fbpx

forex manuál lekcia začiatočník denník obchodníka na burze

© 2005-2006 Trader Robo cheapindex.com
© 2005-2010 Trader Robo

http://akcieforexburzakomodity.cheapindex.com
___________________________________________________________________

Denník

____________________________________________________________________

Ako môže vyzerať môj peňažný denník – prečo je potrebný ?

Čo budem v denníku zaznamenávať ?

-dátum,čas,mena, nákupná cena,predajná cena,

zisk alebo strata,spread,množstvo

-aké chyby som urobil ?

čo urobím pre nápravu chýb ?

Aký zisk bol maximálne možný v danom obchode ?

Aké bolo RRR ?

Koľko som riskoval na 1 obchd ?

Doporučujem urobiť si tabuľku alebo priamo v exceli alebo worde vytvoriť dokument.

Môže tam byť toho aj viac bude to Váš denník pokúste sa ho písať každý deň
po skončení demo alebo real tradingu.

Denník je vlastne analýza minulého stavu a pomôže nám pochopiť
ako obchodujeme a čo môžeme zlepšiť.

Plán obchodu : Treba sa pripraviť na obchod :

Aký je dlhodobý trend ? Aký je krátkodobý trand ?
Kedy sú očakávané správy ktoré by mohli ovplyvniť cenu ?

čo budem obchodovať ?
Množstvo ?
RRR
% risku na 1 obchod
% risku mesačne ?

Na základe čoho vstupujem do pozície ?
Aký mám plánovaný zisk ?
Aký minimálny zisk som ochotný akceptovať ?
Aký bude stop loss ? Plánovaná strata max. ?
Na základe čoho budem vystupovať s pozície ?

Do kedy pozícu otvorím najneskôr ?
Dokedy pozíciu najneskôr uzatvorím ?

Pojmy support- dolná hranica ceny neprekonanej
rezistencia horná hranica ceny neprekonanej

___________________________________________________________________

Na čo je dôležité sa sústrediť :

Money management: uvod

Risk Revard Ratio tzv. RRR
tj pomer risku a zisku je vhodný minimálne 1:2, optimálne 1 :3

___________________________________________________________________
Psychologia obchodovania uvod
___________________________________________________________________

Podľa najúspešnejších obchodníkov sveta
je 60% úspechu psychologia obchodovania a money management.
Najväčšou prekážkou v tradingu sú nám naše vlastné nezvládnuté
pocity,nedodržiavanie pravidiel.

_________________________________________________________________
Vyrovnanie sa so stratami – vedieť prijať malé straty
_________________________________________________________________

Je potrebné straty odstrihnúť kým sú ešte malé,nikdy neposúvať
v priebehu obchodovania stop loss smerom k väčším stratám a dúfať, že sa možno niečo otočí – takýto postup bol velkým sklamaním pre veľa traderov, ktorí takýmto spôsobom zahadzovali svoje zisky.
10 z 10 tich obchodov nedosiahne ani veštkyňa Izabela ani žiadny trader
preto je potrebné poznať, že napredujeme aj vtedy ked máme 6-8 ziskových obchodov z 10 tich – ak dodržiavame RRR pravidlo, tak aj pri 50 percentnej
úspešnosti môžeme mať profit.

Zisky teba nechať narásť až na maximálnu možnú úroveň
_____________________________________________________
tj. neprijímať tak malé zisky ako to koľko riskujeme – čiže ak riskujeme 10 dolárov
10 bodov tak sa snažíme neprijať menej ako 20bodov/dolárov.
Toto je pomer RRR 1:2 ak riskujeme 10 a získame 30 dosiahli sme pomer 1:3

A kam až môže trh zájsť ? Vodítkom nám môže byť včerajšia úroveň
minimálnych a maximálnych cien, prípadne tiež úrovne dnešné,týždenné mesačné.

Skúsme sa pozerať na trh z viacerých uhlov, než urobíme analýzu
a vstúpime do obchodu tú istú menu si pozrieme napr. Na 5 min.15 min. hodinovom,dennom a mesačnom grafe a poznačíme si hodnoty suportov a rezistancií.

Je veľmi pravdepodobné, že cena blízko týchto hodnôt bude kratší či dlhší čas
oscilovať, a ked ich výrazne prekoná,môže pokračovať dalej v trende ktorým
prekonala suport/rezistenciu.

Pokiaľ cena len osciluje v úskom rangu okolo nejakej takejto ceny suportu/rezistancie – vtedy nie je vhodné otvárať pozíciu.
Na to, aby sme realizovali zisk potrebujeme výraznejší pohyb
tj nie 2-5 bodov hore a dole okolo jednej ceny.

Pre úspešné obchodovanie potrebujeme maximalizovať pravdepodobnosť
na svoju stranu, tj. Čím viac zdrojov či už technických alebo fundamentálnych
máme tým lepšie pre naše obchodovanie – čim viac kúskov puzzle máme
v rukách tým reálnejší obraz máme.

Fundamentálne fakty časť 1

Kedy je najvyššia aktivita na trhu forex ?
V čase najvyššej aktivity trhu sa bežne dosahujú aj najvyššie pohyby na trhu.
Treba sa zamerať na nejaký konkrétny časový úsek a v danom čase konkrétnu
menu pozorovať.
V rovnakom časovom úseku majú meny tendenciu sa chovať podobne.
tj. trochu inak sa mena správa v čase 8-11 ako od 16-17 a pod.
Pozorujte, snažte sa cítiť s trhom, naladiť sa naň, postupom času
získate cit pre trh.

1.16-17 hod. Najvyššia aktivita trhu
2. 17-18 hod.
18-21 postupne sa zoslabuje.

8-11 hod. Vrchol dosahuje od 9-10 hod.

14-15 hod. Zverejnené fundamenty usa,
druhá najvyššia aktivita trhu

Osobne uzatváram pozície do 18-19 hodiny
výnimky len ked uz mam stop loss v zisku a cena ide mojim smerom.

Úvod do stratégie
Trend folowing
_________________________________________________________________
Nasledujte trend – nikdty neobchodovať proti trendu
Ak je tren vzostupný – hore – nebudeme vstupovať do pozície predaj – dole
aj keby to ukazoval indikátor a pod.
Tzv protiprúdy sú bežným javom v obchodovaní.

Do pozície vstupujeme až po korekcii:
tj. ak cena začne klesať následne trochu stúpne a potom znovu pokračuje dolu
až vtedy vstupujeme do pozície.
© 2005-2006 Trader Robo cheapindex.com
© 2005-2010 Trader Robo


http://akcieforexburzakomodity.cheapindex.com

Prejsť na panel nástrojov