fbpx

indikátory na burze forex komodity použitie aj na akcie cfds opcie

Indikátory napríklad: Relative Strenght Index – RSI,volume,momentum

Indikátory nám môžu slúžiť pri našich analýzach a pri nájdení vhodného okamihu
vstupu/výstupu s trhu.

Indikátory nám niečo mapujú – každý však niečo trochu iné.
Predstavme si mapy kde jedna z nich mapuje len vodné plochy,dalšia iba cesty,dalšia pôdu, iná zasa nadmorskú výšku.
Aby sme dostali čo najreálnejší obraz potrebujeme viacero máp rôzneho druhu.
5 máp ktoré mapujú len nepr. Vodnú plochu nám poskytnú obraz iba o vodnej ploche – tj pri indikátoroch nemá význam použiť také, čo ukazujú v zásade to isté.

Postupne si predstavíme tie najdôležitejšie indikátory, ktoré poskytujú v zásade
pokaždé iný druh pre naše mapy finančného alebo komoditného terénu.
Žial kopletnú mapu vopred nepoznáme to nám však nebráni, aby sme sa k nej čo najviac
priblížili.

Rsi je indikátor obchodníka Wildera, který vytvoril RSI Relative Strenght Index vytvoril.
Indikátor RSI nám meria silu alebo oslabovanie na trhu.

Ak je trh prekúpený, je predpoklad že cena pôjde dolu a môžeme zvažovať predaj
Ak je trh prepredaný je predpoklad, že cena pôjde hore a môžeme zvažovať kúpu.

Na grafe vidíme EUR/US$ RSI 14 znamená, že hodnota je počítaná za 14 dní.
Pri indikátoroch si môžeme otestovať aj iné hodnoty period 14 dní je štandart pre tento.

Hodnoty RSI indikátora sú 0% a 100%, 50%. je polovičná línia – os.

Môžeme si všimnúť , že ked cena na 1 grafe zhora zobrazená hnedou čiarou presiahla maximum ,tak indikátor Rsi nám začal klesať z hodnoty 70 dolu.

Ak je hodnota Rsi 70 je to možné považovať signál k predaju.

Ak je hodnota Rsi 30 je to možné považovať za signál na kúpu.

Podľa niektorých teorií je signál na kúpu/predaj podľa uvedených hodnôt právoplatný až vtedy
ked úroveň opustí a znovu sa do nej vráti.
Napr. Rsi dosiahne 70 percent a až ked túto úroveň opustí
a dostane sa pod ňu tj napr. Na 69 % až vtedy to považujeme za signál právoplatný pre sell predaj
a môžme zvažovať, že otvoríme krátku pozíciu.

Podobne právoplatnosť signálu na tom istom princípe platí aj pri kúnych signáloch s hranicou 30 percent.

Môžeme si všimnúť aj na grafe, Rsi ako nám relativne presne indikuje vzhladom na cenu
eura a pri prudkom poklese.
Rsi nám pomôže predvídať kedy nastane obrat v krátkodobom trende.

Nastavenie 14 znamená 14 úsečiek to je štandart ak máme 1 dňový graf je to 14 dní
ak by sme mali 1 hodinový graf bolo by to 14 hodín pri nastavení 14.

Percentuálna hodnota 30 a 70 percent pre Rsi nie je betonova hranica, je len na Vás
akú hodnotu uznáte za optimálnu malo by to byť však v blízkosti týchto hodnôt.
Sú obchodníci, ktorí o 5 či 10 bodov,viac túto hranicu posúvajú.
Pozorujte trh sami prídete na optimum ktoré pokladáte za najprimeranejšie pre Vás
a Váš obchodný štýl.
Skúste všade v obchodovaní aj mať svoje vlastné prvky, nekopírovať iba mechanicky niečo,
no aj flexibilne skúmať,prispôsobovať optimalizovať práve pre Vás a Váš štýl obchodovania.

forexkomodityindikatorvolumersimomentum

__________________________________________________________________
Momentum – jeden s mojich najoblúbenejších indikátorov

___________________________________________________________________
momentum

0 línia
línia + stúpajúca
línia – klesajúca

Moja stratégia výstupná č.3 – ak som v pozícii predaj a som v zisku a momentum pretne nulový stav smerom hore je to pre mňa signál na uzatvorenie pozíci.

Poznám ľudí ktorí obchodujú hlavne na základe tohoto indikátora.
Je možné to skúsiť – ak pretne napr, nejakú zápornú hodnotu tak uvažovať o predaji
osobne mám obľúbenú hodnotu – skúste si preskúmať aká by to bola podľa Vás
ak na to neprídete poviem Vám moju hodnotu pre predaje.

Je totiž najrýchlejší so všetkých – reaguje obvykle skôr tým smerom ako pôjde cena
čiže najprv sa pohne momentum a až potom cena – väčšinou tomu tak je a momentum
má tendenciu korelácie s trhom tj ide tým istým smerom no častokrád vopred.

Všimnite si aku formáciu vytvooril indikátor DMI
toto X je zaujímavá formácia a stretávam ju pravidelne
červená čiara pretne modrú do X

vhodný na posúdenie správneho momentu vstupu a výstupu v kombinácii s inými
používam ho aj ako filter.

V hornej časti je použitý Bemac system – šípky nám ukazujú možný vstup do nákupu
zelené hore šípky a červené vstup do predaja – exit označuje výstup z danej pozície.

Je jasné, že žiadny systém nie je dokonalý – no ked ako filtre použijeme indikátory
momentum a Rsi tak sa nám mnošstvo signálov v Bemac systéme, ktoré sa ukážu ako falošné
zníži.

Indikátor volume

____________________________________________________________________

Volume – vyjadruje objem obchodov – ak je vysoké je predpoklad jasného trendu daným smerom
ak je nízke trend sa obvykle zoslabuje

Stretol som sa s tým, že nováčikovia používali 20 indikátorov naraz z toho 7 ukazovali
ten istý pohľad na trh.

V jednoduchosti je krása – treba sa sústrediť na 1,2,3 veci a pod. No nie 20 naraz….

____________________________________________________________________

Psychologia výber obchodov
____________________________________________________________________

Proste preosejeme to čo nie je zaujímavé, aby nám tam ostalo len to najlepšie
a pre vstup do obchodov si vyberáme len tie najlepšie obchody, umenie čakať na správnu
príležitosť je umením úspešného obchodníka.
Nováčikovia majú tendenciu byť netrpezlivý a otvárať jednu pozíciu za druhou, to sa dá akceptovať v prvý deň demo trénovania ked chcú vidieť ako to funguje a pod.
No pri tréningu treba trénovať tak , ako keby išlo o skutočné peniaze.
Obchody si treba vyberať – predstavme si to ako ovocie – bez výberu – naslepo by sme mohli
vybrať aj hnilé ovocie, nešťavnaté a pod. A toto by určite nebolo to čo by sme chceli.
To isté platí pri obchodovaní.

Kúpiť lacno a predať draho – alebo predať ked je cena na vrchole a kúpiť to isté naspäť ked je cena na dne – to potrebujeme dosiahnuť pri našom obchodovaní.
Vyberáme preto len tie najväčšie príležitosti v časoch ked majú trhy najväčší pohyb.
Je vhodné mať potvrdené výsledky svojej analýzy z viacerých zdrojov vtedy budú naše
vstupy a výstupy s pozícii optimálnejšie.

© 2005-2006 Trader Robo


© 2005-2010 Trader Robo

Prejsť na panel nástrojov