sa neskôr reformoval a vyvinul sa lepší systém záchrany bánk so spoluúčasťou majiteľov,poistením a pod.)
Vyplýva s toho,že je možné zmenu začať s tým čo máme aby sa upokojila situácia a následne sa systém vylepší,chyby sa opravia,zreformuje sa čo bude treba.

Návrat k pôvodnej ústave v prípade, že by ho podporili obidve strany by bol riešením dočasným a mohol by upokojiť situáciu a následne
by obidve strany nachádzali správnu formu a kompromis pre parlamentný typ demokracie na Ukrajine a novú ústavu.

Ukrajina má množstvo menšín a je dôležité, aby každá z nich mala svoje zastúpenie na princípe ´´demokracie skupín´´,
preto je možné zvážiť neskôr aj dvojkomorový parlamentný systém.

Takýto systém by mohol fungovať v demokracii parlamentnej v prezidentskom systéme by bolo tažko nájsť rovnováhu pre Ukrajinu
čiže momentálne vzhľadom na charakter rozličných národnostných a iných skupín by parlamentný systém demokracie bol pre Ukrainu
pokrokovejším riešením myslím si.

Prajem Ukrajine skoré nájdenie riešenia a ochotu k dohode pre obe strany.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Násilné protesty boli pravdepodobne len reakciou na použitie sily aká bola akcia taká bola reakcia.
Ochota k dialogu a k tomu čo chce ľud by mohla byť postupnou cestou.

žial ešte nežije celý svet v online demokracii kde sú aj online referendá a kde štát za každých okolností služi občanovi.

Vraj bol daný aj príkaz stielať do davu čo je si myslím neospravedlniteľný výsmech hodnote života,človeka, demokracii a občanovi.
Násilie však netreba oplácať násilím,lebo to by viedlo iba k vojnám bez konca.

Sú tu aj viacerí mrtvi a zranení čo mi je ľúto,že sa to takto vyostrilo a že ludia museli zomrieť preto,lebo nebola ochota počúvať
druhého a dohodnúť sa.

Doplnené5
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 .Ukrajinský parlament si myslím že by mal jednať
a konať a zasadať nepretržite až kým nedospeje k nejakej dohode
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na oboch stranách treba zachovať pokoj
a dať parlamentu priestor aby systémové zmeny urobil.
Ak protestovať tak pokojne a čakať kým budú navrnuté zmeny po komprmise akceptované.

Dohoda na systémových zmenách je v parlamente potrebná opozícia nemusí mať pod kontrolou
radikálnych protestujúcich,ktorí používajú silu ako formmu protestu čo tiež nie je dobré,
lebo to znamená len obete na oboch stranách barikád.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-pri finančnej kríze v Eu tiež dohoda nebola jednoduchá
a rokovalo s niekolko dní za sebou i do rána ak to bolo potrebné
a nakoniec dohoda bola nájdená a dosiahnutá.

2. Občania na Ukrajine žiadajú systémovú zmenu smerom k parlamentnej demokracii
a potrebujú vidieť,že sa takáto uskutočnila potrebujú vidieť konkrétne
výsledky systémových zmien teraz namiesto iba sľubov.
_____________________________________________________________________________________________
Pokusy o rozohnanie davu bez prijatia systémových zmien
sú jednaním s pozície sily,je potrebné počúvať občanov
a prijať systémové zmeny pre upokojenie situácie.

Silové rozohnanie davu si myslím situáciu môže iba zradikalizovať
a vyvolať dalšie silové strety a odpovede z dalším množstvom obetí
preto na obch stranách by som navrhoval sa ´´silovým reakciám´´ vyhnúť.

namiesto toho rokovať v parlamente dovtedy kým dôjde k dohode
na systémovej zmene.
_____________________________________________________________________________________________
Všetci cítia,že na Ukrajine je zmena potrebná a ak ide o demokraciu
znamená to,že je to vláda ľudu,ktorá by mala konať podľa očakávaní ľudu
návrhov a potrieb.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ak však parlament nebude žiadnej dohody schopný do určitého skorého termínu
potom by bolo riešením rozpustiť parlament a vypísať nové volby
a systémové zmeny realizovať až po voľbách.

Toto všetko je v rukách prezidenta,ktorý je zodpovedný za to akým spôsobom
upokojí situáciu a aké riešenie nájde po dohode s opozíciou.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
čo je isté – požitie sily obom stranám situáciu iba zhorší,začali by sa
prepadávať do čoraz tažšieho konfliktu kde nájsť dohodu bude o to tažšie
preto je potrebné hľadať pokojné riešenie s ochotou k zmenám a kompromisom.

Demonštranti v boji za lepšiu a slobodnejšiu spoločnost položili svoje životy
a čakajú,že ich úsilie a obete im prinesú vytúženú slobodnejšiu spoločnosť a zmenu.

Súčasný prezident Ukrajiny v súvislosti z podpisom asociačnej dohody
iné sľúbil a iné urobil a konal podobne ako Mursí a to v tak zásadných otázkach smerovania
krajny vyvolalo hnev,konflikt a spor bolo to jednanie pokrytecké
a ľud ako sme videli aj v prípade Egypta už neverí tomu,kto ho raz zásadne oklamal.

Aj preto rozumiem tomu,že ľud teraz čaká na konkretne zmeny a ich výsledky
a neverí slľubom toho,kto zmenil názor v zásadných otázkach smerovania krajny.

Tam kde sa preliala krv starý systém skončil sila mu nepomôže udržať sa pri moci,
iba sa hlbšie prepadne do bahna vlastnej agonie pokiaľ neústúpi.

V demokracii moc patrí ľudu a tým zástupcom,ktorí konajú v mene toho čo chce ľud a nie oni sami.
Ten kto v mene ľudu nekoná alebo jedná s pozície sily
je bud diktátor alebo ´´neplatný zástupca´´ na´´ pracovnej ploche´´.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poznámka k online demokracii,ktorá je vo vývoji
V ideálnej novej online demokracii by ´´neplatný zástupca´´ bol odinštalovaný ľudom
mierovou cestou a to online referendom o odvolaní ´´neplatného zástupcu´´
v súčasnej demokracii zatiaľ tieto funkcie nie sú dostupné no verím že časom
budú pridané.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Referendá si myslím by v online demokracii nemali byť o daniach,ľudských právach a právach menšín – z dôvodu
že váčšina je častokrát bezohľadná k právam menšín,napr. práva žien v niektorých krajnách sú vládnucou väčšinou potláčané
práve z dôvodu tendencie väčšiny konať z pozície sily a moci,bezohladne alebo z odkazom na ´´tradície´´ v ktorých majú silnejšie práva
iba muži. Kedže každý patrí do nejakej menšiny ideálne by bolo skúsiť si chodiť v ´´topánkach´´ toho druhého a skúsiť sa pozrieť na svet
z pohľadu toho druhého.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Naopak čím skôr k dohode príde,tým skôr sa situácia upokojí.
Súčasný stav súčasného starého systému na Ukrajine je neudržateľný
myslím si k zmene určite príde
preto som toho názoru,že je
lepšie sa na zmenách dohodnúť pre obe strany teraz ako prichádzať o dalšie životy
a spôsobovať si vzájomné utrpenie na oboch stranách.

Každý konflikt sa napokon končí nejakou formou dohody je preto potrebné
ju trpezlivo hľadať a nájsť prijateľný kompromis pre obidve strany.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Je mi veľmi ľúto tých obetí a stratených životov a verím,že si obidve strany povedia
stačilo ideme sa dohdnúť na zmene, ktorú naša spoločnosť potrebuje.

doplnené 6

Toľko veľa mrtvych a násilie som čítal,že to odôvodnuje aj zo strany Eu nejaké sankcie.
V prípade,že by sa Eu pre ne rozhodla mohli by byť nastavené voči konkrétnym osobám ako napr. ekonomické osobné a iné osobné blokácie zodpovedným za násilie a súčasný stav,s tým,že
budú zrušené ako náhle dôjde k dohode na systémových zmenách a predčasných volbách čo by mohlo byť motivujúcim faktorom k najdeniu dohody.

Som toho názoru,že by to nemali byť plošné sankcie voči Ukrajine zo strany Eu,lebo táto krajna aj tak dosť už trpí navyše ukrajinská mena oslabila
a plošné sankcie by poškodili bežných ukrajincov čo je nežiaduce.

Doplnené7
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Som veľmi smutný s vývoja na Ukrajine čo by sa dalo urobiť pre záchranu životov tam ?
– Poslať tam bezodkladne mierovú misiu Osn aby oddelila obidve strany,aby nedochádzalo k násiliu ani zo strany radikálnych skupín
ani z druhej strany.
Osn jednotka by mohla pomôcť stabilizovať situáciu a zaistit pokoj do ukončení jednaní a nájdeniu dohody
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prajem Ukrajine skoré nájdenie dohody a novej cesty Ukrainy k demokracii
k takej kde jej všetci zástupcovia budu slúžiť záujmom ukrajinského ľudu a jeho očakávaniam
a potrebám k spokojnosti ľudu.

Držím palce ukrajinskému ľudu a Ukraine na ceste k lepšej slobodnejšej spoločnosti
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
doplnrné8

Ocenujem úsilie všetkých zúčastnených strán na rokovaniach a nájdenie dohody,ktorá bola tak potrebná,aby sa situácia upokojila.
Diplomati a sprostredkovatelia z Eu i zástupcovia Ruska Ukrajine pomohli nájsť dohodu a riešenie a obidve strany ústúpili a tým umožnili
priestor k zmenám k lepšiemu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Politika je umenie kompromisov dosiahol sa významný pokrok a prvé výsledky dohody sa už aj premietli do praxe čomu som rád.
To čo bolo dohodnuté je potrebné, aby sa postupne realizovalo v praxi na čo je potrebná trpezlivosť.
Verím,že na Ukrajine príde k národnému uzmiereniu a upokojeniu situácie.

Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým obetiam konfliktu a želám si aby už neboli dalšie a aby nastal pokoj.
Po mesiacoch protestov je čas na upokojenie sa a návratu ukrajinskej spoločnosti do štandartného stavu.
Nová úkrajinská demokracia vzniká a verím,že prinesie novú nádej a spokojnosť ukrajinského ľudu.

Budú nové voľby a tak môžu prichádzať nové možnosti pre demokratických a mierumilovných,občanom slúžiacich lídrov
ktorých hodnory budú pre vás na ukrajine zaujímavé.

V tomto roku sú šance na položenie základov stabilnej a demokratickejšej spoločnosti na Ukrajine veľmi vysoké.
Teším sa,že ste sa dohodli,želám Vám aby ste dohody naplnili a aby uzmierenie a prímerie bolo trvalé a stabilné.

Tento rok je silne emočne ladený prevládajú silné citové stavy.
Verím,že to najhoršie máte na Ukrajine už za sebou, tak si to prosím vás nepokazte sami.

Verím,že už je čas pre Vás zažiť všetky tie kladné emocie ako radosť,volnosť a sloboda a dobrý pocit z možnej lepšej budúcnosti.
Ocenujem a dakujem ukrajinskému parlamentu za schválenie zákona na prepustenie p. Timošenkovej
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prajem Ukrajine odhodlanie a vytrvalost na ceste k slobodnej krajne,kde vládne občan jeho želania.

Ešte raz mi dovolte podakovať všetkým,ktorí prispeli k vytvoreniu a akceptovaniu dohody.

doplnené9
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Momentálne želám Ukrajine celistvosť a územnú jednotu čomu by mohlo pomôcť aj napr. vyhlásenie komisie pre reformu ústavy,že je pripravená zabezpečiť
s pohľadu regionov Ukrajiny vyvážený stav,tak aby boli spokojní aj regionálne a národnostné menšiny.

Návrh : Regionálne parlamenty a ich zástupcov by podľa novej ústavy mohli napr. voliť občania v regionálnych voľbách do jednotlivých regionov,
aby si občania zvolili miestnych zástupcov ktorým dôverujú.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poslanci ukrajinského parlamentu myslím,že jednohlasne odvolali prezidenta a boli to aj bývalí poslanci vládnej strany regionov,
čím realizovali vôľu ukrajinského ľudu.V kritických situáciach štátu by moc mala patriť ľudu,ak by ľudia mali možnosť hlasovať
online o odvolaní Janukoviča,som presvedčený o tom,že by to tiež urobili- aj preto lebo cítia hlavnú politickú zodpovednosť bývalej hlavy štátu
za to k čomu došlo.

Myslím si,že demokracia by sa mohla zdokonaliť v tom,že by presne definovala kedy inak demokraticky zvolený zástupca už nie je platný zástupca ľudu a stráca svoju funkciu automaticky.
Tj. kedy nástáva neplatnost zvoleného zástupcu

Mohlo by to byť hlavne v prípade že :
-v zásadných otázkach sa správa pokrytecky iné deklaruje a iné urobí v zásadnych otázkach
-jedná s pozície sily alebo silu použije proti svojim občanom,jedná násilne alebo násilie podporuje a schvaľuje
-spoločnosť viac rozdeluje ako spája
-prípadne dalšie dôvody
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V prechodnej dočasnej vláde si myslím,že by bolo dobré,že by mal a mohol byť aj niekto s napr. poslancov,ktorí vystúpili
so strany regionov a pridali sa na stranu ľudu dalej ide o to, aby v prechodnom parlamente boli zástupcovia všetkých tj. aj regionov,kde
má prevahu ruské obyvatelstvo – pretože aj to je demokracia,aby obidve strany mali svojich zástupcov.
Jednoducho vláda národného uzmierenia a porozumenia so zástupcami všetkých,aby počas prechodného obdobia bola
situácia v krajne čo najstabilnejšia.

Sláva Ukrajine jej novým hrdinom a ukrajinskému ľudu,ktorý si tak veľmi vytrpel.
želám Vám demokratickejšiu Ukrajinu kde sa všetci budete cítiť dobre.

Verím,že si zvolíte nových zástupcov,ktorých hodnoty a srdce budú na správnom mieste.
Verím,že všetky potrebné systémy štátu prejdu zásadnými systémovými a personálnymi reformami a zmenami,že nájdede dostatok
nových odborníkov nezatažených starým myslením,ktorí túžia skutočne po štandartnej demokracii a uznávajú dobré hodnoty a ľudské práva.

Doplnené 10
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poznámka

Myslím si, že svetu by mohla pomôcť diskusia o možnom budúcom
zjednotenom systém globálnej obrany,svetovej rada mieru,kde by mohli byť členom všetky krajny.

Rozdelenie globálnej bezpečnoti na pakty a bloky nemusí vytvárať pre niektoré krajny pocit bezpečia.

Ak by ste napr. teraz Rusku západné krajny ponúkli členstvo v Nato zrejme by to považovali za vtip,no myslím si,že by to mohlo zvýšiť ich pocit bezpečia.

Pokial by však išlo o budúci globálny projekt spoločnej obrany,ktorého zakladateľom by bolo aj Rusko i dašie štáty viem si predstaviť
diskusiu na túto tému aj možnú kladnú odozvu.

Nový lepší a slobodnejší svet potrebuje perspektívu dalšieho kladného vývoja,niektoré myšlienky potrebujú čas,no základné obrysy
a náčrt možností pre zlepšenie možností svetového mieru sú k dospozícii aj teraz.

Doplnené11
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K poslednému vývoju na Ukrajine čo by mohlo prispieť k upokojeniu situácie ?

Rusko v osobe prezidenta,ktorý bol pozbavený úradu mohlo mať nejaké záruky pre ruské záujmy o ktoré s tohoto pohľadu prišlo.

Je možné,že by moholi v tejto situácii pomôcť nejaké medzinárodné garancie že napr. :

Návrh/Ponuka pre Rusko
1. Ak by sa Ukrajina stala členom Nato, členstvo Nato pre oblasť Krymu by mohlo byť len so súhlasom Ruska
Je možné,že minulý vývoj vyvolal v Rusku iracionálny pocit ohrozenia a preto by Rusko mohli upokojť záruky tohoto typu,
no bolo by potrebné vedieť čo Rusko chce a so strany Ruska akceptovať diplomatické jednania,treba aby prehovorili politici
s politikmi a nie niečo iné.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stále je ak v tejto búrlivej emočnej situácii vysoká šanca že sa to ´´pokojne utrasie´´
Pokial každá strana pomenuje problém,povie čo chce a ako si predstavuje riešenie.
Diplomati a medzinárodné spoločenstvo,Osn potom môžu sprostredkovať riešenie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrh
2. Záruky súčasnej Ukrajinskej vlády pre rusky hovoriace regiony že :
-ruská obyvatelstvo na Ukrajine bude mať rovnaké práva ako Ukrajinské,na regionalnych úrovniach môžu pracovať
zmiešané komisie,ktoré by na toto dohliadli
-práva ruských občanov ostanú rovnaké,aké boli pred ustanovením novej dočasnej vlády o prípadných zmenách by rozhodovala až vláda,ktorá by vzišla s
nových volieb
-ak by Rusko malo o to záujem na východe úkrajiny by mohlo mať vyslaných ombutsmanov pre kontrolu dodržiavania práv ruského obyvateľstva na Ukrajine
– vláda Ukrajiny by mohla napr. vymenovať špeciálneho splnomocnenca pre Rusky hovoriace regiony a vsťahy z Ruskom,
ktorý by bol vo funkcii do konania predčasných volieb a upokojenia situácie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doplnené12
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ako by sa dalo vyriešiť ´´dvojvládie´´ na Ukrajine ked
sa za platného prezidenta považujú 2 osoby?

Prijať Na Ukrajine ústavný zákon/terajšiu novelizáciu ústavy
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ak je prezident podozrivý z porušovania ľudských práv,medzinárodných zmlúv,
pužitia sily voči vlastému ľudu,zločinov proti ľudskosti
nariadením použitia zbraní proti civilistom,demonštrantom

potom až do ukončenia vyšetrovania má podľa novely ústavy
pozastavené prezidentské právomoci
a v prípade odsúdenia stráca funkciu aj právo v budúcnosti kandidovať.

Doplnené13
Nie je možné,aby za krajnu konali 2 prezidenti a preto by som navrhoval uvedené prijať bezodkladne,aby bolo možné mierové riešenie
pretože teraz pokial to nie je ošetrené ústavným zákonom bývalý prezident dáva výzvy a ponuky aby sa silou mocou vrátil k moci.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Minulý Prezident Ukrajiny chce aby sa konalo podľa ústavy
kedže ústava nedokáže pokryť všetky eventuality ktoré nastali alebo môžu nastať
navrhval by som ústavu Ukkrajiny novelizovať o tento jeden bod teraz
,ako možné východisko s krízy ´´dvojvládia moci ´´
a preto aby nebolo právne ústavné dvojvládie
a aby pozastavenie pravomocí až do skončenia vyšetrovania násilia na Ukrajine
bolo v súlade s ukrajinskou ústavou.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V demokratických krajnách prezidenti odstupujú kôli omnoho menším záležitostiam
problém je v tom ak prezident necíti ani politickú zodpovednosť za vývoj v krajne,
ktorú sprevádzali jeho činy a nie sám nie zárukou demokracie ale jej prekážkou.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
To,že bývalý prezident Ukrajiny bol parlamentom odvolaný,je len reakciou na jeho
správanie to že iné slúbil a iné urobil tj pokrytetstvo
a jednanie s pozície sily voči vlastnému ľudu.

Opetovne by chcel použiť minulý prezident na ľud silu a to dokonca armádu inej krajny.
Toto žial z demokratickým myslením a konaním nemá nič spoločné.

Demokracia je o tom ako ľud uchrániť pred znásilnením a svojvôľov diktátorov,
ktorí radi jednajú z pozície sily a maju pocit že moc im patrí,nerozumejú tomu,že
je majú len prepožičanú od ľudu a ľud má právo môže si ju kedykolvek vziať ak sa úkáže,
že nekonajú v záujme ľudu.

ústavy nových demokratických štátov s prezidentským systémom sú žiaľ dosť nedokonalé
a preto aby odolali násilu je ich treba novelizovať tak,aby dokázali zabezpečiť
demokraciu – vládu ľudu v záujme ľudu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
čo sa týka zníženia práv rusky hovoriacich menšín,myslím že bolo chybou
dočasnej vlády ukrajiny robiť zmeny k horšiemu pre ruskú menšinu toto
by som navrhoval vrátiť do pôvodnej podoby
a ak novelizácia, tak tú by v tejto otázke mohla riešiť až nová vláda.
Myslím si,že nebolo dobré povedať si mi sme víťazi teraz môžeme všetko
treba rešpektovať aj druhú stranu ruskú menšinu aby do volieb bola
skutočne vláda národného porozumenia
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ukrajina a Rusko si myslím,že sa demokracii postupne učia aj ked prišlo k zmene systému,myslenie ludí,ktorí zastupovali pôvodný systém
sa mení iba pomaly.

Je to tak aj preto,že ľudský mozog ak aj dlhší čas fungoval v jedných pravidlách a má fungovať v druhých má tendenciu konať podľa prvých pravidiel
a pri dodržiavaní druhých často zlyháva.Toto bolo podložené aj vedeckými štúdiami,preto pri zásadných zmenách systémov je vhodnejšie
aby boli ludia,ktorí nekonali dlho podľa starých pravidiel,lebo s princípu majú vyššiu tendenciu k zlyhanu a návratu k pôvodným naučeným pravidlám
starého systému.

Doplnené 14
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Môj pocit s tohoto vývoja je,že Rusko chce mať isté,že bude mať dlhodobo na Kryme svoje základne,ktoré tam dlhodobo má.
S príchodom novej vlády túto istotu stratilo mohlo by teraz pomôcť nie to,že by mu niekto hrozil zrušením zmlúv
skôr keby dostalo prísľub od novej vlády,že podmienky prenájmu základne budú dlhodobo zachované a asi by ho najviac upokojilo
podpísať o tom nejakú zmluvu o čom by možno začalo aj priamo jednať s novou vládou ak by uvidelo ponuku a ústretosť.

Samozrejme v novej situácii je všetko pre Rusko omnoho náročnejšie,lebo jedná ako rovnocenný z rovnocenným a chvíľu môže trvať
kým si na novú situáciu zvykne a akceptuje ju.
čo sa týka extrémizmu,správanie minulej vlády Ukrajiny by sa tiež dalo chápať ako extrémistické,bitie odporcov,streľby a iné
to už bol riadny extrém.A ako vieme extrémy sa navzájom priťahujú a proti jednej extrémnej sile pôsobila extémna sila aj na strane druhej.

To,že v opozícii boli i možno sú i extrémisti je len odrazom predchádzajúceho extrému na strane druhej ktorý tam tiež bol.

Priame jednania Ukrajina/Rusko by mohli pomôcť a verím,že sa tam nájde viacero osôb,ktoré Rusko nebude považovať za extrémistov.
Môžu si prípadne obe strany určiť osoby,ktoré považujú za dobrých mediatorov sprostredkovaťelov urovnania a upokojenia situácie.

Od extrémov sa treba dištancovať na všetkých stranách lebo radikáli sú vždy v každej skupine na oboch stranách no tvoria
vždy menšinu danej skupiny ak ide o celospoločenskú väčšiu skupinu.

Ak by Rusku pomohla dočasná novelizácia ústavy, s ktorej by vyplývalo dočasné pozastavenie právomocí minulého prezidenta
mohla by sa schváliť takáto jednobodová novelizácia,aby bolo zrejmé že minulý prezident je odvolaný v súlade s ústavou.

V SúLADE S ústavou nebolo tiež to konanie ktoré viedlo k násiliu a strate životov,žiaľ ústava Ukrajiny v tomto smere
ľudu neposkytla žiadnu ochranu v zmysle pozastavenia pravomocí prezidenta alebo jeho odvolania okamžitého priamo s ústavy.

Aj preto som navrhoval,že tak isto ako je priama voľba prezidenta by bolo možné napr. v budúcnosti ho aj priamo ľudom odvolať a to online.
Takéto niečo by mohlo prebiehať na serveroch OSN a v prípade,že by volený zástupca bol podozrivý z násilia na obyvatelstve,porušovania
ľudsckých práv,ráno ked by zapol počítač by našiel na nom správu boli ste ľudom odvolaní online.

Je to podobné ako v počítači ked máte aplikáciu a začne zrazu škodiť zaberať zdroje a poškodzovať iné programy a pod.
vtedy túto aplikáciu hned ukončíte ako správca.

Kedže hlavným darcom a správcom moci pre ľud je ľud, v prípade ak ústava a občianska ochrana zlyhá bolo by myslím správne
aby ľud mal vo svojich rukách poistku voči moci,aby viac nikto nemohol konať proti ľudu,nariadovať strelbu násilie a pod.

Doplnené 15
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Ak sa Rusko cíti byť ohrozené možným budúcim vstupom Ukrainy do NATO
riešením by mohlo byť

A,neutralita Ukrajiny
B vyhlásenie resp dohoda medzi NATO a Ruskom,že prípadný budúci vstup Ukrajiny do NATO
by mohol byť iba so súhlasom Ruska.

-v súčasnom Rusku zrejme prevážilo minulé ´´čierno-biele´´ vnímanie sveta
ked Nato vnímali vtedajší politici ako hrozbu a ich konanie vyplýva s tohoto pocitu,ktorý stále
majú.

Môj názor :časy sa síce zmenili aj systém,no pohľad na svet niektorých ´´starých politikov´´
sa nezmenil no možno by sa mohli nad tým aspon zamyslieť.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ak by prišlo v tomto k napr.písomnej dohode,Rusko by sa zaviazalo,že vyzve,
ruských nacionalistov,aby upokojili súčasnú situáciu.

hra na vyvolávanie nepokojov nikomu neprospieva ani lokálne ani globálne.

Rusko môže namietať aj namieta,že ako je možné že bola uznaná nová vláda ukrajiny
ked súčastou opozície boli aj nacionalisti a extrémisti
a že ked to urobili iní takýmto postupom Rusko môže tiež.

Tu vidím však velký rozdiel v tom,že ľud nemal inú možnosť
odvolať demokraticky zvoleného zástupcu,je to nedokonalost ústavy
ked zatial nie je možné z ústavy automaticky odinštalovať ´´diktátorske osobnosti´´,
ktoré po zvolení nekonajú v záujem ludu.

ústava ktorá nemá automatické a jednoduché,flexibilné a účinné pravidlá
na odvolatelnost zástupcov
ludu v krízovej situácii príliš nepomôže a preto prišlo na Ukrajine až k revolúcii
v tomto smere,pretože ústava bola príliš slabá na to, aby v krízovej situácii
ochránila ľud samotný pred svojvôlou.

V tomto smere si myslím teda že ak dvaja robia to isté nie je to to isté.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ako by sa dala stabilizovať situácia môj návrh

1. Spýtať sa Ruska čo chce aké záruky žiada čo sa týka Nato a nečlenstva ukrajiny
a čo výmenou za tieto záruky je ochotné garantovať.

2. Do dalších parlamentných volieb by bolo myslím si vhodné,
aby v ukrainskej vláde boli zástupcovia rusky hovoriacich regionov
(napr. formou podpredsedov,splnomocnencov poradcov a podobne),
aby mohli predniest svoje očakávania a hlasy vo vláde namiesto vyvolávania
nepokojov na ulici v regionoch.

Bolo by však vhodné, aby tam boli takí,čo si nebudú niečo vynucovať silou mocou
demokracia je o kompromisoch a kedže na Ukraine žije početná ruská menšina
záujmy väčšiny a menšiny by mali byť vyvážené a menšiny by mali mať rovné práva.
Bolo by to dočasné opatrenie do budúcich parlamentných volieb na Ukraine, aby bol aj teraz
dosiahnutý aspon čiastočne vyvážený stav.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Môj názor:

čo sa týka nových ideí alebo ideologií vzniku ´´nových únií´´
ak bude na to vyvíjaný tlak z pozície sily, aby ničo podobné vzniklo
vnútorná odstredivá sila takéto spoločenstvo v krátkom čase destabilizuje.
všetko čo nie je založené na slobodnej vôli a rovnocennosti druhých sa po čase zosype
svojou vlastnou váhou.

Systém,ktorý nie je založený na slobodnej vôli je preto vždy len dočasný.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čo sa týka možného mierového bezpečnostného globálneho systému v budúcnosti
myslím si,že postupne môže vzniknút niečo nové,to však predpoklá
aj inde vo svete aspon štandartnú demokraciu,ktorá neprenasleduje opozíciu.

Chápať druhú stranu viac ako spoluhráča než ako súpera či nebodaj nepriateľa.
V tomto je ešte celý svet na ceste.
Ak aj nemám s niekým na niečo rovnaký názor mám k nemu úctu a spýtam sa ho
môžem vedieť prečo to tak cítiš ? z čoho vychádza tvoje videnie situácie
s akých skúsenestí a očakávaní,čo naozaj chceš čo je tvojim cieľom ? do akej miery berieš
pri presadzovaní svochich cieľov ohľad aj na záujmy druhej strany ? a pod.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Držím palce Ukrajine aj Rusku aby našli nejakú spoločnú reč a spoločnú cestu k sebe.
Mierové riešenie vždy nejaké existuje a ak na tom zapracujú obidve strany
a prejavia ochotu,záujem,ochotu vypočuť si druhého a pozrieť sa na situáciu aj očami druhého,
potom môže byť aj cesta k nájdeniu dohôd a kompromisov jednoduhšia

Doplnené16

Moj osobný pocit a tip kto by by mohol pomôct nájst najlepšie východiská so situácie Rusko/Ukrajina
by bola medzinárodná delegácia sprostredkovateľov zmierovacích rozhovorov,ktorej členmi by boli okrem iných aj napr. p. Angela Merkelová,Robert Fico.
Mám pocit,že p. Putin tieto osobnosti rešpektuje a je možné,že by sa mohlo podariť situáciu stabilizovať aj s ich pomocou.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
doplnené17

Ako nádejne to vyzeralo po tom švajčiarskom rokovaní no kam sa stratila vaša dôvera a ako by ju bolo možné znovu nájsť ?
Rusko teraz hovorí,že chce aby bol majdan v Kyjeve uprataný a budovy uvolnené.
Iste je teraz potrebné aby niekto urobil prvý krok tak isto ako po hádke niekto vždy podá prvý ruku tomu druhému.

Možné riešenie – Ukrajina by mohla budovy na majdane upratať ako prvá s tým že počká npr.do 7 dní,aby dala dostatok času
druhej strane tiež uvolniť obsadené budovy na Ukrajine.
Ak by sa tak nestalo Ukrajina by znovu obnovila majdan a budovy ktoré v Kyjeve má.

Obidve strany sa síce na niečom dohodli,no ako vidieť bolo by potrebné aj dalšie kolo rokovaní,aby si dohodli
konkrétne kroky kto čo urobí,kto ako odzbrojí skupiny,či sa vytvorí medinárodný Team Osn,ktorý dohliadne na odzbrojenie skupín na oboch stranách.

čiže dohoda a konkrétnych opatreniach a ako budú vyzerať v praxi,kto ich zabezpečí,kto na to dohliadne a koho si obe strany
zvolili aby zabezpečil nestrannosť a nezávisloť v tomto procese.

Akúkoľvek novú slobodnú spoločnosť si myslím,že je možné budovať na viere a dôvere.
Viere minimálne v to,že podstata každého človeka je dobrá a ked niečo dosiahne alebo získa chce to zdielať a rozdeliť sa i s ostatnými.
Dôvera v to,že krajny aj národy sú rôznorodou zmesou ľudí no všetci v zásade túžia po tom istom rozvíjať sa v slobodnom svete
v spolupráci s ostatnými ako spoluhráči,kde každý niečo má a vie a svojim kúskom prispeje aj k blahu ostatných.
Ríše založené na egoizme násilí a dominancii jednotlivcov nepretrvali,tie však ktoré boli založené na slobodnej vôli a spolupráci sú tu doteraz.

Verím,že spoločným úsilím sveta môže prísť aj k uzmierenieu na Ukrajine,no sú potrebné dalšie rokovania o konkrétnych postupoch,
aby dohody boli jednoznačné a obsahovali aj praktický výklad dohodnutého,aby si to druhá strana na druhý den nevykladala po svojom.

Odzbrojenie skupín,spoločná spolupráca na decentralizácii moci na Ukrajine aby si konkrétne regiony mohli voliť sami svojich reagionálnych zástupcov
to by mohlo byt niečo,čo by mohlo byť ponúknute tým,ktorí hovoria o samosprávach/aby si občania Ukrajiny vedeli na miestnej úrovni zvoliť
svojich miestnych zástupcov niečo také ako na slovensku komunálne voľby.
Vyššia sloboda regionov na Ukrajine v rozhodovaní o svojich regionálnych zástucoch by mohla pomôct k upokojeniu situácie.

Na tomto by mohli spolupracovať obidve strany na Ukrajine,zdokonaliť regionálny systém moci tak,aby sa tam cítili všetci dobre
a vo voľbách by si občania zvolili svojich zástupcov pre mestské/miestne/regionálne úrovne.
Nové prezidentské a nekôr parlamentné voľby zase môžu situáciu upokojiť a znormalizovať no je potrebné sa dohodnúť
na lepšom novom systéme no dohoda sa hľadá rokovaniami a kompromismi a verím,že sa nájde dostatok sprostredkovateľov,ktorí
dokážu posunúť vývoj na Ukrajine smerom k dohode.
Rokovaní bude treba iste viac a viackolových na konkrétne témy najprv to a tie ,ktoré sú akútne tj odzbrojenie skupín,upokojenie situácie.

Verím,že sa začne s novým kolom rokovaní čím skôr a že budú jednoznačné dohody aj z dohodami + výkladmi a kotnkrétnymi postupmi.

želám všetkým skoré nájdenie mierového riešenia,dobré kompromisy,demokratické myslenie,ochotu priznať si aj chybu,
navrhovať zmeny,ktoré všetko posunú vpred a k lepšiemu pre ľudí,tak aby boli spokojní.

Doplnené 18
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Môj názor na vývoj na Ukrajine
3.9.2014

Ako vieme skutočná demokracia nie je o záujmoch jednotlivcoch alebo
skupín, no o záujmoch väčšiny obyvatelstva.
A tí majú záujem žič v pokoji a mieri.

Bezohľadné presadzovanie ideologii a iba vlastných záujmov bez ohľadu na ostatných
vždy viedlo iba k utrpeniu druhých.

Nové parlamentné voľby na Ukrajine verím,že by na Ukrajine mohla vyhrať strana/strany,
ktoré budú prístupné k dialogom i kompromisom i ku systémovým zmenám
na regionálnej úrovni,ktoré zdá sa sú veľmi potrebné.
Stranu,ktorá vyhrá voľby bude určite lepšie akceptovať aj Rusko ako súčasnú situáciu.

Záujmy politikov a skupín a obyčajných občanov sú častokrát úplne odlišné.

Vysokú uroven demokracie a spokojnosti občanov vo švajčiarsku
si vysvetlujem,že tam politici sú bližšie k záujmom občana a robia to,čo
väčšina obyvatelstva žiada a aj sa jej na to spýtajú a sú len vykonávatelmi želaní
svojich občanov spoločnost vo švajčiarsku
je viac občianska a menej ideologická a to je zdá sa
pre úspech a spokojnosť občanov dôležité.

Dať ľudom to čo chcu ,aby boli spokojní tj. spokojnost väčšiny obyvaelstva
by mohlo byť cielom občianskej demokracie a spoločnosti.

Tento už aj silový konflikt mám taký pocit,že bol hlavne o ekonomických záujmoch
jednotlivých skupín.
Obyčajný rus ani ukrainec sa s toho nenajedol a iba tým trpel.

Akýkolvek konflikt nakoniec končí dohodou a za rokovacím stolom
som rád že prišlo k dohode o prímerí.
Už aby bolo aj trvalé by som si želal je mi ľúto toho množstva obetí na oboch stranách.

Verím,že všetky regiony Ukrajiny aj tie ruskojazyčné po zmenách ktoré urobí nová
vláda budú spokojnejšie.
Miestnych správcov verím,že si najlepšie vyberú ludia, ktorí tam žijú
v regionalnych miestnych voľbách dosacovanie osôb násilím nepovažujem za demokraciu.

Treba povedať,že neprimerané násilie sa vyskytovalo na oboch stranách konfliktu
v extrémnej časti spektra jedoducho extrémisti sa vždy nájdu na oboch stranách
problém nastáva vtedy ked sa im do rúk dostane moc.

To že extrémy sa navzájom pritahujú sme videli aj na Ukrajne.

Verím,že v nových voľbách si Ukrajinci zvolia vládu, ktorá prinesie
riešenia dobré pre všetkých a dostatočný pocit volnosti a slobody,
aby sa tam všetci dobre cítili.

Nová vláda na Ukrajine si myslím bude mať náročnú ulohu zreformovať regionalny systém a
miestne samosprávy, aby zástupcovia mohli byť volení a aby všetci mali rovnaké práva
bez ohľadu na národnosť.

V USA i v EU žije vedľa seba množstvo národností a kultúr.
ukrajinci i rusi maju k sebe národnostne a kultúrne blizko.

Ide už len o to vytvoriť také prostredie v ktorom by sa cítila dobre väčšina
obyvatelstva.
Pvoradé by mali byť záujmy občanov viesť spokojný a štastný život vo svojej krajne.

Toľko môj názor k aktuálnemu vývoju veľa štastia na ceste k trvalému mieru prajem.

Trader Robo

Doplnené 19
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Situácia na Ukrajine

Prímerie ohrozujú lokálne ohniská bojov, ktoré treba uhasiť.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Predpoved
Racionálny prístup v tomto ´´politicky hlúpom roku´´ 2014
má šancu sa najviac uplatinit v septembri 2014 a to do 3 septembrového týždna.
Oktober je skor neutrálny vyčkávací.
Idealne je zachovať si racionalny prístup a ted dôsledne uplatnovať pre obe strany.

Možný návrh

Do oblasti v ktorej bolo prímerie porušené
vyslať mierovú misiu OSN s cieľom vytvoriť koridor
s ktorého bude Osn zabezpečovať odsun zbraní
a pokúsi sa oddeliť znepriatelené strany
Obidve strany by misii Osn odovzdali zbrane,vytvorenie demilitarizovanej zony bez zbraní.
Ak ešte neboli evakuovaní civilisti evakuácia všetkých civilistov s oblastí bojov.

Môj názor
Stanné právo na Ukrajine by mohlo konflikt ešte viac vystupnovať
ked bolo dohodnuté prímerie, treba sa zamerat na jeho dodržiavanie
aj prostredníctvom napr. neutrálnej tretej strany alebo misie OSN pretože je tu nejaká dohoda.

Môj názor :
Proruskí separatisti by mali počkať do volieb
a jedať potom už s novou ukrainskou a miestnou vládou a neznásilnovať situáciu.
Sami predsa tvrdili,že vládu v Kyjeve moc neuznávajú, lebo získala moc silou,nech
teda sami nerobia to,čo sa im nepáčilo lebo potom by boli takí istí.

Počkať na legitimnu novú vládu by bolo rozumné aj z ich strany a potom by bolo v súlade to čo hovoria aj to čo robia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Súhlasím s názorom,že v romto ukrajinskom konflikte ide hlavne o ekonomocké
záujmy mocností a to hlavne o suroviny.
Všetko ostatné sa mi javí v súčasnom kontexte ako druhoradé až treťoradé.

Príčiny konfliktu vidím približne takto :
1. Ekonomické záujmy 60 %
2. Obavy z členstva v nato 20 %
3. Prístupy k ruskej menšine,spôsob prevzatia moci súčasnou vládou 20 %

Požiadavky separatistov
Robiť vlastnú zahraničnú politiku to je aj o tom,kto bude poberať ekonomické výhody z oblasti.

Nová Centrálna vláda ukrajiny aj Miestna vláda,ktorá by bola zvolená v slobodných voľbách
by mohla o tomto rozhodovať.

Možné opatrenie ekonomického charakteru :

Kto bude sústavne porušovať prímerie útokmi
nebude sa môcť podielať napr. na na budúcej privatizácii nerastných surovín
v Doneckej a Luhanskej Oblasti v prípade,že sa nová ukrajinská a miestna ukrajinská vláda
rozhodne tieto zdroje sprivatizovať.

Po nových voľbách návrh
Nová vláda Ukrajiny a nová Lokálna vláda by potom mohli
vypísat medzinárodný tender, aby tieto nerastné zdroje napr. mohlo privatizovať
iba medzinárodné konzorcium zložené so zástupcov Ukrainy aj veľmocí ktoré tu majú svoje záujmy.
Tam kde sa nie je možné dohodnúť na jednom môže byť napr. delenie rovným dielom pre každého.

Kedže Luhansk a Doneck ostanú súčasťou Ukrajiny bude mať výhody
s predaja aj Ukrajina no i dalšie veľké ryby.

Doplnené20
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alternatíva :
Budúca ukrajinská vláda resp. strany pred voľbami by mohli prísť s takým programom ktorý bude pre Ukrajinu ekonomicky výhodný
a každému ukrajincovi niečo prinesie.

Napríklad podniky so surovinami by získali ukrajinci cez kuponovú privatizáciu podobne ako tomu bolo na Slovensku a v česku.
sami Ukrajinci by sa potom rozhodli či ich odpredajú na burze za trhovú cenu alebo si ich ponechajú ako investíciu.
Bolo by fajn keby na Ukrajine si ľud zvolil vládu,korá im dokáže niečo konkrétne aj naozaj dať.

Predchádzajúca vláda podla slov Ukrajincov ľudí aj bila a okrádala a aj preto padla – silu dávala silou padla.

V dnešnom kontexte sa možno voľby na Ukrajine mohli konať skôr Rusko nedokázalo zniesť,že niekto prevzal moc z ulice silou
a tak chcelo ukázať,že má silu tiež.
Myslím si,že´´silové riešenia´´ sú vždy istým spôsobom neštastné a bolestivé nakoniec pre všetkých.
´´Silové riešenia´´ znamenajú nedostatok demokracie a záujmu o dialog a vypočutie si aj druhej strany,verím že bude dialog čoraz viac prevažovať.

Verím,že budúca ukrajinská vláda bude demokratickejšia a bude naozaj slúžiť všetkým ukrajincom.
Verím,že na voľby na ukrajine dozrú pozorovatelia OBSE čo je v záujem ľudu, aby ich nikto nemanipuloval a aby si zvolili ľudia
čo chcú najlepší program a toho kto im dá aj demokraciu a slobodu a kto im prinesie prosperitu.

Verím,že bude všetko postupovať smerom k mierovému riešeniu k všestrannej spokojnosti.
Je na to treba trpezlivosť a hľadanie riešení a pozrieť sa na situáciu aj s pohľadu druhej strany.

Som inak zástancom myšlienok kolektívnej obrany.
Ak je armáda pod vplyvom iba jedného štátu,môže ju jednotlivec využívať na presadenie ideolgií alebo záujmov vlastných skupín.
Kolektívna obrana založená na demokratických hodnotách mi preto príde ako bezpečnejšia alternatíva pre ľudí ako obrana pred možnou svojvôľou niektorých egoistických jednotlivcov,ktorí sa s času na čas dostanú k moci.

Do budúcnosti mám preto ten názor,že vojenská sila by mala byť v rukách jednotnej globálnej mierovej organizácie
svetovej rady mieru, kde by boli členmi všetky demokratické štáty – približný návrh tejto organizácie som napísal na samostatnej stránke na týchto stránkach je niekde na nu odkaz.

Doplnené21
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Velmi sa teším tomu,že prezidenti Ukrajiny a Ruska spolu priamo diskutujú.

Zaujala ma diskusia o cenách kde podpisom asociačnej dohody Ukkrajiny s Eu sa Rusko obávalo ,čo to urobí s cenami na ruskom trhu.
Ako vidieť Rusko má na Ukrajine aj svoje legitímne záujmy,pretože tieto ekonomiky sú prepojené a ceny a dalšie faktory ovplivnujú jedna druhú.

Našli sme teda všetci spoločne hlavnú kategoriu ekonomické záujmy Ruska,v ktorej sa skrývali hlavné problémy,ktoré trápili Rusko po zmenách na Ukrajine.

Nie sú to len nerasty a suroviny no aj takéto úplne bežné veci ako je cenová a ekonomická prepojenosť ruskej a ukrajinskej ekonomiky
a obavy Ruska aby to nepoškodilo ruský trh verím,že je možné nájsť aj na toto prijateľné riešenie.
čo dalšie ešte rusko trápi teraz ? a ako to vidí ukrajinský prezident ?

Kedže po zosadení Janukoviča nemal kto zastupovať aj legitímne Ruské záujmy Rusko podporou separatistov podporovalo aj svoje vlastné
aj legitímne záujmy,ktoré na Ukrajine malo a má.
Teraz ked o tom s. p. Porošenkom hovoria priamo môžu si vydiskutovať všetko to čo je potrebné,kiežby si prehovorili skôr.

Je možné,že na vyriešenie niektorých otázok bude treba počkať na novú ukrajinskú vládu,no akútne otázky je fajn že sa o nich diskutuje
priamo už teraz na urovni prezidentov.

Demokracia je fajn v tom,že dáva každému rovnaý priestor hájiť si svoje záujmy otvorenou formou dialogu
a intelogentných racionálnych argumentov.
Pokiaľ sú záujmy legitímne verím,že druhá strana ich uzná.

Rusko bolo zvyknuté na Ukrajine mať svojich ľudí a tým mať pod kontrolou svoje záujmy.
Dá sa to však aj inak demokratickou diskusiou a to si myslím je omnoho lepšie odložiť zbrane a silu a diskutovať ako rovný s rovným
a verím,že budúca Ukrajinská vláda legitímne záujmy Ruska uzná a tiež že Rusko uzná legitímne záujmy Ukrajiny.

Tiež si myslím,že by bolo fajn začať s normalizáciou obchodných rusko-ukrajinských vsťahov zakazovať si vzájomné dovozy komodít, tým trpia jednak obe ekonomiky a jednak spotrebitelia na obidvoch stranách.

Som smutný z toho,že v Europe na Ukrajine brat zabíjal brata 🙁 a verím,že toto úplne prestane.
Počúvať aj druhú stranu a pozrieť sa na problém aj očami toho druhého a nájsť spoločné východiská a mierové riešenia,ktoré
sa dajú označiť ako demokratické spôsoby,to by mohli byť priority nadchádzajúceho obdobia.

Môj názor:
Ak by aj súčasná ukrajinská vláda nemala ochotu otvárať otázku ústavy treba počkať po voľbách na tú čo príde nevýhodou súčasnej vlády je určitá možná
jednostrannosť čo jej Rusko možno vyčíta,kedže moc prevzala revolučným spôsobom.
Verím,že súčasný konflikt na Ukrajine prispeje aj k zvýšeniu kvality demokracie ako takej aj v samotnom Rusku a dostanie viac priestoru
dialog a diskusia ako základ riešenia akchkoľvek sporov.

Spoludiskutujúcii nie sú nepriatelia sú to sútažiaci partneri,ktorí vytvárajú konkurenčné prostredie.
Konkurenčné prostredie aj v názoroch a riešeniach posúva vývoj vpred a tým je tam aj celospoločenský úžitok preto konštruktívna kritika,ktoré
poukazuje na riešenia a dialog môžu pomôcť nájsť aj Rusku východiská so súčasnej situácie tak,aby znovu mohlo byť vnímané ako dôveryhodný
obchodný partner a spojenec.

Moje podakovanie patrí všetkým ,ktorí sprostredkovaávajú mierový dialog a hľadajú mierové riešenia a cesty a ktorí pre mier
aj robia niečo v praxi.

Doplnené22
12.9.2014

Kedže som poslednécca 3-4 mesiace situáciu na Ukrajine nesledoval pripájam moje vyjadrenie sa po oboznámení sa s niekorými faktami.

Po silovom živelom prevzatí moci na Ukrajine sa žiaľ dostali k moci aj časti extrémisticky zmýšlajúcich jednotlivcov
a skupín, ako to vyplýva z rôznych blogov a článkov ľudí ktoré som čítal.
Môj názor
Vyjadrovaním sa útočne k ruskej menšine a aj konaním následne sa aktivovali ruskí nacionalisti,ktorí akcie extrémistických skupín
sa snažili oplácať rovnakou mierou a ak ublížili extrémisti ruskej menšine rusi túto zrejme si zastali a bránili.
Rozvíjal sa tu teda počas konfliktu obojstranný silový boj v značnej časti založený na obojstrannom extémizme kde jedna strana oplácala
druhej nikedy aj pomocou tretej strany.

Doplnené
Aktualizované 1 Príčiny konfliktu na Ukrajine vidím približne takto :
1. Ekonomické záujmy 50 %
2. Obavy z členstva v nato 20 %
3. Prístupy k ruskej menšine 20 % ukrajinský a ruský extémizmus vo vzájomných vsťahoch a konaní skupín na Ukrajine
4.spôsob prevzatia moci súčasnou vládou 10 %

Z prihliadnutím na uvedené do budúcich volieb želám Ukrajine nasledovnú vládu :

Ako by mohol vyzerať inzerát ukrajinského ľudu o tom čo chce nájsť :

Ukrajinský ľud by chcel nájsť nových voľbách

-osobnosti,ktoré spájajú ideálne matka ukrajinka otec rus alebo opačne
-skupiny a jednotlivcov, ktorí su tolerantní a vidia na druhom hlavne kladné stránky
-osobnosti,umelcov ludí s láskou v srdci citom a diplomaciou
ludí,ktorí neútočia na druhú stranu vyhláseniami alebo nenávisťou a to čo robia robia s láskou
-ľudí čo majú dobré vsťahy v Rusku aj na Ukrajine
ľudí nezatažených ideologiou minulosti
ľudí,čo žili v demokracii vo svete a vedia o čom to je v praxi
ľudí, ktorí chápu politiku ako službu ľudom
ludí,ktorí si neprišli do politiky robiť vlastné biznisy, no ponúkaju vlastné skúsenosti a boli v niečom úspešní

– kandidátov schopných zreformovať súčasný systém na Ukrajine a dosiahnuť široký kompromis na novej ústave,zdecentralizovať regiony
na volených zástupcov namiesto dosadených,
kandidátov schpných pracovať prípadne na novom 2. komorovom parlamentnom systéme a podobne

Kandidáti sa môžu hlásiť v nových ukrajinských voľbách
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

doplnené 23 doplnené 14.9.2014
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
prevzaté z tlače
KYJEV 27. novembra 2013 (WEBNOVINY) – Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyzval lídrov Európskej únie,
aby prestali kritizovať rozhodnutie Ukrajiny
odložiť podpísanie asociačnej dohody a dohody o voľnom obchode s Bruselom. Tie by podľa neho predstavovali pre Rusko „obrovskú hrozbu“.

môj komentár: 14.9.2014

čiže prezident Putin mal obavy a strach,že toto poškodí/môže poškodiť ruskú ekonomiku.
Až tak veľký strach a obavy,že to vyvolalo agresívnu odozvu a podporu separatistom.
Agresivita Ruska/Putina ako reakcia na strach a obavy s poškodenia ruskej ekonomiky.

Putin si myslel,že to veľmi poškodí ich ekonomiku a preto hlavne konal tak ako konal.

Tento problém zdá sa bol vyriešený v súčastnosti tým, že Eu ustúpila a dala Rusku čas do roku 2016 vo veci cien a cla čo sa týka zony volného obchodu s Ukrajinou.

Môj názor

1. Ak budú odstránené hlavné obavy a strach Ruska, môže sa na Ukrajinu vrátiť mier.
ekonomická časť strachu by už mala byť vyriešená novým postojom Eu Vo veci cien a ciel do roku 2016.

2. Mohlo by tomu pomôcť aj začatie celonárodného dialogu na Ukrajine a diskusie o reforme ústavy a demokratického parlamentného systému
o decentralizácii moci v regionoch diskusiu môže začať súčasná vláda a dokončiť budúca.
zástupcovia separatistov a Ruska si myslím,že by mali viac diskutovať na regionalnej lokalnej aj na úrovni predstaviteľov štátov.

Reformy a zmeny na Ukrajine by bolo vhodné s Ruskom konzulovať Rusko by nemalo mať pocit ohrozenia ekonomického alebo iného kôli Ukrajine.
Ukrajina chce byť nezávislá a slobodná v tom by ju Rusko mohlo podporiť ak bude s nou jednať ako rovný s rovným Ukrajina môže z Ruskom obchodovať
napr, na základe budúcej špeciálnej medzivládnej dohody o clách a obchodných podmienkach a pod. s nadštandartnými vstahmi v obchode a výhodami pre obidve strany

Teraz bude svet čakať na odchod ruských vojsk z hraníc, aj tých zostávajúcich, aby mohol zrušiť sankcie.
Verím že rozum prichádza a sila odchádza.

p. Putin dosiahol to hlavné čo chcel odstránila sa jeho ekonomická obava strach (ktorá bola v niečom aj dosť opodstatnená)
a verím,že sa začne na Ukrajine mier a dalšie rokovania.

Ak Eu zmenou postoja dala Rusku čas do roku 2016 pre clá a ceny teraz by malo Rusko ukázať,že už nepotrebuje ukazovať silu
ruské vojská by sa mali vrátiť domov myslím si.

Zdá sa,že tu išlo o nedorozumenie a konsenzus a kompromis s Ruskom ešte len bude vo viacerých otázkach nájdený.

Rokuje sa nekonfortne s druhou stranou pokial sú tam vojská a zbrane.

Je čas odložiť zbrane a čas na dialog a diskusiu myslím si.

Doplnené24

Pán Putin túžite po dialogu a ronnakých právach pre rusov a ukrajincov na zmiešanom území,po diskusii o ústave
to všetko aj ja vítam a verím,že o všetkom o čom máte obavy a strach z pozície zástupcu Ruska,že budete uprednostbovat diskusiu
a dialog pred silovou reakciou.

Ocenil by som veľmi, keby ste aj vašich odporcov a kritikov dokázali vnímať ako tých,čo môžu slobodne vyjadriť svoj názor
a nepoltáčať ich silou aj ked s nimi nesúhasíte.

Sila demokraticky zmýšľajúceho politika je vtom,že dokáže prijať aj iný názor a nájsť prijateľné kompromisy.
Pán Putin máte iste velký zmysel pre spravodlivosť aj záujmy Ruska len Vás prosím nepresadzovať ich silou to narobilo všetkým
stranám veľa nepríjemností.

Skúsme si robiť vzájomne dobre a nájsť na každom to kladné a dobré.
V každom vidieť priateľa.

Moj záujem je, aby tam u vás a na Ukrajine bol pokoj a mier aby ľudia netrpeli,aby kompromisy a riešenia boli nájdené.
Ak to na Ukrajine zašlo tak daleko ako to zašlo znamená to,že všetci sme niekde urobili aj chyby.
Základom sveta je nedokonalosť.

Verím však,že aj s Vašou pomocou sa nájde riešenie,ocenujem Váš postoj v Sýrii,kde ste sa zasadili za mier a Vyšlo to. 🙂
Kiež by teraz niekto tak pomohol aj Vám abz sa cesta k miearu na Ukrajine našla.

Doplnené 25 15.9.2014

Myslím si, že konflikt na Ukrajine treba riešiť diplomaticky
množstvom rokovaní a rozhovorov a nájsť kompromisy.
Odmietnuť silové riešenia a rokovať to na čom nenájde riešenia a kompromisy
súčasná vláda Ukrajiny bolo by dobré keby našla tá budúca.

Silové eskalácie kde by bolo zapojené priamo Rusko
by poškodilo nielen Rusko, no v rovnakej miere aj Europu ako takú.
Europa a Rusko by mohli hladať bilatelárne ekonomické partnerstvo výhodné pre obidve strany ako spojenci
majú si vzájomne čo ponúknuť.

Znamená to,že je proti záujmom Eu aby bolo Rusko vtiahnuté
do priamej silovej konfrontácie s Ukrajinou, v takomto prípade
Eu by na tom najviac stratila po všetkých možných stránkach a určite aj ekonomicky najviac.

Rusko si myslím,že by malo rešpektovať ukrajinské hranice nakoniec
samo bolo jedným s garantov jej celistvosti.

Ak má Rusko akékolvek strachy obavy
o čokoľvek treba to preniesť na svetlo čo konkrétne
treba viesť rokovania a nachádzať kompromisy aj s účasťou Ruska.

Ak by mala Ukrajina vstúpiť niekedy do Nato, tak spoločne s Ruskom si myslím,no momentálne
Rusko na toto ešte pripravené nie je demokracia bez prenasledovania opozície je základ.

Doplnené 26 17.9.2014
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Situácia okolo Krymu.
Cieľ spoločným úsilím všetkých strán dosiahnuť, aby nedošlo k silovým riešenia m no k dohode.

Podla predpovedí baby Vangy bulharskej Jasnovidky,ktorá predpovedal potopenie ponorky Kursk a iné
by vojna o Krym spustila seriu udalostí,ktoré by viedli k svetovej vojne so zničením Europy,Usa i Ruska.
Takéto Predpovede sú na to , aby nás varovali,aby sme sa nejakej ceste vyhli neznamená že nastať musia.
Je to na nás či si zvolíme mier.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Z pohľadu Ruska :
Rusko má v podstate podla môjho názoru taký postoj,že len reaguje na aktivitu západu,ktorý
tým že podporil revolúciu na Ukrajine posunul sa k hraniciam Ruska čoho sa Rusko obáva a malo s toho pocit ohrozenia,preto
s tohoto pocitu zabralo Krym, aby malo prístup k strategickému čiernemu moru.

Krym je s pohľadu Ruska tak strategický,že aby nebola porušená geopolitická rovnováha Rusko ho potrebuje kontrolovať aby sa cítilo bezpečne.
Vieme ako reaguje p. Putin s pocitu strachu a ohrozenia a v prípade konfliktu o Krym by neváhal použiť silu a akékoľvek zbrane myslím si.
Takže ako západ teraz vieme premýšlať o 1 ťah dopredu ako si to pán Putin želal.
Je rozumné sa takejto konfrontácii vyhnúť,lebo za týchto okolností by sme stratili všetci všetko to,čo sme dlho budovali.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Z pohľadu západu :

Pripojením Krymu prišlo k použitiu medzinárodného práva,čo je pravda.

Neštandartná situácia si vyžaduje neštandartné riešenia.
Ked sme riešili ekonomickú svetovú krízu a zachranovali západ a finančný systém a tým aj USA a aj nás v Eu
použili sa verejné zdroje na záchranu súkromných bánk, aby bol pokoj.Tomu sa všetko prispôsobilo.

Hasili sme požiar,ktorý by takisto vyvolal možné nepokoje s možnosťou vojen,preto sme uprednostnili ekonomický nezmysel na úvod
a finančné kríza spôsobila,že sme vylepšili a zmenili celý finančný systém aj pravidlá pre poistenie bánk a spoluúčasť majiteľov bánk na stratách s podnikania a dalšie.
Môj názor a možné riešenie :
Tiež v tejto situácii okolo Ukrajiny/Krymu hasiť najskôr možný požiar.
Ak chceme zachovať globálny mier je dôležité nájsť kompromisy a robiť aj to,čo by sme v štandartnej situácii nerobili.

Geopolitická a globálna bezpečnostná mierová kríza,nám môže pomôcť vylepšiť globálny bezpečnostný systém a to tak,aby raz nikto nemal pocit ohrozenia z nikoho,pretože
v jedom mierovom globálnom systéme budeme všetci.

Politici môžu podlahúť tlakom a záujmom jednotlivcov alebo skupín na ktoré sú prepojené,preto si myslím,že do budúcnosti by mala byť sila od politiky oddelená
a mier by zabespečovala globálna organizácia,ktorej hlavným záujmom by bol globálny celosvetový mier.
Zabezpečilo by to oddelenie sily od ideologií a záujmov jednotlivcov a skupín.Odluka sily od štátu. Globálny kolektívny systém obrany.

Tiež by to riešilo situáciu ked sa demokratickým spôsobom dostanú k politickej moci nejakí extrémisti ,čo sa stáva pravidelne a opakuje sa to.
Týmto spoôsobom by si cez silu v demokracii nikto neriešil nejaké záujmy alebo obavy a strach a za jej použitie na zabezpečenie mieru by zodpovedalo medzinárodné spoločenstvo.

V záujme mieru a pokoja si myslím,že by bolo treba nájsť také riešenie ,ktoré by bolo mierové ,aby sa vojna o Krym nikdy nezačala.
To je naša šanca nás všetkých myslím si.

Silový Konflikt, ktorý by zasiaho Rusko by potopil západ a Usa tiež a s ním aj Europu ako takú myslím si.
Možné riešenie :
Ukrajina by mohla dostať za Krym nejaké finančné kompenzácie,predsa len bolo to jej územie,ktoré jej jeden pán raz dal a druhý si ho neskôr zobral.
Obidve strany by mohli zachovať zdržanlivosť a nájsť potrebné kompromisy diplomatickou cestou.

Možné alternatívne riešenie
Vstup Ruska do Nato, aby sa nemalo dôvod báť a aby svet nebol rozdelený na my a oni.
Aby bol spojený do… mi všetci,čo máme zájem o globálny mier sme sa dohodli na tom že….

Globálna mierová aliancia alebo svetová rada mieru by mohla vzniknúť.
Otázka je či je takéto riešenie možné a dostupné bez reforiem v Nato a globálnej bezpečnosti ako takej.Pravdepodobne nie.
V oblasti mieru by sme mohli mať všetci spoločné záujmy o celosvetový mier a odmietnuť riešiť akékoľvek spory v demokraciách silou.

To,že v Rusku je ešte nižší level demokracie vyžaduje čas a trpezlivosť myslím tým samozrejme,že kedy tam už bude demokracia bez prenasledovania opozície,že
sa dá vždy prednosť diskusiu a dialogu v tom sa môže Rusko ešte zdokonalovať.
Rusko aj Ukrajina potrebuje však dobrý mierový príklad od ´´starých demokracií´´ dialog a diskusiu a toto by sa mohli spoločne naučiť.

Ak sme ako západ raz podporili revolúciu na Ukrajine máme aj spoluzodpovednosť za to,aby sme pomohli s pohľadu demokracie situáciu na Ukrajine stabilizovať.
Aby nedochádzalo k extremom a použitiu sily,lebo to tam mali už predtým.

Demokracia je v prvom rade dialog a diskusia a netlačenie niekoho do niečoho čoho sa bojí alebo toho čo nechce.
Cieľom by mala byť spokojnosť ukrajinského ľudu a aj Ruska a potom aj nás Eu i západu.
Skúsme dokázať prosím všetci babe Vange,že sa mýlila.
Že si želáme lepšiu mierovú budúcnosť a spoločne si ju vytvoríme.

Sú to náročné úlohy, no verím že budú najdené obostranne prijatelné mierové cesty a riešenia.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doplnené 27
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Všetky systémy nášho lietadla s nápisom ´svet hlásia indikáciu lokálneho požiaru mieru,ktorý treba uhasiť
aby sa nestal globálym.

Ak vznikne požiar sústredíme sa hlavne na včasné hasenie, aby sa nerozšíril do celku.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Môj názor :

K vojnovým konfliktom dochádza podľa vzorca aj ked je kapitál
prekoncentrovaný v rukách jednej menšiny alebo úzkych skupín.

Nevýhodou súčasného kapitalizmu je,že sa majetok neobmedzene koncentruje
a bohatší majú stale viac za čo si kupujú viac vplyvu,
aby si pretlačili svoje záujmy mať ešte viac.

Výsledkom toho je. že uzkka skupina vlastní príliš veľa
a väčšina príliš málo čím trpí,čo vytvára nerovnováhu.

Vojny v minulosti zrušili vysokú koncentráciu majetku
v rukách jednej skupiny a tým odstránili utrpenie väčšiny,no za cenu
utrpenia a straty životov čo je smutné.
Globalne vojny vždy dopadli aj si myslím,že by vždy dopadli iba tak,že by
zrušili extrémne majetkové koncentrácie.
Je v tom pravidelne sa opakujúci vzorec koncentrácia majetku a jeho dekoncentrácia s pohľadu cyklov.

Som však za to, aby všetko prebiehalo iba mierovou cestou nájsť také riešenia.

Som zástancom slobodného trhu,no súčasne si myslím,že chamtivosť
a koncentrácia majetku by mala mať svoje hranice a limity, aby sa nevytvárali extrémy.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Riešeím by mohla byť napr. globalna majetková dan s celkovej koncetrácie majetku jednotlivca alebo supiny,skupín.
Týkala by sa napr. 5-10 % najskoncentorovanejšieho majetku sveta.
Jej sadzba by mohla byť po diskusii no maximalne tak 5-10 %.

Sú možné aj iné riešenia,aby koncentrácia majetku jednotlivcov a skupín
nedosahoval extrémy,lebo extrémy spôsobujú iba dalšie extrémy.
Vojny ako také sú výsledkom pôsobenia extrémov rôzneho druhu či už majetkových
extrémov prípadne dalších alebo extrémistických skupín.

Nejde tu teda o to trestať úspešných iba o možnú reguláciu koncentrácie majetku
v budúcnosti,aby sa spoločnosť ako celok nedostala do extrémov v žiadnom smere.

To by mohlo prispieť významne ku globánemu svetovému mieru.

Doplnené28
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.9.2014

Vítam dalšiu časť dohody z Minska
pod vedením OBSE.

Dobrý krok smerom k mieru na Ukrajine 🙂
Dobrý akčný mierový plán 🙂
Meníme kurz smerom k mieru. 1 kontrolka sa zmenila z červenej na oranžovú a verím že sa zmení
postupne aj na bielu mierovú ak akčný mierový plán nárazníkovej zony-koridoru výjde.

Po toľkých smutných udalostiach
ako boli masaker civilistov v Odese upálených za živa a dalšie je tu konečne
reálna možnosť,že sa nájdu riešenia na trvalý mier.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Situácia okolo Krymu doplnenie

Další dôvod anexie Rusko/Krym
Rusko Krym pripojilo aj preto,lebo chcelo chrániť
civilistov pred extrémisticky naladenými protiruskými skupinami,ktoré útočili
na civilné ruské obyvateľstvo.

Viem,že sa to Ukrajine nepáči,no v tejto chvíli je lepšie nechať to okolo Krymu
tak ako to je.
generálov vymeniť za diplomatov a všetci získame viac,no hlavne získame mier.

Je možné,že v budúcnosti dostanete ako gesto dobrej vôle od Ruska za Krym nejaké
kompenzácie alebo niečo iné po dohode.

AK sa Ukrajina a Rusko dohodnú na forme kompenzácie alebo inom riešení
tak aby boli obidve strany spokojné mohol by potom západ Krym uznať.

Rusko niečo získlalo geopolitický bod bezpečia a verím,že je ochotné Ukrajine
aj niečo dať.

V prípade,že by ste sa nedohodli na Kryme do oktobra 2014 skúste túto otázku odložiť na neskôr a
v novembri 2014 o nej račej nerokovať, aby ste sa nepohádali.

Verím, že mierové riešenie aj v tejto otázke určite existuje a môže byť nájdené.
Môže to nejaký čas trvať kým bude nájdené.

Ku cti Ruska je to,že sa to snažilo urobiť anexiu demokraticky cez referendum.
Záujem o demokratické spôsoby so strany Ruska tu je.
škoda že tam neboli aj pozorovatelia,cení sa aj snaha o demokraciu.

Ukrajina i Rusko prechádzajú náročnejším obdobím aj v oblasti vývoja demokracie
a preto by sa mohli spoločne učiť komunikovať a hľadať riešenia a hľadať
to čo je na druhom dobré.

Skúste prosím spoločne začať štýlom výhra/výhra, tak aby obidve strany Ukrajina/Separatisti
niečo získali a získali obojstraný prínos.
Sloboda je aj o tom dať ju aj druhému/druhej strane nielen slobodu získať,
no v rovnakej miere ju aj dávať.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

p.Prezident Porošenko dosť Vám nerozumiem
kvoli čomu chcete zhánať zbrane.
Som s vás preto aj sklamaný a smutný.

Ak sú ľudia rozhádaní treba si všetko v pokoji vydiskutovať
a nájsť riešenia myslím si.

Prosím skúste vymeniť generálov čo mali bojovať o Krym za diplomatov.
Získame všetci viac.
Bojovať za mier môžete aj diplomaticky,racionálne s rozumom.

Ak použjete silu sila sa Vám vráti to čo dávate/vysielate to dostávate.
Skúste prosím dávať mier a pokoj byť veľkorysý a úprimný vidieť druhú stranu
ako spoluhráča a priateľa.

Navrhované Vylepšenia Upgrade lokálnej bezpečnosti a mieru

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doplnené 29

Možné Upgrade bespečnostných a mierových systémov štátov

Možná Aktualizácia systémov časť 1

V prípade,že príde k neštandartnému alebo neústavnému prevzatiu moci v štáte
Mohli by na území takéhoto štátu pôsobiť mierové zbory viacerých štátov
napr. pod mandátom Osn alebo OBSE alebo organizácie týmto poverenej.

Takéto jednotky by boli aktivované automaticky ak príde ku konkétnym situáciam
v štáte alebo konkrétne definovaným udalostiam s pohľadu bezpečnosti štátov a to hlavne

-ak kontinuita prevzatia moci nebola dosiahnutá ústavným spôsobom alebo podľa dohody
– ak vznikli 2 alebo viaceré konflikty s motívom extremizmu
– v prípade že o to požiada parlament, prezident,velenie armády a velenie jednotiek
hlasovaním ich použitie schvláli jednoduchou väčšinou

čo by bolo úlohou takýchto jednotiek ?
Znižiť riziko extremizmu V danom štáte do konania predčasných volieb

– Do konania predčasných volieb by takéto jednotky mohli

1.prevziať velenie armády daného štátu do konania parlamentných volieb
pri prezidentských systémoch do konania parlamentných aj prezidentských volieb
Po voľbách by bolo velenie vrátené danému štátu.

2. monitorovať strategické objekty a hranice

3.V prípade fyzických útokov oddeliť znepriatelené strany
vytvorením bezpečného/bespečnostného koridoru s odovzdaním zbraní týmto jednotkám

4. prevencia pred extrémizmom a ochrana civilného obyvateľstva
v konfliktných lokalitách

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vylepšenia Upgrade globálnej bezpečnosti a mieru

Kontaktná skupina pre Globálnu bezpečnosť mier a spoluprácu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Možný dlhodobý cieľ :
A, Integrovať menšie celky kolektívnej obrany do nového globálneho mierového systému
a vytvoriť ho po celosvetovej diskusií s prizvaním expertov.
Ako základ by mohol byť aj napr. systém svetovej rady mieru uvedený na hlavnej stránke tu
alebo podobný.

B, vytvoriť kompaktibilnú globálnu platformu pre spoluprácu a komunikáciu viacerých celkov
kolektívnej obrany

Globálna platforma pre mier
Spoločenstvo – spolupracujúce skupiny súčasnych bezpečnostných systémov

niečo ako počítačový jazyk Java,aby to bolo kompaktibilné celostvetovo
s každým bezpečnostným systémom obrany a aby systémy navzájom spolupracovali
na svetovom mieri, kým bude vytvorený aj funkčný globálny mierový systém.

Dalšie možné úlohy :

Spoločné strategické plánovanie a smerovanie sveta v oblasti globálnego mieru
Diskusie na úrovni expertov i občanov pri geopolitických zmenách vo svete
s prihliadnutím na záujmy,očakávania a spokojnosť všetkých strán

Spolupráca viacerých bezpečnostných systémov mieru
a bezpečnosti na spoločných úlohách pre zabezpečenie globálneho mieru

Vytvárať po dohode všetkých štátov a skupín nové pravidlá a štandardy globálnej bezpečnosti a mieru

Kontaktná skupina môže spoločne navrhovať postup, ako by sa dalo dopracovať
k systému globálnego mieru a bezpečnosti

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doplnené 30 24.9.2014

Teším sa z pochodu za mier,ktorý bol v Rusku.

Pán Porošenko máte aktuálne aj
mierový plán a snažíte sa,verím že podporíte mierové riešenia a cesty k nim.

Všimol som si,že ste aktívne hľadali dialog mali ste mierový plán i dalšie
za tie mesiace sa Vám dosť podarilo,tak držim palce, aby mier bol čoskoro natrvalo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doplnenie k otázkam bezpečnosti

Môj aktuálny názor na prevraty
Ak sú aj smerom k demokracii a sú silové alebo neústavné skôr v danom štáte destabilizujú situáciu myslím si
z dôvodu,že ak je použitá sila častokrát prichádza aj silová odpoved v podobe nárastu domáceho lokálneho extrémizmu, čo môže štát destabilizovať vnútorne. (Silová reakcia na silový zásah)

doplnené 32 + Opravené
Tam kde sa na silovom zásahu dohodne medzinárodné spoločenstvo a druhá strana dostane výzvu aby sa násilia vzdala
a nerobí to,tak svet chce chrániť civilistov voči extremizmu to chápem.

Doplnené 34
Vítam rozhodnutie medzinárodnej koalície pod vedením USA ohľadom Sírie a Iraku a verím,že spoločne budú chrániť civilné obyvateľstvo,ktoré tam trpí
a nevedia si pomôcť sami.
Za to vyslovujem USA a medzinárodnej koalícii pochvalu.

Doplnené 35
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Možnosti stratégie Síria,Irak

1. ´´Vykúpiť´´ bojovníkov, ktorí tam boli najatí za peniaze
a ponúknuť im amnestiu
za stanovených podmienok.

Myslím si,že je morálnejšie
použiť peniaze na to, aby sa nebojovalo ked už sa tam za peniaze dostali čo bolo nesprávne.

Dostali by zaplatené za to že zložia zbrane.
Ponuka a podmienky by mohli byť aj individuálne a neverejné.
Výhodu by to malo takú, že by sa dalo s takýmito ludmi dalej pracovať
čim by sa znížilo riziko pri ich návrate domov.

Nebojovať šetrí životy.
Bez bojovníkov nebude boj.

______________________________________________________________________________________________
2.
Nesmrtiace zbrane/paralyzery všade kde je to možné
Hlavný cieľ je násilie/útočníkov zastaviť
Aby sa nám za silu nevrátila sila na inej strane skúsme ju použiť iba ked nie je iná možnosť.

Dlhodobé silové konflikty:
3. Silový konfikt je živený so sily, ktorú do neho
obidve strany vkladajú niekedy aj desatročia.
Ak proti sile bojujete čoraz vyššou silou nasledujúca
generácia konfliktu, ktorý sa s tejto sily zrodí môže byť aj dvojnásobná s nárastom násilia.
Silou nevyriešite problém,len si zabezpečíte účasť vo vyššom, levele konfliktu.
Dlhodobejši silový konflikt je možné vyriešiť aj tak,že u druhej strany
prevážia nesilové riešenia rôznych typov.
Každý spor sa končí dohodou.

Použitie sily je často vecou sebeckej motivácie.
´´Vybojujte tie uzemia a dostanete podiel na koristi´´

alebo strachu
Oni sa k nám približujú a pod.

alebo ideologie

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aj preto mám ten názor že mier vo svete bude realitou vtedy
ak nastane odluka sily od štátu a armády štátov bude spravovať
globálna orginizácia mieru riadená medzinárodne na občianskom
princípe ´´demokracie skupín´´

Ako by mohol vyzerať 1. článok jej ústavy ?
Napríklad takto :

Svetová rada mieru alebo globálna mierová aliancia
je nepolitická a nezávislá inštitúcia ktorej cieľom a záujmom je svetový mier.
Pridať sa môže každá krajna alebo zoskupenie, aliancia.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zatial ešte nemáme mierové jednotky pod medzinárodným velením v organizácii globálneho mieru alebo svetovej rady mieru,no verím že tieto jednotky chápu svoju misiu rovnako a to chrániť civilistov a ich životy a stabilizovať situáciu v týchto krajnách.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podľa môjho názoru silové prevraty smerom k demokracii môžu pôsobiť kontraproduktívne.
Je to podobné ako ked v minulosti niektoré cirkvi obracali na vieru silou,no potom sami uznali,že to nebolo dobré a upustili od toho.
Môj názor je ten,že aj ked je zámer dobrý viac dobra pre VšETKýCH prinesie mierové a diplomatické riešenie a trpezlivosť.

Pri náboženskom extrémizme by možno mohol pomôcť medzináboženský dialog a osveta,výchova k náboženskej tolerancii,diskusia o hodnotách.
Diskusia a tréning ako rozpoznať ideologiu a vzdelanie v tomto smere by mohlo byť nápomocné v stratégii.
Ocenujem snahu celého sveta v hľadaní mierových riešení a kompromisov.

Prirovnanie :

Prirovnal by som to ku liahnucemu sa kuraťu.
Ak je za škrupinou demokracia a kuraťu škrupinu zoberiete príliš skoro kura môže zahynúť.
Ideálne je ked sa kura vyliahne vtedy ked je pripravené samé.
Ak už samé načalo škrupinu a ide sa vyliahnuť ak nevládze môžeme trochu pomôcť.

Moj názor teda je podporiť vývoj k demokracii áno no nie silou.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doplnené 31

25.9.2014
Veľmi vítam prijatie rezolúcie

BR OSN ktorá prijala rezolúciu na boj proti extrémizmu.

Hodnotím to ako prvý krok k lepšiemu a bezpečnejšiemu svetu
pre všetkých.
Ako krok smerom k lepšej bezpečnosti pre mier vo svete.

Ocenujem,že sa na tom svet dokázal jednohlasne zhodnúť v BR OSN.
Za to prináleží všetkým veľká pochvala.

Spoločne môžeme tvoriť krajší a bezpečnejší svet pre všetkých.

25.9.2014

Kedže Rusko stiahlo vojakov z Ukrajiny myslím si,že západ by mohol
sankcie voči Rusku odvolať.
Politika je vec kompromisov.
Tu nemôžeme jednať štýlom všetko alebo nič myslím si.
(vieme ako to dopadlo v ´´časovej línii ktorú videla baba Vanga´´ a potrebujeme nabrať taký kurz,aby sme do tej línie nespadli )

Všetky dobré cesty k mieru a stabilizácie situácie sú vítané.

Situáciu je potrebné stabilizovať a aj zrušenie sankcií voči Rusku by k tomu mohlo prispieť.

Môj názor
Všetci čo podporili na Ukrajine extrémizmus a nenávisť voči Ruským obyvateľom
podporili aj pripojenie Krymu k Rusku bola to´´ spojená nádoba´´.
Kiež by tam kde bola nenávisť si našla cestu aj láska, lebo lásky k druhému
tu bol veľký nedostatok
Je možné že láska príde tak ju prosím skúsme pozvať do srdca obidvoch strán teraz.

Rusko sa navyše obávalo,že zmenou geopolitických pomerov by nebolo v bezpečí
a chcelo si zabezpečiť z tohoto dôvodu prístup k čiernemu moru.

Myslím si,že Rusko potrebuje ešte nejaký čas,aby západ chápalo ako priateľa
a spojenca.

žiť 70 rokov v ideologii zanechalo svoje stopy aj v mysliach starších generácii v Rusku.
Verím,že s pribúdajúcim časom a zlepšeniam,generačnou obmenou,vývojom demokracie
v Rusku k lepšiemu sa časom aj Rusko dopracuje k tomu,že bude samé chcieť
byť spojencom a partnerom západu aj v oblasti globálneho mieru,globálneho bezpečnostného
systému,spoločnej obrany a dalšom.

Verím,že sa dočkám toho,že raz Rusko povie,že západ je našim rovnocenným
spojencom a priateľom a to isté že povie aj západ o Rusku.
Toto by som si veľmi želal.

Myslím si,že je dôležité si postupne začať znovu hladať cestu k sebe
a nacházať vzájomnú dúveru medzi západom a Ruskom aj ked len postupnými malými krokmi
vždy je to pokrok a posun vpred.

Ak má vzniknúť globálny bezpečnostný systém,svetová rada mieru
alebo podobné bez Ruska ani dalších krajín to nepôjde.

Globálny bezpečnostný systém mieru by reprzentoval záujem všetkých krajín na svetovom mieri.
Velenie tohoto systému by mohlo byť na občianskom princípe formou demokracie skupín
napríklad z dôvodu aby nepodliehalo politickým a ideologickým vplyvom.
O tom samozrejme ako to urobiť najlepšie môže byť široká diskusia s demokratickým hlasovaním.

Jednotlivé celky sa môžu pridať na zaklade vlastnej slobodnej vôle akonáhle
sa budú ciťiť pripravené byť spoluzodpovedné za svetový mier a bezpečnosť
navrhovať vylepšenia a spoločné postupy v tejto oblasti pre svet.

Pokial by v daných štátoch ešte nebola demokracia postačí ak v rámci
nového bezpečnostného globálneho systému boli dané štáty ochotné jednať demokraticky.
(Kým bude demokracia všade na svete može to trvať až do 150-200 rokov cca
Dovtedy by sa dalo robiť to,čo je možné aby sa globálna bezpečnosť a mier vo svete mohli zvýšiť.)

Zatiaľ je však možné spolupracovať a to tak ako sa dá na tom na čom sa dokáže
nájsť zhoda.

Ak budú v budúcnosti Ukrajina a Rusko v spoločnom obrannom mierovom systéme ,môžu sa obidve
krajny citiť bezpečnejšie a potom verím,že dôjde aj k plnej dohode ohľadom Krymu
možno jeho spoločného využívania a podobne.

Dokiaľ to však tak nebude tak by mohlo Rusko prejaviť veľkorysosť
a nejak Krym ukrajine kompenzovať – možno finančne,možno nadštandartnou dohodou
o spolupráci oboch krajín alebo inak.
Treba prejaviť obojstrannú veľkorysosť a ústretovosť voči druhej strane.

Držím palce na ceste k mieru a verím,že to spoločne dokážeme.

Doplnené 33
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vízia lepšej budúcnosti

Všetky krajny okrem jednej poslednej vzdali a už sily na presadzovanie svojich vier,plánov,cieľov a ideologií
a preto žiadame Vás aby ste sa pridali tiež.

-No náš prorok bol aj bojovník
áno všetky viery mali aj svojich bojovníkov,no ich základ je spoločná túžba po mieri a lepšom svete pre všetkých.
Násilné vzniklo z násilného a dobré z dobrého.
Vzdať sa dobrovolne násilného znamená umožniť príchod dobrého.

Znamená to,že ked zbrane odložíme nikto už nič nebude presadzovať silou
iba diskusiou a dialogom s druhou stranou ?
áno aj vašim podpisom môže vstúpiť svet do tisícročia mieru.

Skutočná sloboda je o tom dať ju aj druhému a rešpektovať aj druhú stranu
aj ich vieru.

Potom podpíšme túto dohodu a vstúpme spoločne do nového sveta.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

želanie Ukrajine :
Po toľkých revoluciach a slepých uličkách a trápeniach a vojne by som vám želal už nájsť pravú demokraciu a pokoj
radosť a cestu k prosperite.

Nech sa Vám to konečne podarí

Trader Robo

Prejsť na panel nástrojov