fbpx

Ako zastaviť náboženský extremizmus vo viere doplnené 1

AKO zastaviť náboženský extremizmus vo viere
5.10.2014

Pravdepodobné ciele extremistov

útočia na civilistov z rôznych krajín, aby rozdúchali
konflikt medzi vierami naprieč viacerými štátmi.

Možnosti riešenia ako to zastaviť

Návrhy
S pohľadu viery

Návrhy:
1. Islamské krajny by samé odhlasovali,že šírenie viery násilím
je nesprávne,lebo viera by mala byť vecou slobodného rozhodnutia a nie
znásilnenia k viere iného.
Možná diskusia islamu, ustanovť islamsky koncil-radu,kde táto viera prijme zaväzné
stanovisko pre tútp vieru.
Každá viera potrebuje byť živá a reagovať na aktuálne otázky
nachádzať odpovede,diskutovať o tom čo je dobré a správne.

Môj názor:
Znásilnenie druhej viery je proti princípom slobodnej viery
a slobody,ktorú dal boh každému, aby sa rozhodol so slobodného rozhodnutia
nie s rozhodnutia násilníka,ktorý sa ho rozhodol znásilniť vierou iného.

Absencia slobodného rozhodnutia v rozhodovaní sa človeka o jeho viere
znamená absennciu viery v boha,lebo popiera slobodnú vôľu človeka.
Extrémista sa javí byť násilník ak by neznásilnoval v mene viery, bolo by to za niečo iné.
čiže je potrebné zastaviť násilníkov.
Islam je mierové náboženstvo.

2.
Extremistickí násilníci bez ohľadu na typ viery by mohli byť
viacerými vierami vrátane islamskej hlasovaním označené ako egoistické zlo proti akejkoľvek viere,
lebo širia násilie a ideologiu.

3. Všetky viery/väčšina vier by mohli uzatvoriť dohodu o širení viery iba mierovými prostriedkami
a zhodnúť sa na tom že tí, čo konajú násilím,konajú len v mene svojho ega a ideologie,ktorú
nadradujú nad boha a je pre nich vlastné ego a ideologia viac ako boh.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Možnosti s pohľadu minimalizácie sily
´´odinštalovania bojovníkov´´
´´Bez bojovníkov nebude boj´´

1. Prijať opatrenia aby nepribúdali další bojovníci
2. pôvodných bojovníkov ´´vykúpiť´´ otvoriť si odzbrojovaciu kanceláriu
ako opak verbovacej
3.Medinárodné odzbrojovanie extrémistov prijať plán odzbrojovania
4 .Medzinárodná medzináboženská celosvetová dohoda hlavných vier,
že kto koná násilne z dôvodu viery
bude vylúčený so spoločenstva svojej viery hlasovaním autorít danej viery,
pre využívanie viery a ľudí na vlastné ciele a ideologie.

5. Odmena pre jednotlivcov alebo skupiy
pre toho, kto demilitarizuje extrémistu tj . za každého ktorý zložil
zbrane a nevrátil sa na bojisko.

Doplnené 1
Dátum 7.10.2014
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Môj názor

V iraku Ide o niekoľkú generáciu konfliktu,ktorá
s každou dalšou generáciou konfliktu naberala na sile.

úprimné požiadanie druhého o Prepáčenie,odpustenie a uzmierenie sa
je silnejšie než zbrane.

Pre obidve strany konfliktu návrhy možného riešenia :

Prepáčte,že sme kedykoľvek v miulosti voči Vám použili násilie.
Vzdávame sa použitia sily voči Vám a to iste čakáme.
Sme pripravení počúvať Vás a diskutovať s Vami.
Skúsme začať znovu a budovať si mierové a dobré vzájomné vsťahy.
K tomu pomáhaj nám boh.

Ked uvidíte teroristu plakať od dojatia (že požiadal ho niekto o odpustenie)
sám zahodí zbran a podá vám ruku.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trader Robo

Prejsť na panel nástrojov