fbpx

1. želanie do nového roku 2015 2. K udalostiam vo Francúzku 3. K situácii na Ukrajine doplnené 36

Ahoj svet,

želám Vám všetkým všetko dobré do nového roku 2015 veľa tolerancie,záujmu o pochopenie druhých
veľa lásky a úcty k druhým i k životom iných

Kiež by sme tento začínali rok lepšie.

K udalostiam vo Francúzku
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým obetiam násilia ich rodinám a symbolicky sa pripájam k pochodu ľudu vo Francúzku.

Bol by som rád keby sa raz všetky náboženstvá
zhodli na tom,že násilie v záležitostiach viery nie je akceptovateľné V žiadnej viere.

V každom ľudskom spoločenstve sa vyskytujú aj extrémisti a násilníci
a verím že každému obyčajnému veriacemu moslimovi i katolíkovi i všetkým ostatným vieram i veriacim
je ľúto to k čomu došlo.

Možno by bolo vhodné prijať spoločný kodex väčšiny hlavných vier,ktoré odsúhlasia príslušné autority
kde by bolo uvedené,že dané viery budu vo veciach viery viesť spoločné diskusie a odmietnu akékoľvek násilie v záležitostiach viery alebo súvisiace s vierou.

Mohla by vzniknúť medzináboženská komisia pre cirkevný vývoj
a tiež medzináboženská rada pre umiernenosť v cirkvách,ktorá by mohla dočasne vylúčiť spomedzi veriacich tých, čo sa extrémisticky správajú.

Samotné spoločenstvo moslimov by mohlo príst s riešením ako vo svochich radoch minimalizovať extremizmus a terorizmus a jeho prejavy
pretože si myslím.že to poškodzuje islam ako mierumilovného náboženstva a náboženstva lásky.
Zhodnúť sa na tom,že extrémizmus a násilie do žiadnej viery nepatrí.

Násilníci,extrémisti a teroristi si vždy nájdu nejaký dôvod na násilie,je to niečo v nich čo ich k tomu núti nie je to viera ani boh.
Násilie je aj prejavom slabosti a nezvládnutia svojeho ega ktoré sa búri mnohokrát – kým viera nás nabáda k pokore rozvahe a umiernenosti a láske samozrejme.

Doplnené 5
Možné korene problému náboženského extrémizmu.
Rozdielnosť tempa vývoja viery.
1 .Viera ktorá sa vyvíja pomenšie
Viera sa vyvíja spolu s vývojom človeka
Existuje niečo ako islamský koncil ktorý by rozhodol aká forma učenia islamu jeho prejavy sú takými prejavmi,ktoré majú všetky
náboženstvá spoločné ?
Napr koncil islamských učencov,ktorý by rozhodoval o sporných otázkach.
Existuje v islame komisia,ktorá by sa zaoberala tým,čo by v ich viere mohlo byť ideologické,ideologiou ?
V každej viere sa našli a nájdu aj ideologie,ktoré škodia danej viere a sú dielom človeka.
Ideologia je napr. o dominancii ked nadraduje základné hodnoty ako život a láska svojim cieľom
2. Nedostatok regulátora vo viere na globálnej úrovni akákoľvek ideologia môže byť vierou ?
3. Nedostatok tolerancie a slobody – myslím si že každá viera v boha slobodu dáva aj očakáva
preto je vec medzináboženského dialogu a diskusie nachádzať odpovede na otázky
aké slobody prináša Vaša viera na ceste k bohu ? v čom slobodu dávate a v čom ju očakávate ?
4. Kde je hranica viery a diktatúry ? táto hranica pre vieru nie je definovaná.
Skúsme určiť hranice a pravidlá pokiaľ je to ešte viera a kde začína diktatúra čo je politický nie náboženský systém

Doplnené6
včera 21.1.2014 sa mi zobrazila reklama na túto vieru a tak som na nu klikol
http://www.bahai.sk/
Pokiaľ som to pochopil správne snažia sa o spoločnú platformu medzi vierami,pričom každý si zachováva súčasne aj svoju vieru.

Napriek rozdielnym cestám všetky viery slúžia tomu istému bohu si myslím,no na svojich cestách v priebehu vývoja daných vier
postretávali množstvo prekážok v podobe ideologii,neúcty k druhým,balastu a podobne.

Každá viera sa snaží aj o to poukázať na to,aké ovocie a cesty ponuka na ceste k bohu.
A už je potom na ľudoch, aby sa nad vierou aj zamýšlali aj nad tým aké ovocie daná viera a jej proroci ponúkajú
a podľa ovocia, aby si veriaci zvolili cestu k bohu ktorá sa im páči.
Boh dal každému slobodu v tom ,aby si zvolil cestu k nemu aj preto je ciest viac a je náboženská sloboda pre každého ako dar od boha.

Nedávno som pozoroval ľudí čo kupovali pomaranče v hypermarkete – kým kúpili skúsili množstvo ovocia
či už zrakom alebo hmatom skúmali každý jeden pomaranč a až potom si vybrali.
Tak verím, že i vo viere budú ľudia skúmať ovocie,ktoré im niekto ponúka, aby sa rozhodli pre to dobré.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doplnené3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V súvislosti s teroristami v Iraku skúsme prosím čo najmenej používať výrazy ako i…..ý alebo š..t pretože tým ich len posilujeme
a dávame im značku a identitu o ktorú sa snažia opierať.Môžeme urobiť to, že ich identitu a značku používat nebudeme a tým ich neposilníme a nepodporíme.
(dané slová boli ponechané po 24 hod iba začiatočné písmená a nahradené bodkou, aby slová neposilovali ich identitu)
Teroristi v Iraku alebo skupina násilníkov v Iraku ktorí,zabudli že islám je náboženstvom mieru asi tak by sa dali nazvať.

Je veľmi smutné,to čo sa stalo a som smutný z toho,že v mene viery s motívom viery vyhasli životy vnímam to ako zlyhania konkrétnych jednotlivcov.
Karikatúry veľakrát nastavujú zrkadlo druhým, tak to vníma možno jedna strana, no druhá strana to vníma niekedy ako prejavy útoku ich voči viere.
Možno keby sa diskutovalo aj o týchto princípoch,aby tomu druhá strana porozumela je možné,že by potom nenastávali takéto prudké reakcie a smutné tragédie.

častokrát vieme veľmi veľa o našej vlastnej viere no o iných vierach vieme veľmi málo ako a čo vníma druhá viera/strana čo jej vadí,čo prijíma a čo nie.
Autori karikatúr sa častokrát vysmievajú násiliu vo viere/výsmech je však tiež v podstate forma agresívneho správania a ak na násilie idete násilím môžete ho vystupnovať
pretože rovnaké priťahuje rovnaké alebo podobné – takto nejako to pravdepodobne vnímali extrémisti karikatúru výsmech vnímali ako útok a násilie na ich vieru čo ich viedlo k
násilnému zlému činu.

V tomto keby sa začalo vzdelávanie a aj napr. na školách každej viery by sa viedol medzináboženský dialog a boli by predstavované aj odlišné viery a ich očakávania
je možné,že by sa veriaci viac približovali k bohu,aby skúšali nájsť čo všetky viery spája.
Samozrejme by to malo zmysel, keby objavovanie vier jednej druhou bolo vzájomné.Veriaci jednej viery častokrát vedia o tej druhej veľmi málo
alebo majú neuplné informácie.

Aj reakcie na kritiku alebo na nastavenie zrkadla si myslím,že by mali byť primerané v každej viere a myslím si tiež,že ten kto v mene viery/boha berie život,že tým
najviac uráža boha takýmto činom bez ohľadu na typ viery.

Každá viera si prešla aj obdobím násilia a viaceré zístili,že to nebolo dobré a tak sa zmenili a prijali také opatrenia,že násilie v danej viere viac nedostalo miesto lebo to nebolo dobré.

Ku kríze na Ukrajine
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prosím skúste pomenovať problémy a navrhovať riešenia za účasti medzinárodných sprostredkovateľov dohody.

Príklad :
Obavy s Nato ?
Skúste založiť mierovú globálnu alianciu kde členom môže byť ktokoľvek,kto túži po mieri a v rámci tejto alianci je ochotný akceptovať demokratické pravidlá.
Akonáhle by bol celý svet v platforme globálnego mieru bude bezpečnejší.
Záujem o globálny mier pre všetkých je myslím si hlavným občianskym záujmom.
Kto je ochotný presadzovat tento celospoločenský záujem ?
Namiesto ´´hry na vlastných piesočkoch´´ myslím, že je možné budovať spoločnú globálnu mierovú platformu pre všetkých.

Dokiaľ nebude existovať jeden mierový systém globálnej obrany možno by mohli veľmoci zvážiť na hraniciach medzi Ruskom a Nato
vytvorenie tzv. neutrálnej zony o určitej šírke pozdlž takýchto hraníc,no myslím si že svet by postupne nemal byť rozdelený na ´´my a oni´´
lebo to potom vytvára iba prostredie, kde vždy bude niekto proti niekomu namiesto toho aby sme sa všetci snažili o globálny mier.
Toto rozdelenie pramení z minulosti, no v mysliach ludí ešte mohlo pretrvávať,no verím,že je možné to zmeniť a vnímať druhú stranu ako spoluhráča na globálnej scéne
netúžiť byť jediný a jedinečný na svete, no skôr vytvoriť globálnu spoluprácu na urovni mieru pre všetkých.

Doplnené 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ako by sa mohlol zvýšiť pocit bezpečia vo svete ?

Návrhy :

Vytvorením napr. neutrálnej zony
kde by napr. Nato a Rusko nemali pozdlž hraníc blokov napr. 100 km umiestnené vojenské základne.
Negatívne nazeranie na Nato s pohľadu Ruska súvisí aj s tým,že v časoch minulých za obdobia ZSSR
Nato zastupovalo len záujmy severoatlantickej aliancie a bolo tou druhou stranou
voči ktorej sa Rusko vyčlenovalo bolo značkou,ktorá sa v mysliach niektorých ľudí spájala s niečim a časť tohoto v myslení niektorých osôb pretrvala.

Aj ked sa svet zmenil myslenie niektorých ľudí zostalo rovnaké alebo spadlo
znovu do tohoto bipolárneho modelu čo nie je šťastné a dobré.

Verím,že Nato raz bude po reformách súčasťou veľkej aliancie globálneho mieru
Táto však ešte nevznikla, takže zatiaľ by sme mohli využiť možnosti ktoré máme,
aby sme zvýšili možnosti mieru a bezpečnosti vo svete aj dohodami veľmocí.

Akonáhle by sa zvýšil pocit bezpečia pre Rusko pri hraniciach s Ukrajinou
formou takejto dohody na neutrálnej zone
,je možné,že by Rusko maximalizovalo svoje úsilie a dosiahlo
úspech v tom, aby v povstaleckých oblastiach znovu zavládol mier.

Ponuka by mohla znieť vymeníme 100 km pásmo neutrálnej zony
na Ukrajine za mier v povstaleckých oblastiach.
Hranice sa nezmenia.
Zmení sa len pocit bezpečia pre Rusko aj Nato.
Dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou na neutrálnej napr. 100 km zone.
Skúsme dať pocit bezpečia a dostaneme ho tiež verím.
A je možné že o to tu ide v prvom rade o pocit bezpečia,ktorý Rusko očakáva.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kríza na Ukrajine ukázala,že nám tu chýba niečo ako medzinárodné mierové zbory,ktoré by počas konfliktu chránili záujem civilného obyvatelstva.
Ako vieme na oboch stranách konfliktu dochádza k prejavom extrémizmu a extrémistickému správaniu voči civilnému obyvatelstvu.
Počas ozbrojeného konfliktu sa každá strana snaží bojovať, no záujmy civilného obyvatelstva počas konfliktu a jeho ochranu nezabezpečuje nikto
v tejto situácii.

Počas ozbrojeného konfliktu ak už nastal
Myslím si by bolo dobré vytvoriť medinárodné mierové zbory bod mandátom napr OBSE,alebo OSN ktoré by počas ozbrojeného konfliktu zastupovali záujmy civilistov,
chránili ich a zabezpečovali dodržiavanie medzinárodných dohôd a zmluv počas konfliktov pre obe strany.

Smerom k Rusku : Ak sa Vám tiež nepáčia prejavy extrémizmu v konflikte,skúste urobiť niečo pre to,aby na obidvoch stranách boli tieto prejavy miernené,
aby ochranu pred extremistom pre obidve strany prevzala nejaká medzinárodná misia a organizácia ktorej členmi by mohli byť napr. Rusko,Usa,Nemecko a dalšie krajny.
Píšem to smerom k Rusku preto,lebo viem,že Rusku najviac vadili prejavy extrémizmu a fašizmu počas konfliktu a je možné,že bude mať záujem vytvoriť
medzinárodnú koalíciu na ochranu civilného obyvatelstva.
Tiež si všímam,že utečenci z konfliktu utekajú hlavne do Ruska.
Rusku želám rozvahu a aby sa nenechalo vyprovokovať a skúšalo prispieť k uzmiereniu s Ukrajinou a aby našlo mierové cesty.

Smerom K ukrajine :
Jedine politické riešenie nakoniec môže urovnať situáciu.Treba bojovať za mier no nie silou – treba dávať to,čo si želáte dostávať a verím že to je mier a pokoj vo Vašej krajne.
Jednotky,ktorých velenie je vnímané a spájane s extrémizmom skúste im navrhnúť či by boli ochotní odovzdať velenie nad týmito jednotkami napr OBSE misii alebo armáde.
Mohlo by to prispieť k upokojeniu situácie a ten istý návrh platí pre povstalecké jednotky a Donbas pre jednotky/skupiny ktoré sú druhou stranou konfliktu vnímané alebo spájané s prejavmi extrémizmu.
Tým by sa na oboch stranách konfliktu mohla situácia upokojiť a získať čas na hľadanie mierového politického riešenia.

čiže ku ukrajine 1. skúsme nehovoriť to čoho sa bojíme, no o tom ako si predstavujeme riešenia a ako by sa to dalo urobiť mierovou cestou.
Cieľ je mier na Ukrajine treba ho sprostredkovať,vyjednať a nájsť riešenia a kompromisy.
Pozdravujem p. Michaela Gorbačova nositeľa nobelovej ceny za mier a verím,že tiež napomôže úsiliu pre nájdenie mierového riešenia skúsme zamerať svoju pozornosť na mier a cesty k nemu a skúsme spoločne požiadať našu myseľ i boha,aby nám v tomto úsilí pomohli.Dakujem.

Doplnené4

Návrhy riešení pre Ukrajinu :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Globálna Koalícia za mier na Ukrajine
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Príklad
Spoločné jednotky NATO,Ruska,Ukrajiny prípadne dalšie

Možné ciele spoločných jednotiek

1. skupina jednotiek spoločné fyzické monitorovanie ukrajinsko ruskej hranice

2. Skupina oddelenie znepriatelených strán,odzbrojenie

3. Skupina Ochrana civilného obyvateľstva na oboch stranách
+ získanie pod kontrolu najlepšie dohodou so skupínami ktoré sú druhou stranou konfliktu
vnímané ako extrémistické

Aký by to mohlo mať význam ?

-Veľmoci by sa mohli naučiť zasadzovať/bojovať spoločne za mier za spoločný cieľ.

-Tam kde sa dvaja bijú by ich oddelila od seba tretia strana s medzinárodným velením.

-Nachádzanie znovuzískanie spoločnej dôvery

-Po splnení tejto misie by mohli pokračovať po dohode v dalších misiách v iných krajnách
ako ochrana civilného obyvateľstva pred agresiou idelogií.

– spoločné konanie v zájme globálneho mieru

– nájdenie kladného úsilia na druhom navzájom aj pre veľmoci

-zjednotenie bezpečnostnej politiky v záujme občana a globálneho mieru

Ja viem že je náročné vytvoriť spoločné teamy globálneho mieru
a prejsť k skutočnej spolupráci
aj v rámci rôznych veľmocí a národov no verím, že to je možné.

Spoločne v rámci koalície za mier na Ukrajine je možné ukázať jednotu
v úsilí za mier.

Návrhy pre svet
Globálnu bezpečnosť vo svete by mohlo zvýšiť členstvo všetkých veľmocí
v spoločnej novej aliancii za globálny mier.
Kto bude číslom jedna takejto iniciatívy ?
Kto by mal záujem vytvoriť globály mierový sytém v záujme svetového mieru ?

Doplnené7
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrhy pre svet

Svetová rada mieru alebo globálna aliancie mieru
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Očíslované body možno použiť ako základ ústavy
svetovej rady mieru alebo globálnej aliancie mieru alebo hlavného kodexu pre túto budúcu inštitúciu)

Svetová rada mieru alebo globálna aliancie mieru
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. -Je nezávislá na politickej moci.
a vykonáva samostatný občiansky záujem bezpečnosti a mieru

2.- Predstavuje globálny mierový systém,ktorý uplatnuje princíp odluky sily od štátu

podobne ako kedsi bol princíp odluky cirkvi od štátu pripravený preto,
lebo to nebolo dobré- ide o to, aby štáty nekonali v mene ideologií alebo vier,
no aby konali v prvom rade v občianskom záujeme.

-Výhody
B Jednotný občiansky záujem OBčANOV na globálnom mieri

3.-Nepodiehanie ideologiam a záujmom štátov nezávislosť na ideologiach štátov
v prípade štátov,ktoré sa ešte riadia ideologiami alebo im podliehajú
alebo pokiaľ nejde o sekulárne štáty

Výhody oproti súčasnému stavu

Kým doteraz robili globálnu bezpečnostnú politiku jednotlivé štáty samostatne
častokrát ju robili v závislosti na svojej politike,doktrínach
jednoducho politicky,niektoré ideologicky v rámci rôznych záujmov,podľa viery a podobne

Globálna bezpečnosť a túžba po mieri by prešla z politickej organizácie
do nezávislej občianskej organizácie.

Namiesto globálnej bezpečnostnej politiky
by sme všetci presadzovali globálny občiansky záujem po mieri.

V prípade záujmu celosvetového mieru by bolo teda očakávané
prejsť od lokálnej mierovej politiky k celosvetovému globálnemu občianskemu záujmu mieru
a nekonať v tejto oblasti politicky, no v občianskom záujme.

Rozumiem tomu,že takisto ako nejaký čas trvalo presadiť princíp
odluky cirkvi od štátu istý čas potrvá presadiť princíp odluky sily od štátu(ov),
no verím že sa to podarí pretože ide o verím celosvetový občiansky záujem,
ktorý prinesie viac slobody a mieru pre všetkých.

V novom mierovom systéme je spoločný občiansky záujem na globálnom mieri.

Svetová rada mieru alebo globálna aliancie mieru
by mala byť pre silu a jej použitie niečo ako Národná Banka pre menu
nezávislá inštitúcia,ktorá má svoje globálne občianske ciele svetového mieru,
no nepodlieha politikým ani ideologickým vplyvom,riadi sa
nezávislým občianskym záujmom po svetovom mieri

4. štáty vkladajú silU(y) alebo aliencie síl do inštitúcie globálnej aliencie mieru
alebo svetovej rady mieru dobrovoľne z dôvodu uvedenom v bode 2B

Doterajšia prax ukázala,že je potrebné, aby spoločnú globálnu bezpečnosť a mier
zabezpečovala účať viacerých veľmocí a to v novom globálnom mierovom systéme,kde budú viaceré
veľmoci členom
no súčasne bude zabezpečené,že tento systém bude konať v občianskom záujme
po celosvetovom mieri

-Ak totižto vykonávali bezpečnostnú politiku jednotlivé štáty alebo veľmoci
samostatne nevýhoda tohoto modelu bolo to, že vždy išlo o politiku,ktorá
podlieha politickým záujmom a občianský záujem na celosvetovom mieri sa strácal,
pretože každý štát viac či menej aj silou presacoval aj svoju politiku a záujmy.

Pristúpením k novému modelu celosvetovej bezpečnosti a globálneho mieru by sa toto zmenilo
a štáty aj veľmoci by vykonávali spoločný globálny občiansky záujem mieru namiesto
jednostannej politiky štátov.

– Jednostranné konanie z pozície sily v minulosti bolo a je častokrát kontraproduktívne
aj ked je úmysel bol dobrý napr. šírenie demokracie a podobne
preto by nová globálna aliancia mieru mohla znamenať pokrok pre všetkých občanov
bez ohľadu na to ktorého štátu sú občanmi.

-v súčasnom svete rôzne veľmoci mali/majú rôzne vlastné záujmy a preto
s použitím sily dochádzalo často k stretom záujmov veľmocí
a konfliktom,čo škodilo/škodí občanom.

Skúsme prosím urobiť to čo je možné urobiť teraz a ostatné nám to už ukáže
samé ako postupovať dôležité je nejako začať a vedieť kam môžeme svet nasmerovať,
aby sa stal lepší a bezpečnejší pre nás všetkých.

doplnené 8
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Globálna aliancia mieru/ svetová rada mieru by mohla vzniknúť
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
– v prípade že sa na takomto princípe dohodnú veľmoci medzi sebou
– že si to budú želať aj občania
– že takýto alebo podobný sýstém schvália parlamenty daných štátov
-káždá krajna by mala vo velení systému svojich zástupcov v rámci svojeho štátu na princípe ´´demokracie skupín´´
-že prebehne diskusia a systém bude navrhnutý – zdonalený tak, aby bol prínosom a zvýšením /zlepšením svetového mieru
-zástupcov do systému by vyberali občania na princípe ´´demokracie skupín´´
-v tejto variácii ide o teoretický koncept na tému ako by sa dal zvýšiť globálny mier vo svete návrhy a koncepcie
– systém by mohol priniesť viac demokracie do svetového mieru a koordináciu postupu veľmocí

Doplnené 10
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Zvýšiť empatiu obidvoch strán konfliktu
Podla najnovších výskumov môže k tomu pomôcť hudba
Zložiť spoločnú skladbu,niečo spoločné vytvoriť podobne ako v teamovej hudobnej hre.
( Príklad hra sa volá Rock Band 3 sú tam rozličné hudobné nástroje gitara klavír čo chcete)

Návrhy pre obidve strany
Návšteva spoločného koncertu za mier na Ukrajine jeho spoločná návšteva
a po koncerte rokovania.
Typ hudby každá strana môže vybrať aj svoje skladby no bolo by vhodné
vybrať aj skladby spoločné nech ukážete že sa viete na niečom dohodnúť.
Pred rokovaniami by bolo vhodné sa dobre naladiť.

2. Návrh: Dohodnúť sa aspon na tom,že pôvodné hranice Ukrajiny zostanú garantované
a na zmiešaných územiach by ste nechali obidve strany konfliktu
nechať ludí si vybrať akú formu spolužitia
a usporiadania,decentralizácie atd chcú- nech rozhodnú ľudia
o tom o čom sa sporíte ak majú politické reprezentácie
o tom spor nech si vyberú ľudia,ktorí
tam žijú z návrhov,ktoré dajú ľudom obidve strany a návrhy môžu dať aj ľudia,ktorí
tam žijú.

Na rokovaniach potom návrhy pre obidve strany
čiže definovaťpresne
čo je vlastne sporné?

-Návrhy všetkých sporných strán na riešenie
– Navrhy ľudí ktorí tam žijú na riešenie
O riešení potom uskutočniť hlasovanie a všetky strany by sa zaviazali
hlasovanie o riešení akceptovať a podľa nájdeného riešenia postupovať.

Návrhy
Ukrajinská armáda nebude obsadzovať hranice a druhá strana nebude bojovať o dalšie územie
pretože o usporiadaní atd. sa dá aj dohodnúť.

Kedže tu ešte niečo také ako globálna aliancia mieru nie je
jednostranné obsadzovanie
hraníc jednou stranou vyvolá len potrebu boja o územia na strane druhej.

Fyzické obsadzovanie hraníc v súčasnej situácii nemôže robiť strana,
ktorá je v priamom konflikte,lebo sa tým vyčlenuje voči strane druhej.
Tento spor Ukrajina nemôže vyhrať silou,pretože druhá strana by jej zakaždým pridala viac sily
na druhej strane.

Videli ste ako dopadlo letisko nikto s neho nakoniec nemal nič a verím že toto nikto nechce ani nepotrebuje.

´´Silové riešenia´´ by znamenali prehru pre všetkých kde z Ukrajny by nikto nemal nič nakoniec verím.
Je preto rozumné odmietnuť všetky ´´silové riešenia´´ ktoré riešeniami nie sú iba prehlbujú konflikt.

O sporných veciach môžu rozhodnúť ľudia a obidve strany im môžu dať
svoje návrhy a obidve strany potom nech rešpektujú to čo chcú ludia.
Tak nejak by mohlo vyzerať riešenie.

Vaše rokovania sú očakávané a potrebné.
Skúste to ešte raz no lepšie a inak ako doteraz.
Ak chcete nájsť riešenie treba sa sústrediť na možnosti ako ho spoločne môžete nájsť.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PS:
Ocenujem znovuzačatie dialogu Nato/Rusko 🙂 dakujem
Komunikovať je potrebné aj ked sú odlišné názory ak sa aj za niečo hneváme po 3-7 dnoch nekomunikácie je vhodné sa zas uzmieriť
a dialog je začiatkom cesty na nájdenie nového a ešte lepšieho riešenia/riešení.

k Ukrajine
Som smutný so situácie na Ukrajine skúste prosím viac spolu komunikovať
o usporiadaní na Ukrajine by mohli napr. rozhodnúť občania v diskusii a referende o tom aký model spolužitia
miestnej správy/úrovne decentralizácie atd bude v zmiešaných oblastiach.

-Skúste si prizvať skupinu napr 30 expertov nech vypracujú návrhy a nech si zvolia ludia na Ukrajine čo chú
a to potom by mohli akceptovať zástupcovia ľudu na Ukrajine na obidvoch stranách
Aby niečo získala každá zo strán no najviac aby získal ukrajinský občan aké je mierová ponuka pre ukrajinského občana ?
akú mierovú alternatívu ponúkate ?

Doplnené11
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Je možné,že za útokmi na civilistov
sú rôzne skupiny,ktoré nemá ani jedna strana pod kontrolou
a konajú samostatne.

Dali by sa označiť za extrémistické skupiny.
Civilisti na blogoch píšu,že sa stretávajú s prejavmi extrémizmu.

Extrémistické skupiny napr.Egypte boli schopné strielať
aj do vlastných civilistov,len aby vyvolali konflikt pokazili mier alebo udržali moc.

Mám pocit,že sa stretávame s problémom extrémizmu
na obidvoch stranách konfliktu.
Netreba však hľadať vinníkov ako prioritu – priorita je nájsť riešenie dobré pre všetky strany.

Riešením je vzdať sa použitia sily pre oficiálne
strany konfliktu a potom budeme vidieť,že jediní kto
zostal a bojuje budú extrémisti,ktorí konajú samostatne.

Obidve strany potom môžu požiadať 3. stranu
nezainteresovanú v konflikte napr OSN,OBSE
aby pomohla z odzbrojením týchto ľudí
a pomohla vytvoriť demilitarizovanú zonu.

Verím,že si všetci želáme zachovať mierové úsielie i mierové činy
a preto je potrebné nájsť plán
ako dostať tieto skupiny pod nejaké velenie,čo však tieto skupiny
častokrát odmietajú.

Možné riešenie návrh :
Môžná misia OBSE alebo OSN na ochranu civilistov pred extrémizmom
po dohode strán konfliktu.

Treba sa sústrediť na to čo chceme- nájsť riešenie toho,čo nás najviac trápi

Doplnené 9
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ukrajina Návrhy alebo sútaž o to kto prvý dá takú ponuku,ktorú druhá strana dokáže akceptovať
víťazi potom budú obidve strany a získajú mier na Ukrajine

Jedna strana by mohla skúsiť dávať druhej
každý týžden 3 bodovú ponuku, ktorú v prípade,že by druhá strana
akceptovala aspon 1 bod úplne a niektoré čiastočne prišlo by k úplnému ukončeniu bojov
a obe strany by podpíali novú dohodu o trvalom prímerí a mieri na Ukrajine.

Každá strana by mala na odpoved +3 dni od ponuky počas ktorej
by bolo obojstranné prímerie.

Počas týždna ak k akceptácii druhou stranou nepríde, tak dá ponuku aj druhá strana.
čiže 1. strana ponuka v pondelok čakanie na odpoved do štvrtku
Pokial neprišlo k akceptácii pokračuje sa k bodu 2
2. strana ponuka dá ponuku 1. strane v piatok čakania na odpoved do utorku

V prípade že by ste sa nezhodli,ktorá strana dá ponuku ako prvú môže ju dať tá ktorá prvá
s tým príde alebo nech rozhodne náhoda.

Ak by sa nezhodli další týžden by nasledovala dalšia ponuka

Týmto spôsobos sa dozviete,čo je pre druhú stranu dôležité
a zároven zistíte. čo viete ponúknúť druhej strane.

Sám som túto metodu skúsil v situácii ked bolo náročné sa dohodnúť.
Podarilo sa mi to po 14 dnoch intenzívnych rokovaní.

Súčasne tak lepšie dokážeme pochopiť druhú stranu
naučiť sa počúvať zistiť čo je dôležité pre druhého a druhá strana zistí to isté.

Systémom výhra/výhra dosiahnete všetci viac
skúste sa prosím zaoberať vzájomnými ponukami vedúcimi k mieru a dávať si ich.

Doplnené 12
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dnes som našiel tieto stránky.

Pýtam sa je toto pravda alebo nie ?
Chcelo by to overit fakty a zistit čo je pravda a čo nie.

Som za mier na Ukrajine v Eu aj vo svete.
Verím že Eu sa zapojí iba do úsilia o mier.

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1192-jestrabi-ve-spojenych-statech-chceme-uzakonit-novou-studenou-valku-senator-bob-corker-spolu-s-dalsimi-neokonzervativci-predkladaji-normu-ktera-je-v-podstate-vypovezenim-valky-rusku.htm

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1192-jestrabi-ve-spojenych-statech-chceme-uzakonit-novou-studenou-valku-senator-bob-corker-spolu-s-dalsimi-neokonzervativci-predkladaji-normu-ktera-je-v-podstate-vypovezenim-valky-rusku.htm

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1145-kola-valky-se-pomalu-roztaceji-fascinujici-ucinnost-stale-stejne-primitivni-propagandy-demonizace-a-skutecni-demoni-uvedomuji-si-vlady-zemi-eu-a-novinari-co-podporuji.htm

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1145-kola-valky-se-pomalu-roztaceji-fascinujici-ucinnost-stale-stejne-primitivni-propagandy-demonizace-a-skutecni-demoni-uvedomuji-si-vlady-zemi-eu-a-novinari-co-podporuji.htm

Pýtam sa je toto pravda na týchto 2 linkoch čo sa píše alebo nie ?
Chcelo by to overit fakty a zistit čo je pravda a čo nie.
Viest dialog o tom a v diskusii nájst zhodu ako viete spolupracovat na spoločných cieloch svetového mieru.
Aké máte spoločné záujmy ?
Dohoda je pre všetky strany výhodnejšia skúsme ju prosím nájsť a neriskovať mier v Eu ani vo svete.

Určite sme všetci smutní s udalostí v Mariupole inak nazávaný aj ´´Starý Krym´´ okolo ktorého sa začali boje a zomreli aj civilisti.

Je potrebná nájsť mierovú cestu myslím si, že mobilizácia Na Ukrajine konflikt iba vyostrí to nie je mierové riešenie ani cesta mieru je to návrat k Vanginej predpovedi a ceste.
Môj návrh znie zastaviť Mobilizáciu na Ukrajine a potom prizvať druhú stranu na rokovania o mieri a nájsť skutočnú dohodu.

Doplnené 13
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Myslím si, že zastaveím mobilizácie na Ukrajine
a tým aj zastavenie použitia sily významne zvýši šance na mier a politické riešenie.

Naopak použitie sily si myslím, že významne zvyšuje riziko
zapojenia sa dalších krajín do konfliktu,čo by mohlo byť ohrozením svetového mieru.

Vítam všetky snahy na dialog a politické riešenie od zúčastnených.
Skúsme sa prosím na problémy pozrieť aj očami druhej strany
pre obojstranné porozumenie a pochopenie.

Verím,že aj dialogom a porozumením veľmocí a nájdením vhodného kompromisu
by bolo možné sa posunúť v mierovom úsilí.

Snažím sa o to porozumieť možnostiam a očakávaniam všetkých strán, aby bolo možné nájsť
politické riešenie.

Demokracie, ktoré sú vo vývoji a majú tendencie k použitiu sily potrebujú
vidieť že uprednostnujeme politické riešenie a že sme sa schopní použitia sily vzdať
s očakávaním toho istého,dialogu a kompromisných návrhov.

Každá so strán by mohla dať návrhy na riešenie.

Môj názor mám ten pocit,že povstalci nesúhlasili s prímerím preto,lebo bolo iba deklarované, no v skutočnosti prebiehala mobilizácia a príprava na boj.
ústa hovorili iné ako činy zrejme preto to nevyšlo.

Verím,že svet stále šancu na mier má.
Skúsme dať šancu mieru pre všetkých.

Doplnené 14
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mohlo by na Ukrajine ísť o vojnu oligarchov ?
Kedže sú tu ukrajinskí aj ruskí oligarchovia
každý tam má vraj územie ktoré mu ´´patrí´´

Môže byť táto teoria/úvaha pravdivá ?
Tvrdí to konkrétny autor na jenom konkrétnom blogu.

V prípade, že by sa to ukázalo byť pravdivé potom :

Snaha dostať celú Ukrajinu na západ mohla prísť do konfliktu
s miestnymi majetkovými oligarchickými štruktúrami moci,ktoré tým mohli byť
porušené a každá z nich si háji svoje teritorium a záujmy a to vraj aj silou ktorú si podľa
autora blogu platí.

Ak sa medzi sebou bijú ukrajinskí oligarchovia ukrajinskej národnosti a
ukrajinskí oligarchovia ruskej národnosti mohlo by ísť o tento problém ?

Potrebovali by sme vypracovať na Ukrajine nezávislú mapu záujmov oligarchov
a tiež mapu záujmov jednotlivých skupín, ktoré tu majú svoje záujmy.
Pokiaľ by boje zodpovedali týmto skupinám mohli by sme nájsť koren problému bojov
na Ukrajine.

Toto by bolo vhodné keby vypracovali nezávislí experti
v spojení sa s ľudmi ktorí poznajú miestne pomery moci na Ukrajine.

V prípade,že by sa ukázala teoria o vojne oligarchov za záujmy
ako pravdivá potom si myslím,že by bolo lepšie oddeliť tieto 2 skupiny
maximálnou možnou autonomiou ako je možné prípadne aj s právom robiť
svoju zahraničnú politiku a podobne.

Origarchické štruktúry na Ukrajine môžu byť na Ukrajine tak silné,že jednoducho
nedovolia,aby bola celá Ukrajina západná alebo východná.

Doplnené 15

Záujmy na Ukrajinne teda majú
Veľkí hráči možné záujmy – čisto môj názor môžete ho doplniť alebo opraviť v prípade,že to tak necítite alebo to tak nie je

Eu pôda a odbyt výrobkov oblasť vzájomného obchodu
Usa/súkromné firmy možný záujem o suroviny počul som, že je záujem o urán neviem či je to pravda
Rusko geopolitika záujem o neutralitu Ukrajiny,
pociťujú približujúce sa nato ako hrozbu
Mohla by tento záujem to riešit neutralita Donbasu ? alebo celej Ukrajiny ?

Stredne veľké ryby ´´miestnych vládcov´´
ukrajnských oligarchov pravdepodobné záujmy
ukrajinských oligarchov, ktorí majú lepšie obchodné vstahy S EU a Usa

Na území Donbasu pravdepodobné záujmy
rusko-ukrajinských oligarchov, ktorí majú lepšie obchodné vstahy s Ruskom

Myslím si že Ukrajina je jednoducho ako veľmi starý strom
nemali by sme sa ho pokúšať celý presadiť,
no skôr akceptovať to ako rastie a kde má korene záujmov a stability,opory
aj ked sú tieto korene z oboch strán a vzájomne prepletené.

Ak aj tu sú rôzne záujmy skúsme ich nájsť pochopiť a akceptovať to čo je možné
tak,aby v oblasti obchodu bolo možné obchodovať so spokojnosťou všetkých.

Rusko má záujem o rozvoj a spoluprácu a kto naplní tieto jeho potreby môže dobre zarobiť.
Príklad ak chcete suroviny môžete pomôcť budovať Rusku napr. cesty a dostať
za to suroviny s výraznou zľavou napríklad.

Verím,že záujem ukrajinského ľudu je žiť v mieri
skúsme im ho prosím pomôť nájsť a získať potrebnú dohodu všetkých strán.

Verím,že tento záujem ukrajinského ľudu žiť čím skôr v mieri
by mohol dostať prioritu pred inými záujmami.

Na niektorých veciach sa dohodnúť môže nejaký čas trvať
no verím,že úplné zastavenie bojov môže
presunúť možnosti za rokovacie stoly a nájsť potrebné riešenia a kompromisy.

Doplnené 16
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrh kompromisu pre Ukrajinu

Spôsob prevzatia moci neprebehol úplne pokojne
ako vieme bol to aj impulz zvonku k tomu.

Podpora aj nacionalizmu sa však ukázala ako zlý džin ktorý bol vypustený s fľaše.
Ukázalo sa,že aj ked je zámer dobrý nemal by byť dosahovaný silou,lebo násilie
vytvára len dalšie násilie.

Ukrajina získlala slobodu, no táto bola častokrát spravádzaná prejavom
nenávisti k niektorým menšinám.

Neuznanie druhej strany pre novú vládu mohlo byť dôsledkom toho,
že tu takáto nacionalistická nenávisť voči ruskej menšine bola.

Vzhľadom na tento vývoj situácie ked Donbas žiada republiku a nezávislosť
a Kyjev by ho chcel pod svoju správu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ako možné riešenie pri ktorom bude zachránené maximum životov sa mi javí :

1. Ukrajinská autonomia pre region Donbasu s právom robiť samostatnú zahraničnú politiku
maximalna možná uroven samostatnosti regionu
alebo
2. Ukrajinská federácia Ukrajina-Donbas spoločný štát 2 nových republík
samostatných,no tvoriacich spoločný štát,ktoré by si k sebe znovu hľadali cestu

Doplnené 18
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. To čo chcú ľudia ktorí tam žijú tak ,aby sa cítili dobre
s tým,že by si ľudia sami vybrali s ponúkaných možností,ktoré im navrhnú
všetky zainteresované strany a toto by potom všetci akceptovali.
Vláda ľudu vôľa ľudu občiansky záujem a záujem ľudu ktorý tam žije je podstatný k spokojnosti.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
To je možné v prípade,že obe strany preukážu ochotu ku kompromisu
a záujem tvoriť spolu jeden celok tak, ako to bolo dlho pred konfliktom.

Po 5300 alebo dokonca 50 000 mrtvych podľa niektorých zdrojov
je načase si položiť otázku kde sa chcete zastaviť ?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Každý konflikt sa nakoniec konči dohodou
skúste sa prosím dohodnúť teraz a znovuzískať mier.

Džin nacionalizmu nech sa zasa vráti do fľaše s ktorej bol vypustený
nech rozplynie sa ako hmla.
Verím,že každá s tých 5000-50 000 duší ktoré odišli si to želá a o to žiada,tak nech navštívia Vaše srdce a nájdu u vás pochopenie a pokoj.

Môžete nájsť spoločnú reč akonáhle sa naučite počúvať druhú stranu,porozumiete
jej situácii,očakávaniam, možnostiam a potrebám.

Vaša krajna Ukrajina je chudobná a potrebuje sa rozvíjať a robiť reformy.
Neprilevajte prosím zbranami a silou olej do ohna, no skúste sa upokojiť
a hľadať spoločné východiská a riešenia.

Skúste prijať možné a navrhované kompromisy tak,aby ste znovu mohli žiť
bok po boku v mieri.

Doplnené19
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ako funguje súčasná politika záujmov vo svete ?

Predstavme si že medved má záujem o med a zbadá úľ plný medu o ktorý má záujem.
Do tohoto úľa udrie silou,úľ spadne včely sa zradikalizujú a začnú štípať medveda
aj všetkých naokolo.

V chaose ktorý nastane medved berie plast s medom med zožerie
a uteká preč k dalšiemu úľu.

Zhadzovanie vlád silou zvonka má teda efekt rozbitého úľa a zradikalizovaných včiel,
ktoré potom útočia všade naokolo a aj na medveda ked ho stretnú.
Trvá dosť dlho kým sa včely ako tak upokoja.

Na Ukrajine navyše včely dostali aj takú chorobu, že sa začali zabíjať navzájom.
Prepukla tam nová choroba včelstva ´oligarchický fašizmus´´
Kedže ide o chorobu novú organizmus si už začína vytvárať protilátky,
aby choroba neovládla celý organizmus sveta.
Tak ako jedna viera nemôže vládnuť nad ostatnými nemôže toto robiť ani akákoľvek
elitárska skupina, pretože takýto svet by nebol slobodný a vývoj ide vždy tak,že
sloboda víťazí nad útlakom a nadvládou.

Tak nám to bolo dané odkedy sme dostali slobodnú vôľu túžime po slobodnom svete
pre všetkých ľudí dobrej vôle.

Samozrejme Rusko sa oprávnene tejto choroby(oligarchický fašizmus) obáva.
Myslím si,že dať mu písomné záruky v podobe neutrality na Ukrajine by bolo v prospech
upokojenia situácie.
v prípade,že by Rusko tieto záruky nedostalo,myslím si,že všetky krajny
aj tak nebudú s členstvom Ukrajiny v NATO súhlasiť,lebo chápu podstatu situácie.

(Analogicky by sa určite nepáčilo napr. Usa keby si Rusko išlo stavať základne
niekde v Mexiku alebo blízko hraníc s Usa momentálne si každý chráni svoje teritorium,
no ked sa podarí prejsť na spoločný mierový systém, ktorého súčasť bude Rusko aj iné veľmoci
môže sa stať táto rivalita bezpredmetná a namiesto nej prísť spolupráca
na spoločných dobrých záujmoch viacerých veľmocí)

Taktiež to, že bude zrušená útočná operácia proti vlastnému včelstvu na Ukrajine
by mohla situáciu upokojiť.

Verím,že medved,ktorý chce med sa naučí si ho vypýtať od včiel dobrovoľne
napr. výmenou za cukor a podobne.
Myslím si, že ked chceme niečo dostať treba vedieť najprv niečo dať.
Zisk ako vieme sa tvorí z dávania.
Veľmoci sa myslím už vzdali politiky kolonializmu a impérií,ktorá tu bola pred cca 200 rokmi
pretože zistili,že skutočná demokracia a obojstranne výhodný obchod je výhodnejšia forma
pre všetkých a dokonca obidve strany zarobia týmto spôsobom viac zisku,lebo nemusia
bojovať a neštípu ich včely ich vlastných záujmov.

V krajnách kde boli v minulosti ´´medvedím spôsobom´´ zhodené úle vlád
a pobratý med je jasné,že včely sa zradikalizovali
a medved potom čelí útokom tohoto včelstva a nekonečným bojom
kde s útokov povstávajú dalšie zradikalizované včely,ktoré ho štípu.
Medved vlastne bojuje sám proti sebe namiesto toho, aby sa s včelami dohodol
a spolupracoval. Mal by aj med a včely by ho neštípali.

Obojstranne výhodná spolupráca a spolupráca na spoločných dobrých záujmoch
napr. na globálnom mieri,na ochrane civilného obyvatelstva voči extrémistickým ideologiam
a dalšie globálne výzvy z oblasti životného prostredia sú oblasti,kde
by mohol svet lepšie spolupracovať v snahe nachádzať spoločné záujmy všetkých ľudí
a riešení pre nich.
Verím,že všetci spoločne dokážeme prehodnotiť súčasné cesty
a nahradiť ich efektívnejšími a lepšími, aby vznika spokojnosť všetkých ľudí dobrej vôle tužiacimi po lepšom svete.

Doplnené 20
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
čo sa týka diktatúr myslím si,že správna je strategia
nezasahovania do vývoja silou.

Videli sme to na príklade ZSSR ktoré sa samé vzdalo ideologie
a otvorilo cestu k rozvoju s slobodnej krajne.

So skúseností so ´´zhadzovaním úľov´´ v diktatúrach silou
je vidieť,že takéto krajny častokrát upadli do chaosu,kmenového násilia
a podobne.

Je to podobné ako keby ste chceli zaviesť v období feudalizmu alebo královstiev
demokraciu,ak by ste to urobili silou krajna by bola po zásahu v chaose.
Rôzne krajny majú rôzne tempo a úroven vývoja tempo je individuálne pre každú.

Je to tak preto,že vývoj nemožno urýchlovať silovými zásahmi zvonku
každá krajna kde je diktatúra si počká na správny čas a potom sama prejde
na tú svoju demokraciu.

Myslím si,že pre svet by bola lepšia stratégia nezasahovania do vývoja silou.

Samozrejme výnimku by tvorili situácie v prípade,že by diktátor
robil genocídu vlastného obyvateľstva,alebo by samotní občania požiadali
o ochranu voči extrémizmu,ideologiam alebo by to urobili ich vlády a podobné.

Kedy silu použiť a kedy nie o tom by bolo vhodné prijať nové globálne medzinárodné pravidlá
spolu s vývojom nového systému globálnej bezpečnosti a mieru, kde by všetky krajny mohli byť
členmi a boli rovnocenné a mohli by spolupracovať na vývoji takéhoto systému.

Doplnené21
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Návrh Billa Gatesa na ministerstvo obrany zeme je určite zaujímavý.
Tiež mám návrh
Návrh takáhoto systému sa nachádza aj tu
http://forexkomodityakcieakoinvestovatnaburze.cheapindex.com/category/mierove-charitativne-nekomercne-projekty-podporujeme/
ústava tam ešte nie je no prvé body návrhom som už písal tu v rôznych príspevkoch
na stránkach

Typ mierového parlamentu/systému – demokracia skupín
globálnej aliencie mieru alebo svetovej rady mieru

´´demokracia skupín´´
volení zástupcovia s mimopolitických skupín
tj. so skupín ktoré sú nezávislé na politickej moci

Dôvod – nezávislosť sily na politike a záujmoch
Sila by pracovala iba v záujme globálneho mieru.

Každá s krajín, ktorá by bola členom
by tam mala určitý počet svojich zástupcov

Globálna aliancie mieru alebo svetová rada mieru
by potom mohla mať aj svoju globálnu vládu mieru
a použitie sily by potom schvaloval takýto ´´globálny mierový parlament´´
a ´´globálna mierová vláda´´

Tým by sa dal lepšie zabespečiť globálny mier a použitie sily
iba v prípade, že nie je iná možnosť vo vopred definovaných okruhoch použitia sily.

Krajny,ktoré by v konkrétnom konflikte mali svoje záujmy
by mohli byť s konania o konkrétnom možom silovom zásahu na konflikte vylúčené a to hlasovaním
takéhoto parlamentu.

Doplnené22
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
súčasný stav sveta vo viacerých otázkach

Ako to može pomôct nám ? aké s toho môžeme mať výhody a čo tým získame ?
______________________________________________________________________________________________
možný budúci stav sveta vo viacerých otázkach
Ako to može pomôct nám všetkým ? aké s toho môžeme mať všetci výhody a čo tým všetci získame ?
______________________________________________________________________________________________

Globálny mierový systém výhody

zníženie počtu vojen o 30/60/90 % ročne postupne podľa vývoja a zdokonalenia systému
-sila slúži občianskému záujmu mieru
výhody pre vojensko-priemyselný komplex získa celosvetový trh čim viac zarobí viac
bude slúžiť globálnemu mieru

globálna platforma mieru pre všetkých
-nikto si nepresadzuje záujmy silou mocou na úkor druhých,lebo výhodnejšia
a viac zisku poskytuje spolupráca namiesto bojov a to pre všetky strany

koniec hry na ´´líšky a medvede´´ namiesto toho priateľstvo všetkých národov
mier pre všetkých ľudí dobrej vôle

ochrana civilného obyvateľstva pred ideologiami a násilím
-medzinárodné mierové zbory pripravené konať v záujme mieru
-Medzinárodné pravidlá,ktoré vytvoria zakladatelia a budú vylepšovať v spolupráci s dalšími členmi
-Nový mierový globálny systém priuchádza ako odpoved na globálne mierové a bezpečnostné výzvy sveta

Systém založený na viacpolárnom multipolánom princípe sveta
čo minimalizuje riziko chýb ideologií alebo jednostranných pohľadov na problémy.

Systém by podliehal svojemu parlamentu svetovej rade mieru alebo globalnej aliancii mieru
a vláde tohoto systému konal by s ich súhlasom
a so súhlasom prezidenta svetového mierového systému

V prípade že máme zájem môžeme spoločne systém pomôcť pripraviť,vylepšiť,otestovať
a prejsť postupne na novú platformu globálneho mieru.

Dakujem všetkým čo presadzujú presadili mierové riešenia pre Ukrajinu i pre svet
a každému kto pre to niečo urobil.
Mier na Ukrajine je vítaný.

Doplnené 23
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Takto vraj Majdan začal
http://eurodenik.cz/politika/ex-premier-ukrajiny-lidri-majdanu-byli-zamestnani-na-velvyslanectvi-usa

Neviem či je to pravda alebo nie,no verím, že takéto ani iné prevraty už nebudú,že svet sa môže zmenit
tak,aby už žiadne prevraty neboli.
Prijateľstvo a spolupráca verím že zvítazí nad lžou a nenávisťou.

Doplnené 24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Je toto pravda ?(link videa nižšie) Z nenávisti nemôže vzísť nič dobré.

Doplnené 26
____________
Srdcia tých ktorých zaslepila nenávisť
aj ked majú oči tak nevidia
aj ked majú uši tak nepočujú(alebo nechcú počuť)

Dá sa povedať,že nenávisť je cesta do pekla.
Aj ked nás veľa vecí môže hnevať na rôzne veci môžeme mať rôzne názory
myslím si,že by sme nemali nenávidieť.

Ríše minulé založené na nenávisti skončili v troskách
i budúce,ktoré by chceli byť založené na nenávisti by dopadli rovnako.

Kadý volíme svoju cestu.

Cesta lásky ku všetkým otvára srdcia a dvere cesta nenávisti slúži iba pyšnému egu.(prípadne aj neregulovanej chamtivosti,ktorá sa snaží chamtiť silou)
(ako by sme vedeli celosvetovo regulovať chamtivosť, ktorá sa presadzuje silou ? odluka sily od štátu by mohla byť riešením vidíme,že sú štáty kde vládnu chamtiví siloví extrémisti)

Ako vieme pomôcť mieru a tolerancii ?
česť pamiatke všetkým padlým v konflikte na Ukrajine.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doplnené 27
čo by mohli urobiť krajny ktoré sa obávajú prevratov ?

upgrade zabezpečenia vnútornej bezpečnosti štátov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

upraviť svoju legislatívu po vzore krajín,ktoré toto majú
dobré ošetrené a zabezpečené (napr. USA alebo dalšie)
– týka sa to napr. organizácií ktoré sú financované zvonka a robia politickú
činnosť vo vnútri danej krajny

-prijať zákony proti extrémizmu a nenávisti vo svojej krajne
napríklad také,že politické strany, ktoré hlásajú alebo konajú nenávistne
k menšinám nebudú sa môcť podielať na politickej moci
tj definovať extrémizmus a terorizmus
v politike a jeho hranice a prejavy a extrémistickú politiku a túto potom nepovoliť
tj. nepovoliť na svojom území činnosť
strán propagujúcim fašistickú a extrémisticú násilú politiku.

-prijať zákony ktoré zminimalizujú riziká zasahovania zvonku
do vývoja daného štátu iným štátom
-zisťovať akým záujmom a cieľom slúžia finančné toky zvonka,ktoré sú smerované
do organizácii vo vnútri daného štátu tj. či peniaze zvonka nepracujú
proti záujmom daného štátu a jeho nezávislosti

-prijať štátnu stratégiu na minimalizovanie zasahovania zvonka do daného štátu
-zisťovať či za prípadnými silovými útokmi zvonka nie je cieľom útoku
vonkajšia snaha útočníka
o obmedzovanie ľudských práv a slobôd v štáte kde k takýmto útokom došlo
(tj. skrytá snaha o obmedzovanie ľudských práv a slobôd,ktoré by neskôr mohli
pomôcť takémuto útočníkovi,ktorý by útoky mohol viesť aj s týmto zámerom o zníženie
kvality slobody a demokracie v danom štáte po jeho útokoch )

Verím,že uvedené by mohlo pomoct krajnám zvýšiť kvalitu demokracie v danej krajne.

Doplnené 28
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toto konšpiračné video hovorí o teorii
vlády financií nad demokraciou.

Môžeme ho považovať za konšpiračnú teoriu ?

Akým spôsobom je v demokracii zabezpečené, aby moc v štáte
nad demokraciou neprevzala finančná oligarchia a jej záujmy ?

Oligarchia je hlavnou hrozbou pre demokraciu,lebo sa snaží o finančnú a celosvetovú diktatúru
diktát toho kto má peniaze kto je finančne dominantný.
Právo finančne silnejšieho.
Je právo silnejšieho demokracia ?

Vlastníctvom a kúpou médii a platených redaktorov a článkov
si oligarchia
vytvára dominantnú pozíciu verejnej mienky,aby konala v jej finančných záujmoch.

Preto každá spoločnosť, ktorá chce byť demokratická by mala mať mechanizmy,ktoré
zabezpečia, že občianske záujmy občanov sa budú kontrolovať na občianskom princípe
nad mocou finančnou,pretože peniaze v rukách diktátorov,ktorí majú moc
znamenajú ohrozenie pre demokraciu.
Smerovanie svojej demokracie si myslím,že by mali určovať občania ktorí v nej žijú nie finanční oligarchovia.

Aj celosvetové sledovanie bola svojho času iba konšpiračná teoria,kým fakty
nepreukázali niečo iné.
Minimálne ostražitosť je na mieste.

Demokracia nie je niečo,čo ked raz máte máte to natrvalo.
Je to neustály proces,ktorý sa vyvíja.
A niekedy sa môže stať že vývoj pôjde aj do slepej uličky s ktorej
sa bude treba vrátiť.

Je toto demokracia ?
http://www.hlavnespravy.sk/predpotopna-%E2%80%9Edemokraticka-prax-na-ukrajine-vsetci-na-kolena/561779
Ja tam vidím iba poníženie občana a nadvládu.
Otrokárstvo tých,ktorí zotročili a cítia sa byť viac ako ostatní.
Nadradenosť.

Kto dal moc do rúk extrémistom ten
(podľa Vás ktorá odpoved je najbližšie pravde ? čo by ste zvolili ako odpoved ako by ste odpovedali ?)

A – sám je extrémista
B – sleduje svoje vlastné záujmy aké ?
c-iné aké ?
Vaša odpoved ?

Kde je skutočná demokracia na Ukrajine a kedy sa vráti ?

Doplnené 29
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/valecna-zavislost-by-mela-byt-povinnou-cetbou-na-americkych-skolach-protoze-podava-pravdivou-historii-valecne-kultury-usa.html

Doplnené 31 (v súvislosti z informáciami z linku na doplnené 29)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ako fungovali dobyvačné vojny v minulosti ?

Predstavme si že vojensko-priemyselný kompelx (je jedno v akej krajne)
je televízor.

Tento televízor vlastnia formálne občania(štát vlastní vojsko armády)
O tom čo sa bude pozerať rozhoduje ten kto má diaľkový ovládač od televízora.

Mali by to byť občania,no tu sa môže veľmi ľahko stať,že v skutočnosti je diaľkových ovládačov
viac a majú ich súkromné osoby alebo skupiny firiem,ktoré rozhodujú čo sa bude pozerať.
To kto má diaľkový ovládač občania nemajú ako odkontrolovať ani to kam kto aká skupina prepína a v koho a akých záujmoch.

Kedže vojensko-priemyselný komplex je prepojený aj na vlastníctvo medií
ak raz ukáže na štát ako na cieľ vie si vo vlastnených médiach budovať
verejnú mienku a démonizovať štát, ktorý potrebuje prípadne kupovať platené články.

Ako to fungovalo v dobyvačných vojnách v minulosti

1. čiže najprv sa zvolí štát záujmu kde niečo je(suroviny alebo iné záujmy)
2. Následne ´´propagandistický stroj´´ vlastnených médií zdémonizuje štát štýlom ´´za všetko môže on´´ čierne alebo biele
3. Vytvorenie zámienky na vstup alebo vyrobenie nepriateľa na záujmovom území
4. samotná dobyvačná výprava
5. Rozdelenie zisku úzkej skupiny akcionárov a zainteresovaných spriaznených firiem

Možné riešenie Posunúť sa od éry dobyvačných výprav do éry spolupráce a mať viac zisku so spolupráce a z mieru

1.
S tohoto dôvodu si myslím,že by bola vhodná a potrebná odluka sily od štátu
a dialkový ovládač by mali v ruke občania formou ´´demokracie skupín´´ tj. občianskych nepolitických skupín,ktoré nemajú finančné záujmy
a nie sú prepojené na politiku.

2. Vytvorenie mierového systému,ktorý nebude napojený na politiku a záujmy finančných skupín možno ho však motivovť podľa bodu 3
3. Zainteresovať finančné a záujmove skupiny motivačným systémom, aby mali zisk s participácie na mieri a jeho vytvárania tj. zisk s každého mieru a jeho zabezpečenia
čím viac mieru tým viac zisku-zisk z mieru a jeho dosiahnutia tj. ak napr. nejaký konflikt urovnajú alebo zabezpečia ochranu civilného obyvatelstva
,zabezpečia dodávku zbraní pre možný globálny systém mieru,ktorého ovládač však budú mať v rukách občania napr.formou ´´demokracie skupín´´

Otázka pre vojensko priemyselný komplex:
Otázka je keby vznikol celosvetový globálny systém mieru
kde by zbrane zabezpečovali celosvetový mier,ktorého by ste boli súčasťou podporili by ste ho
keby ste zarobili viac ?

Doplnené 32
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

áno všetci majú pravdu.:) skúsme byť všetci víťazi v mieri
Je to krajša a jednoduchšia cesta.

Doplnené33
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zaujímavý názor s pred roka o situácii

Myslím si že cesta mieru je pre každého lepšia
a spolupráca môže prinieť pre všetkých viac zisku aj úspechu.
V spolupráci s druhými a v priatestve medzi národmi skúsme nájsť mier a pokoj.
Verím ,že môžeme spolu všetci nájsť cesty mieru.

Doplnené 34
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pozdravujem účastníkov i organizátorov(želám pevné zdravie ) konferencie o mieri v Košiciach
i všetkých, ktorí sa o mier na Ukrajine snažia.
Posielam vám veľa energie, nádeje a želám úspech každému v mierových cieľoch, snahách pre Ukrajinu a svet.

Vitajte

Doplnené 35
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
čO by mohlo pomôcť aby demokratická spoločnosť mala
viac občiansky charakter ?

Môj názor
1. Vlastníctvom centrálnej banky by mal byť štát
Ak je totiž centrálna banka v súkromnom vlastníctve a vydáva peniaze môže prostredníctvom
penazí vykonávať záujmy súkromných finančných skupín čo môže škodiť
občianskym skupinám a ich záujmom
Ak by navyše vlastníctvo centrálnej banky,ktorá je súkromná bolo anonymné
navyše ani potom neviete koho záujem a zámer a akú ideologiu môže vlastník realizovať cez peniaze.

Návrh
2. Princíp aby občiansky záujem na princípe ´´demokracie všetkých skupín´´
prevažoval nad súkromným finančným záujmom napr. v pomere 51/49% v prospech občianskeho záujmu.

Príklad z praxe firma XY začala vyrábať umelé hnojivá,(nedávno nájdený článok na internete),
ktoré boli toxické pre včely a zabíjali ich,firme XY to zvýšilo zisky z využivania pôdy.

Ak je všetko nadradené zisku môže sa stať,že sa raz ocitneme bez včiel
a potom spoločnosti budú opelovať kvety a stromy ?
Záver:
Nadradenosť zisku nad občianskymi celespoločenskými záujmami častokrát
je celospoločensky škodlivá. Tj. princíp ´´zisk za každú cenu alebo bezohľadný zisk´´

Ak je zisk pre niekoho mamonom zlatým teľaťom a jediným jeho cieľom v jeho záujme
je schopný vytvárať ideologie o nadradenosti,svetovláde a podobné
preto aj demokracia potrebuje z času na čas obdobie očisty
a demamonizácie a deideologizácie.

Doteraz v niektorých krajnách platilo

1. Finančné skupiny definovali ciele,aby dosiahli svoje zisky a záujmy
a to aj pomocou ideologií.
Finančné skupiny primárne slúžili sami sebe v prospech vlastných záujmov
a vo vlastný finančný prospech.

2. Občianske záujmy boli pre niektoré finančné skupiny častokrát druhoradé
kedže sa vykonáva prednoste záujem finančne silných skupín,občianske
skupiny sú častokrát utláčané a v menejcennom postavení v zmysle
´´ked nemáš peniaze tvoj hlas nebude počuť´´ ´ My máme právo finančne silnejšieho.
_______________________________________________________________________________________________
Možný lepší princíp občianskej demokracie
Návrhy
1. Spoločnosť vytvorí celospoločenskú objednávku(y) na princípe ´´demokracie všetkých skupín´´
napr. systém celosvetového mieru,udržateľný rozvoj,sociálna rovnováha a dalšie

2. Finančné skupiny a kapitál naplnajú potreby tejto celospoločenskej objednávky
tj. sú realizátormi celospoločenských objednávok,ktoré vzišli z demokracie všetkých skupín
a na tom tvoria svoj zisk.

Myslím si,že je lepšie,aby kapitál služil občianskym záujmom
nie naopak a demokratický systém by sa tomu mohol prispôsobiť na každej úrovni.
Finančné skupiny môžu zarobiť rovnako alebo i viac,no pracovali by viac v prospech spokojnosti všetkých
aby sa väčšina občanov cítila v spoločnosti dobre.

Doplnené 36
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Táto pani tvrdí,že v Usa velí Dick Cheney
http://orgo-net.blogspot.sk/2015/03/zurici-nulandova-volala-do-kremlu.html

Vraj o tom či bude mier vo svete rozhoduje aj tento pán tak ho žiadam aby mier bol.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dick_Cheney

Má neuveritelnú intuíciu a myslím si, že určite cíti,že mierom by mohol získať viac i všetci.
už len pripraviť nový obchodný model ako získať na mieri.
Vedel by niekto financovať celosvetový nový mierový projekt a mať zisk z mieru
a jeho zabezpečenia ?
Na svete by potom mohol zavládnuť mier.

Vraj mal/má trezor o velkosti človeka a nikto nevie aké poklady ukrýva.
Je tam mier alebo láska ? alebo dokumenty ako vznikol Fed a kto ho vlastní ?
To je teda záhada.

čo by mohlo pomôcť svetu ?
1. Jednoduchá zásada nerobiť druhému to, čo nechceme aby robil on nám
2. Financovať mier a cesty k nemu a nefinancovať konflikty,lebo tie sú škodou a trápením pre ľudí a nakoniec aj pre tých,ktorí konflikty financujú
3. Peniaze by mohli slúžiť viac mieru a občianskym záujmom ako doteraz

Doplnené30
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
cieľ

návrhy pre svet
zmeniť vojensko priemyselný komplex
tak,aby vytváral zisk participáciou na budúcom globálnom mierovom systéme mieru

ako by mohol mať tento systém zisk z mieru ?
a mať ho viac ako doteraz, no s tým že to bude zisk mieru.
čím viac mieru vo svete tým viac zarobí.

Navrhované Možnosti :
Zbrane dodávané pre nový globálny systém mieru,ktorý pomôže spoluvytvoriť
spolu s ostatnými krajnami.
Zisk so spolupráce a z mieru.+Dobrý pocit s participácie na celosvetovom mieri.

Spolupráca znamená viac zisku pre obidve strany ako boj
preto verím,že na Ukrajine skúsite ísť po ceste mieru spoločne.

Máte dohodu na prímerí skúste prosím spolupracovť na jej uskutočnení.
Možno by sme mohli obidve strany motivovať čo dostanú akonáhle nastane trvalý mier, aby sa mali na čo tešiť a viac sa o mier snažili
a dostali nejakú formu odmeny akonáhle sa im to podarí.
Efektívna motívácia by nás mohla posunúť v mierovom úsilí.

Doplnené 25
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zaujimavy pohľad a názor na priebeh konfliktov

http://jetoinak.livejournal.com/36102.html

Je to pravda ?

Doplnené 17
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Situácia na Ukrajinemi pripomína rubikovú kocku.
Bolo ľahké ju rozhádzať, no nanovo ju zložiť je omnoho tažžie.

Pohnete s jednou stranou a hýbu sa aj všetky ostatné
a navyše potrebujete,aby Vám pasovali farby.

Pri každom najprv len skúšobnom ťahu treba zistiť
čo to urobí s ostatnými stranami a aké možnosti nám to prinesie
v nasledujúcom ťahu kam nás to posunie.
To je možné zistiť v diskusii všetkých zúčastnených strán.

zložiť sa to samozrejme nanovo dá, no chce to dosť skúšania možností,trpezlivosti
a nachádzania spoločných riešení kde sa
budeme zaoberať tým ako by sa to dalo nanovo poskladať.
Verím,že to všetci spoločne poskladáme tak si skúsme v tom pomáhať.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ku kríze ´´náboženského vývoja vier´´ Ako by sme vedeli eliminovať zo všetkých vier násilie a extrémizmus bez ohľadu o to o ktorú vieru ide ?
čo možeme urobiť pre to,aby bol islam vnímaný ako náboženstvo mieru ?
Ako zabezpečiť, aby v mene viery nekonali a nevystupovali násilníci a aby násilie bolo vnímane ako akt proti vlastnej viere ?
Ako by sme vedeli zabezpečiť,aby sa viery nestali nástrojom ideologie v rukách jednotlivcov,ktorý si prostredníctvom nej riešia vlastné potreby, chute a záujmy ?

Doplnené1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CITáCIA NOVINY sME.sk
______________________________

´´Vzťahy EÚ s Ruskom budú hlavnou témou zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné záležitosti (19.1),

v rámci ktorého chcú európski diplomati vypracovať novú stratégiu vo vzťahu k Ruskej federácii.
To, podľa niektorých diplomatických zdrojov nemusí byť ľahká úloha,
lebo v EÚ sú dva tábory, ktorých názory na vzťahy s Moskvou sa výrazne líšia.

Prvý tábor chce prekonať napätie a nedôveru vytvorením inštitucionálnych väzieb medzi EÚ a EHÚ,
ktorá začala oficiálne fungovať od 1. januára a ktorá zahŕňa Rusko, Bielorusko, Kazachstan a Arménsko.
Ide o projekt ruského prezidenta, ktorý sa snažil pre euroázijský integračný projekt získať aj Ukrajinu.

Druhý tábor žiada opatrnosť
Do druhého tábora patria najmä pobaltské štáty, ktoré majú obavy z ruskej vojenskej politiky, Poľsko, Británia a niektoré ďalšie členské štáty EÚ.

Tento blok vyzýva na opatrnosť a v súčasnej etape vzťahov považujú zbližovanie EÚ s EHÚ za kontraproduktívne. Ide o krajiny, ktoré tvrdia,
že obnovenie dôvery musí byť posilnené praktickou spoluprácou v oblastiach spoločného záujmu, napríklad v boji proti terorizmu alebo obchodu s drogami.

Okrem toho je tu dianie na Ukrajine, ktoré podľa EÚ výrazne ovplyvňuje Moskva a kde Brusel rozhodne požaduje implementáciu dohôd z Minsku.´´
___________________________________
koniec citácie Z denníka Sme.sk

Môj názor k tomuto citátu je
1. Pridať sa k prvému táboru krajín a nadviazať hospodársku spoluprácu EÚ a EHÚ.

Možná lepšia budúcnosť návrhy
2020-25
(V budúcnosti zlúčenie EÚ a EHÚ by posilnilo pozíciu Eu, Europa a ázia spolu dokopy by sa stali ekonomicky najbohatším hospodárskym priestorom na svete)
(to sa môže podariť v prípade že Rusko bude vnímať Ukrajnu ako rovnocenného partnera a ústúpi od mocensko silových ambícii a pomôže k uzmiereniu a urovnaniu konfliktu)

To kde chce Ukrajina patriť ako decentralizovať regiony atd. by mali rozhodnúť jej občania dávať návrhy a diskutovať
pokiaľ by sa EU a EHU zlúčili už teraz bolo by na svete o jeden konflikt hned menej
a prestalo by ťahanie Ukrajiny za jednu a druhú ruku alebo ako chalúpky na stračacej nôžke z rozprávky mrazík 🙂
chalúpka už je s toho unavená a nešťastná a smutná 🙁 a už by chcela aby sa jej trápenie skončilo.
(Nateraz by mohla postačiť aj nejaká forma nadštandartnej dohody o ekonomickej spolupráci medzi EÚ a EHÚ čím by získala niečo Eú aj Rusko)

Možná lepšia budúcnosť návrhy
2030
Europa spolu s EHú by mohla zvážiť v budúcnosti vytvorenie nového systému globálnej obrany a mieru,do ktorého by mohli vstúpť všetky štáty túžiace po celosvetovom mieri,ktoré
sú ochotné v rámci systému globálneho mieru sa riadiť demokratickými pravidlami.Mierový systém otvorenej architektúry.
Potrebné upgrade a vylepšenia :
Dovtedy kým sa tak stane by bolo potrebné v Rusku zvýšiť kvalitu demokracie myslím, že tento proces nastane postupne sám s generačnou obmenou v Rusku neskôr.
Očakávané – mohli prísť v Nato také reformy,ktoré umožnia vybudovať niečo nové,kde bude môcť patriť celý svet ktorý má záujem na mieri.
Medzinárodné celosvetové velenie systému globálneho mieru a obrany

Prajem Vám všetkým nájdenie tých správnych ciest a východísk tak,aby svet smeroval k lepšej budúcnosti

Trader Robo

Prejsť na panel nástrojov