fbpx

Ako dalej s náboženskym extrémizmom možné riešenia+želanie k 17 novembru 2015 Doplnené14

Ako dalej s nábožensky motivovaným extrémizmom Možnosti a možné riešenia+želanie k 17 novembru 2015

Vážení čitatelia,

V prvom rade mi dovolte zaželať úprimnú sústrasť ľudu francúzka
tým všetkým nevinným obetiam násilia.Je to veľmi smutné.

Je to zároven útok na slobodu a hodnoty civilizovaného sveta.

Každý má právo veriť a konať čo chce a ako chce, no iba do momentu kým svojim konaním
nezasiahne do práv druhých a do ich slobody.

Ako je možné,že v dnešnej dobe existuje náboženské násilie ?
Možnný návrh na globálnu reguláciu vier a náboženstiev

Návrhy možných riešení
A-Kto presadzuje vieru silou bude dočasne vylúčený so spoločenstva svojich veriacich
pre znásilnovanie druhch a to vylúčený vlastnou vierou.

B- Ustanoviť medzinárodnú komisiu,ktorá by zabezpečila dodržiavanie ľudských práv
v každej viere

C viera v ktorej sa vyskytuje náboženský extrémizmus by mala sama navrhnúť
opatrenia ako to chce riešiť ak to nerobí mal by tútú úloho niekto riešiť napr Osn
alebo na to ustanovaný medzinárodný výbor alebo komisia.

D- možnosť vytvoriť medzinárodné jednotky Osn ako obranu civilistov pred nábožensky
motivovaným násilím.
(náboženské násilie sa vyskytuje aj v rámci jednej viery napr. rôzne
typy islamu bojujúce proti sebe a pod)

katolíci mali v minulosti inkvizíciu moslimovia zas majú radikálnych duchovných
a podnecovatelov k nenávisti a zatial nepredstavili riešenia čo s tým
chcú robiť ako celok,aby svoju vieru očistili od ideologie extrémizmu a násilia.
Viacerí moslimovia sa dištancovali od útokov na neozbrojených civilistov čo si cením a vážim.

čo chce aká opatrenia islám prijať voči extrémistom vo vlastných radoch?

Otrokárstvo bolo dávno zrušené no náboženskí extémisti sú
novodobí otrokári a násilníci.

Spojením úsilia celého sveta by bolo možné možno silovo vyhrať
jeden konflikt,no nezastaví to ideologiu,ktorá tento konflikt živí.
Reforma vo viere alebo globálne opatrenia pre vieru potrebné.

Súvislosti:
Samotná radikalizácia náboženských duchovných vo viacerých krajnách nastala
aj po vojnových útokoch.

Pokial na silu odpoviete silou konflikt sa obvykle iba vystupnuje a rozrastie.
Ohen nezahasíte ked začnete prikladať nemyslím si preto že volanie po odplate
je to správne a najštastnejšie

skôr by som vyzval svet k spoločnému úsiliu o oslobodenie Sýrie(bez výyiev k odplatám)
a k ešte zintezívneniu mierových rokovaní o Sýrii pričom ocenujem
úsilie medzinárodnej diplomacie.
Politické riešenia by mali postupne prevládnuť na silovými snahami o oslobodenie
a zaručenie bezpečnosti civilného obyvatelstva v Sýrii.

Môj názor
Násilie do žiadnej viery nepatrí a pokiaľ sa tam vyskytuje je to ideologia človeka.
Ked je islám náboženstvo mieru ako je možné,že v mene tejto viery dochádza
tak často k násiliu a útokom ?
Akí násilníci sú/boli prítomní v islamskej viere ?

Islám ked chce byť vnímaný ako nábožensvo mieru bude potrebovať
sa vysporiadať s extrémizmom vo vlastných radoch.
kto robí násilie je násilník bez ohľadu na typ viery.
Veriaci násilník asi verí,že násilie vo viere je správne a nikto mu nepovedal
že to tak nie je.

Dalšia otázka v isláme je otázka náboženskej slobody.
Myslím si že nie je možné iba náboženskú slobodu využívať a využívať
všetky jej výhody a na druhej strane ju ako viera neponúkať.

Viera ktorá obsahuje aj ideologiu potláčania ľudských práv a slobôd
môže byť práve s tohoto dôvodu netolerovaná v niektorých krajnách
ako napr. Japonsko,kde jej vyznávanie nie je umožnené

Hladal som dôvod o neumoženia vyznávania islámu v Japonsku
a našiel som toto
http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-ze-by-japonsko-nasim-kyzenym-vzorem-f1k-/p_zahranici.aspx?c=A121028_230542_p_zahranici_wag

zrejme preto, že ked viera náboženskú slobodu nehlása a zakazuje
rovnakou mierou jej nadelili v Japonsku to čo sama hlása tj.aj náboženskú neslobodu.
(zrejme Japonko uplatnuje princíp reciprocity dostať môžete len to čo sami viete dať)

Dnes je 17 november 2015 den boja za slobodu.
Mohol by sa aj islám raz stať vierou,ktorý ponúkne náboženskú slobodu svojim veriacim ?
Moj názor je že mohol pokiaľ tu budú sami moslimovia chcieť a príde do ich radov
niekto,kto islám očistí od ideologie neslobody a raz a navždy sa zriekne násilia vo viere
ako zlého správania.

Môj názor je,že ak by nás boh chcel ako neslobodných vytvoril by si robotov.

No on to neurobil a dal nám slobodnú vôľu a voľbu, aby sme sa učili
na vlastných chybách a rozhodnutiach a i tak duchovne napredovali a rástli.
Aj ked nám veľakrát pomáha a dáva nápovedy rozhodnutia necháva na nás
a na našej slobodnej vôli.

Ako v tom koná islám aby objasnil ostatným veriacim
,že násilie je nesprávne a nie je to dobrá cesta ?

Ako je možné,že v dnešnej dobe si stále môžu jednotlivci alebo skupiny presadzovať
niečo silou ?

To že jeden s útočníkov prišiel cez Grécko a na falošný sýrsky pas
ukazuje nezvládnutie problému ochrany vonkajších hraníc v Grécku.

Ked Grécko nevie ochrániť svoju námornú hranicu môže si pozvať napr.
expertov z austrálie,ktorí to dokázali,može prípadne pomôcť Eu flotila
operujúca pri pobreží Grécka.

Pokiaľ by bola v Sýrii vytvorená bezpečná zona pod správou napr Osn
mohla by časť Sýrčanov zostať doma, no samozrejme iba keby boli v bezpečí
a mali tam adekvátne podmienky pre dôstojné prežitie doby dokedy bude mier.

želám všetkým krajnám i vieram cestu k slobode a mieru vo vzájomnom počúvaní a pochopení sa.

Doplnené1
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Možný vývoj v moslimskej viere návrhy

Moslimovia by mali cítiť,že ich nehádžeme všetkých
do jedného vreca no určite chápu,že voči extrémizmu potrebujeme
všetci niečo robiť nech sme akejkoľvek viery.

Extrémisti kazia dobré meno islámu kedže kvoli extremístom
má väčšina ľudí pri vyslovení slova islám asociáciu
na terorizmus ako prvé slovo čo sa im vybaví
nie na mier.
Pokiaľ niekto povie islám a väščine ľudí sa vybaví prvé slovo mier
potom to bude pre islám aj svetdobré.Islám má ešte veľa práce kým sa k tomu dopracuje.

Moj názor je ten,že všetky viery by mali spoločne skúmať,ktoré
vlastnosti su pre boha vo všetkých vierach spoločné a to by malo byť základom
ich spoločnej oslavy boha.

Problémom je,že do vier sa veľakrát dostali ideologie človeka,a konflikty
týchto ideologii spôsobujú problémy spolužitia vier i občanov.

Ak boh povedal nezabiješ ako základný princíp ochrany života a pravidlo
nemôže niekto brať život v jeho mene to je urážka boha.

Niektorí extrémisti svojich bojovníkov vraj zdrogujú zmanipulujú
(v zdrogovanom stave im vraj údajne ponúkajú ženy a tvrdia im že sú už v raji
a že toto budú mať ked vykonajú extrémistické činy)
a pričom viacerí extrémisti vieru len využívajú aby sa obohatili
privlastnením si ropy a podobne a takýchto ľudí(čatokrát trpiacimi roznymi psychyckými chorobami)
a ich vieru len využijú na svoje ciele.

Egoistický extrémista – klamár ľudu a ľud ten čo naletel a bol oklamaný
____________________________________________________________________________________________

Ten kto vieru iba využije na svoje vlastné egoistické (alebo mocenské) ciele a obohatenie sa
je egoista a ked to robí aj násilím je egoistický násilník.

Možné návrhy pre svet :

to čo je zlé v ľudoch aby bolo odmietnuté ako súčať akejkoľvek
súčasnej i budúcej viery ako princípy a zlé vlastnosti človeka a zlé správanie človeka
a to napríklad :

egoizmus,násilie,extrémizmus,osobný majetkový prospech z viery a koristenie z viery,
akékoľvek druhy otroctva a zotročovania vo viere pretože toto sú vlastností
niektorých ľudí a nie boha

Rada pre skúmanie vlastností boha existuje niečo také ?
Viery by sa mohli pokúsiť zostaviť spoločný osobnostný profil boha
tj. čo je pre všetky spoločné aké vlastnosti boha.

Sloboda a západ, sloboda a islám
____________________________________________________________________________________________
Sloboda aj v západnej spoločnosti niekedy trvalo aj 500 rokov kým niektorým ľudom
vrátila západná spoločnosť plné práva a slobody z toho vidíme
že slobodu človek ako taký skôr rýchlo berie, no pomaly dáva pričom sloboda a slobodná voľa
je dar ktorý dal boh všetkým ľudom takže ked sa chce niektorá viera bohu podobať
mal by tento princíp byť opačný a to slobodu viac dávať a skôr dávať.

Moslimská viera v tomto môže byť úspešnejšia a môže sa k tomu (dávanu slobody
a akceptovaniu princípu slobodnej vôle) dopracovať skôr.

Sloboda však neznamená anarchiu ani to,že niekomu dovolíme slobodne zotročovať druhých
akýmkoľvek spôsobom ani pomocou ideologii človeka,ktoré kážu otroctvo a neslobodu.

Návrat k bohu je teda návratom k slobode čo vidíme podľa toho,že boh nebol
otrokár,no ked nebola iná možnosť bojoval proti otroctvu a za slobodu aj izraelského ľudu.

Boh sa však použitia sily voči ludom navždy už vzdal a to je myslím si dobrý
príklad hodný nasledovania čiže trestanie silou a jej použitie voči ľudom
je pre boha minulosť a to čoho sa dobrovoľne vzdal.
čiže aj islám má možnosť boha v tomto nasledovať ked sa mu chce podobať.

Iba človek dokázal/dokáže zotročiť druhého človeka a hlásať ideologiu otroctva
a zotročenia tým sa od boha líši.
Koľké dlhé storočia existovala otrokárska spoločnosť,trhy s otrokmi
a podobné zlo.

V západnej spoločnosti prebehla odluka cirkví od štátu
sekulárne štáty su viac zárukou mieru ako tie náboženské.

Prečo je to tak ? Kôli pritomnosti ideologii človeka vo vierach,ktoré nikto nepreosial
od toho čo je božie a od toho čo je dielom človeka.(zrno nebolo oddelené od pliev)

Sekulárne štáty dávajú človeku možnoť byť slobodnejší
a nebyť pod diktatúrou ideologií človeka,ktoré sú prítomné vo viacerých vierach.

Tento vývoj je určite možný aj pre islám a islam by mal mať možnosť
sa pre takýto vývoj slobodne rozhodnúť myslím si.

Boh od ľudí nevyžaduje utrpenie kvoli ideologiam človeka
ludia sa trápia sami seba navzájom no prečo si to robia
kvoli čomu to potrebujú ?
Robí im vzájomne trápenie sa ideologiami zle alebo dobre ?

Možnosti riešení ako sa dostať z ideologickej pasce:

1. Vzdelávanie a osveta
Vytvoriť napr. videá ktoré objasnujú čo je to ideologia a ako
sa častokrát mladí ľudia nechajú zmanipulovať
a vo vidine ´´hrdinstva´´ si sadajú na lep ideologie,aby ich táto
obetovala za svoje koristnícke a majetkové a iné egoistické ciele.

1B. Vytvoriť hrdinov,ktorí odmietajú nekritické myslenie,manipuláciu
a násilie ako prejav egoizmu.

Príklad hrdinovia svetovej federácie mieru svet ako globálny mierový štát pre všetkých
poroste dobrá vízia kam by ludia mohli patriť a podielať sa na budovaní niečoho
nového a dobrého, no nie ideologicky jednotlivec tj. jednotlivec v spolupráci s ostatnými.
Jednotlivec,ktorý je súčasne súčasťou spoločenstva všetkých ľudí a jeho záujmom
je všeubecné dobro pre všetkých.

Potreba ľudí niekam patriť a bojovať za niečo môže byť naplnená napr. víziami
globálneho mieru, v ktorom sa snažíme spoločne o lepší svet.
Sila slúži primárne len na obranu slabších voči násiliu, extrémizmu,aby sa chránili ich životy.

2. Nevyvolávať v nikom pocit ohrozenia ani nenávisti(ani voči moslimskej viere)
(Ked majú včely pocit ohrozenia časť z nich sa radikalizuje aby chránili svoj úľ
a to isté platí aj pre ľudí všeubecne sú to tzv. automatické mechanizmy obrany )
Páči sa mi že Grécko pristúpilo ku kontrole hraníc aj so súhlasom pre Frontex
a tým sa zvýšila bezpečnosť celej Eu.
Hranice Eu sú tak dobre chránené ako je chránená ich najslabšia časť.

3. Láska
Moslimovia potrebujú citiť,že ich máme radi,no že prejavy extrémizmu
a násilia ani ideologického a jeho šírenia
nebudeme tolerovať a akceptovať a o to isté ich chceme požiadať
aby učinili aj vo vlastnej viere.
žiadame ich aby sami odmietli násilie a násilné línie a vetvy islámu
aj všetky ideologie,ktoré hlásajú nenávisť,násilie alebo nadradenosť jednej viery
nad inými.
Násilníci v isláme majú svojich vodcov
a kde je mierumilovný vodca alebo spoločenstvo
islámu,ktorý islám očistí od ideologií a násilia ?

Všetky viery sú si rovné žiadna nie je viac ani menej ako ostatné
a žiadna viera nemá ani nebude vládnuť nad ostatnými to sú princípy ktoré
boli dané všetkým tým,že sme dostali slobodu ako dar od boha
a človek nemá právo inému človeku tento dar ukradnúť.

Tí islamskí učenci,ktorí hlásali návrat ku korenom islámu,safálizmus
a dalšie vetvy islámu ktoré používajú násilie alebo manipuláciu k násilu
sami by sa mali toho vzdať lebo násilie nie je cesta dobra.

Niektorí islámskí duchovní videli,že západ sa rozvíja lepšie a efektívnejšie
a vraj s toho vznikla potreba reagovať na tento vývoj pretože mnohí si kládli otázku
ako je možné,že západ sa rozvíja efektívnejšie.
Pokiaľ sú v isláme aj násilné korene tie treba nájsť a vytrhnúť
pretože násilie a otroctvo sú ideologiami človeka.
Západ sa vyvíja efektívnejšie práve preto,lebo žije v slobodnejšej
spoločnosti,niektorý typ dobrého vývoja je totiž možný len v slobodnom svete.

(Aj vo viere sa dá nájsť to čo je božie aj to čo je iba dielom človeka
viery treba preosiať od ideologií a zlé korene násilia a nenávisti vytrhnúť a zahodiť
v každej viere pokiaľ tam takéto sú)

Kľúčom k efektívnejšiemu rozvoju však je sloboda vážení islámslí učenci
ked sa islám otvorí slobode a vzdá sa násilia dobrovolne a nastálo otvorí
si tým novú cestu vývoja a zvýši šance na spokojnejší a štastnejší život
svojho spoločenstva i spoločenstiev ostatných.

Vážení niektorí islámskí učenci
Vedeli ste o tom,že džihád znamená aj oslobodenie sa a očistenie sa ?
Skúste islám oslobodiť od ideologie otroctva a násilia všetci tí
čo to urobia určite budú mať zásluhy na zemi i v nebi

V isláme nie je možný alkohol, no extrémisti užívajú údajne aj drogy
čo je ešte horšie ako alkohol.
Dalšia možnosť očistenia sa islámu od drog a takýchto spôsobov v prípade že toto je pravda
že sa to v niektorých vetvách islámu deje.

Každá viera sa potrebuje vyvíjať a na to potrebuje slobodu možnosť slobodnej voľby.
Skúste si v isláme zvoliť slobodu a možnosť slobodnej voľby pre všetkých.
Slobodu nielen užívať no i sami dávať a ponúkať.Rovnováha dávania a prijímania.

Niktoré vetvy islámu vraj hlásajú za odpadnutie od islámu trest smrti.
No ten kto to hlása sa postavil proti božiemu nezabiješ a podľa môjho názoru
tým uráža boha a je proti bohu.
Viera ktorá je proti bohu je pre koho ?

4. Medzináboženský dialog a výchova k náboženskej slobode na všetkých úrovniach
aby každý dostal možnosť sa zoznámiť s viacerými vierami
a diskutovať o nich slobodne,aby mal možnosť klásť otázky
povedať čo sa mu páči alebo nepáči.

Ešte uvádzam jeden zdroj o isláme ktorý som si prečítal
http://www.klaus.cz/clanky/3848

5. Islám sa tiež potrebuje vzdať sa hľadania princípov dokonalosti
na tomto svete dokonalosť neexistuje a nedokonalosť je základom tohto sveta
Preto hľadanie ideologie dokonalosti povedie len k utrpeniu ľudí na tomto svete,
pretože základom tohoto sveta je nedokonalosť.

Priznať si nedokonaloť a tendenciu k chybám človeka je oslobocujúce pre človeka
pretože každá chyba je priestorom aj pre duchovný rast človeka i každej viery a vývoj
a ten kto robí chyby sa vnútorne duchovne vyvíja a rastie.

Aj boh vie zmeniť názor,ktorý sa vyvíja tí čo veria
aj v nový zákon vedia,že to to tak je.

Doplnené 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Václav Klaus: Sťahovanie národov s.r.o, alebo katastrofa Európskej únie na dosah

-Prevzatý text z vyššie uvedenej stránky

Stále sa diskutuje o ochrane vonkajších hraníc ako o podmienke existencie tohto systému. Nik ale nepovie,
aká je to politika a čo presne to znamená. Nik nehovorí, či ide o zastavenie prílevu migrantov alebo iba o zachytávanie
ich organizovaného usporiadaného pochodu do Európy.

Ak zvíťazí ten druhý postoj, tak jedinou obranou je zo Schengenu vystúpiť,“ vysvetlil Jiří Weigl.

-koniec prevzatého textu
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Môj názor je ten,že každý štát aj Europa ako celok by mali mať ročné limity na pristahovalectvo/migráciu.
čiže ak sa národné limity a limity Eu naplnia prisťahovalci/migranti potrebujú skúsiť štastie niekde inde kde ešte nemajú plno.
Usa napr, majú pre prisťahovalectvo lotériu s presnou ročnou kapacitou.

Návrhy
Tí čo sú priamo ohrození na životoch vo vojnových zonach, tak pre tých može zabezpečovať umiestnenie aj ochranu priamo Osn napríklad
a pridelí im napr oficialny štatút utečenca v krajne konfliktu a nájde im krajnu s voľnou kapacitou aj najlepšou možnosťou integrácie
pre konkrétne osoby.
Tým,že by to robila napr.OSN mohli by sme sa vyhnúť nelegálnej migrácii a organizovaná forma by vylúčila alebo znížila riziká extrémizmu
pretože ohrození ľudia by boli vyhladávaní a zaznamenaní v krajne kde takéto ohrozenie je.
Osn by garantovala,že daný človek je skutočný utečenec,ktorý má realnu identitu a potrebuje naozaj pomoc.
Súčasne by sa takto odstránlio utrpenie ľudí ktorí utekajú a po ceste sa topia,sú okradnutí a využívaní atd.

Všetci utečenci migranti atd. nemôžu smerovať iba do Europy svet je veľký existujú aj arabské krajny
kde by mohla byť integrácia niektorých ľudí jednoduhšia.

Robia to tak viaceré štáty vrátane USA príjmu toľko ľudí koľko dokážu realne integrovať,prijať postarať sa
pri nízkom riziku extrémizmu.

Môj názor je ten,že prilišná odlišnosť kultúr a masová migrácia môže byť príčinou dezintegrácie a rozpadu Eu.
Podobne ako sa rozpadla svätá rímska ríša po prekoncentrovaní sa príliš odlišnou kultúrou barbarov,ktorá ich spoločnosť vnútorne rozložila.
Zrejme si mysleli že to ustoja no neutáli to.

Rozpad jedného však znamená vznik druhého.
Europa ako spolok suverénych národnych štátov, ktoré budú navzájom lepšie spolupracovať
a zaručia si súčasne národnú suverenitu a hodnoty smerom dovnútra a bezpečnosť navonok môže byť omnoho
lepšia Eu a budúca napr. možná Euroázijská únia s účasťou dalších národných štátov myslím si.

Súčasná Europa nás dostatočne neuchránila pred extrémizmom, nebola od začiatku dôsledná v ochrane vonkajších
hraníc a riziká boli častokrát ignorované v mene humanizmu a všeobímajúceho sveta, no žiaľ
sme v krátokom čase zistili,že to bolo až smrteľné objatie pre napr občanov francúzka čo mi je ľúto.

Eu by sa nemusela nutne rozpadnúť ked príde k rozumu a porozumie tomu,že pre Eu sú cenné práve jej narodné štáty
a ich špecifická kulúra a originalita jednotlivých národov.

Vítam reformné snahy Veľkej Británie o reformy Eu to akú chceme Europu mať o tom by mali rozhodovať
jednotlivé národy po dohode a nemalo by to byť ideologické rozhodnutie niekde od stola
jednotlivé národy by mali povedať ako si lepši Europu predstavujú a akú by ju chceli mať.

Zdá sa že lisabonská zmluva ako keby nás v minulosti ticho pripravovala na migračnú vlnu vopred
vzdanie sa suverenity vo veciach migrácie bolo dohodnuté vopred a potom už boli migranti dodaní.
Mohlo toto byť súčasťou nejakého neverejného plánu,ktorý niekto pre Europu naplánoval vopred ?

Europa by mala chcieť zostať sama sebou Europou a udržať si národné princípy no nájsť sposob,aby národy lepšie spolupracovali
no tak,aby to národné nebolo potláčané, lepšia spolupráca národných vlád môže formovať lepšiu Europu myslím si.

Môj názor je ten,že Europa nechce byť USA kde sú všetci vlastne len prisťahovalci a tak môžu mať niekedy problém s národnou identitou.
Usa majú svoju kultútu Europa svoju a myslím si,že by sa nemal snažiť nikto prerobiť nikoho na svoj obraz
lebo originál Europy aj Usa je len jeden a je zaujímavý práve tým,že je taký aký je a mal by zostať sám sebou.

O smerovaní Europy by mali rozhodovať jednotlivé Europske národy samé po diskusii všetkých svojich všetkých občanov
a svojich zástupcov potom poveriť realizáciou týchto predstáv.

(nie naopak že niekto vytvorí nejakú krabicu do ktorej sa bude snažiť Europu natlačiť.)

Doplnené 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________
vývoj otroctva

Niekedy v 7 či 8 storočí bolo otroctvo a zotročovanie človeka človekom úplne bežné.
Preto sa každý pán snažil si svoj majetok chrániť a išlo o to,aby majetok
nezískal iný konkurenčný otrokár.
Bolo teda veľmi rafinované ochranu majetku zakomponovať priamo do viery
v zmysle ked si mojom otrokom nemôžeš byť otrokom druhého
a keby si mi ako otrok náhodou chcel ujsť tak za to otrokár stanovoval aj trest smrti.

Robili to aj otrokári v 18 storočí vzpomenme si v USA na sever proti juhu
otrokári chceli, aby otroci na pánov zadarmo dreli a ked nejaký otrok ušiel v tom čase
tak otrokármi býval často zabitý lebo bol považovaný iba za majetok pána.

Vidíme teda,že otroctvo ako ideologia človeka sa vyskytovalo aj v západnej kultúre
kde prešlo vývojom od otroctva k slobode a zvítazila sloboda.
Daplnené7
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaujímalo by ma je toto pravda ?

Globalizace – podle Thomase Barnetta.

Kôli čomu však ľudom vtedy slobodu odopierali ?
Obvykle išlo o egoizmus otrokárov,vlastné majetkové záujmy a neochotu dať druhému
to čo sami mali(slobodu)

západ teda v podstate určite chápe čo prežívajú niektore vetvy islámu,ktoré otroctvo hlásajú
západ bol kedysi taký istý,že zotročoval len to nemal vo viere.

Viera na západe však prechádala storočiami vývoja a posúvala sa bližšie k pravde.
Vývoj v isláme do istej miery ustrnul a zastal
neboli tu žiadne koncily alebo rady,ktoré by zabezpčovali vývoj viery.

Uroven vývoja viery je pre rôzne viery (i spoločnosti) rôzna teraz napr. sme videli
že v Saudskej Arábii dostali ženy teraz volebne právo a boli zvolené do verejných funkcií.
Týmto istým vývojom prešiel západ tiež od neslobody žien k slobode žien a tiež kedysi
volebné právo ženy na západe nemali.

Vývoj ide častokrát metodou pokus-omyl,no častokrát táto metoda prináša množstvo obetí
a utrpenia.
Je to tak preto,že každý má právo sa rozhodnúť aj nesprávne aj ked si tým sám spôsobí utrpenie.

Jednotlivé kultúry a viery sa však môžu učiť od seba navzájom
povedať si pozrite týmto sme prešli a to nebolo dobré stálo nás to veľa životov
a utrpenia skúste nerobiť tie isté chyby,ktoré sme robili aj my.

Vo vývoji môžme byť nápomocní aj dávať návrhy a možnosti,no rozhodnutie je vždy
na tej strane ktorej sa vývoj týka,pretože vývoj je založený na slobode,slobodnej vôli
a slobodných rozhodnutiach.

Môžeme vždy veriť,že druhá strana si nás bude ochotná vypočuť,zhodnotiť argumenty
zvážiť možnosti a na základe toho sa schopná rozhodúť lepšie aj pre spokojnosť svoju
no i pre spokojnosť druhých tak,aby bolo možné nájsť harmonické riešenia založené
na rovnováhe a obojstrannej spokojnosti.

Vždy ked je aj ked len teoretická možnosť dialogu aj s ludmi,ktorí majú extrémistické
názory treba sa o to usilovať.
Pre dohodu sa však nikto nemôže správať ako diktátor systémom všetko alebo nič.
Vítam dohodu lídrov na klimatickom summite,kde ľudia dokázali,že sa vedia zjednotiť
v spoločnom úsilí za lepší svet v ktorom žijeme.

čo sa týka Sýrie myslím si že je dôležité aby mala vládu,ktorá bude
kontinuitou sekulárneho štátu(Asad zaručuje sekuárny štát momentálne)
,v isláme totiž bojujú aj rôzne vetvy
islámu medzi sebou a štát by mal v prvom rade garantovať,že žiadna
jedna skupina nebude utláčať druhú a všetky skupiny budú vedľa seba existovať v pokoji.

To,že to možné je dokázalo Tunisko možná demokracia v arabskom svete môže byť
založená na sekulárnom štáte.
Tam kde v arabskom svete majú osvietených panovníkov,ktorí sú naklonení
myšlienkam postupných občianskych slobôd možu byť občania spokojní i v takýchto štátoch
určite však sa treba vyvarovať silových zásahov zvonka do takýchto štátov.
Každý štát potrebuje šaty demokracie na mieru a cestu by si mali voliť občania
tohto štátu akonáhle sa sami cítia byť pripravení.

Smerovanie spoločenstiev,štátov a krajín
_____________________________________________________________________________________________
V zásadných otázkach smerovania napr. Europy,štátov by mohol byť zaujímavý
3 stupnový rozhodovací proces založený na demokracii zdola tj. aby nebolo
rozhodované ideologicky no aby bolo rozhoovanie konsenzuálne.

Národné štáty a občania v nich sa vedia rozhodnúť väčšinou správne tak, ako to cítia
pretože konajú vo vlastnom záujme vlastných národov.

Riziko autoritatívneho centrálneho rozhodovania je v tom,že autority môžu rozhodnúť
proti tomu čo chcú ľudia a ideologicky jednoducho hoteliér a zákazník hotela občan môžu mať
diametrálne odlišnú predstavu napr. smerovania Europy v niektorých otázkach.

Hotelier by nemal budovať takú stavbu o ktorú väčšina alebo menšina
hostí záujem nemá,alebo
je pre značnú časť s nich neprijateľná alebo ich rozrušuje,berie im pokoj a podobne.

Preto Eu môže byť zaujímavá vtedy,ked bude iba vykonávateľom vôle svojich občanov a národov
a tam,kde nie je v zásadných otázkach zhoda by nemala prichádzať diktatúra.
V každom spoločenstve sa nájde občas aj nejaký ten aspon myslením
otrokár alebo skupina otrokárov
ako vieme vyplýva to s podstaty toho akí niektorí ludia sú.

Niektoré krajny,ktoré diktatúru zažili sú na to citlivé pričom pri diktatúre
je jedno či by bola z východu alebo zo západu alebo založená na viere
ani jedna nie je s pohľadu občana dobrá.

Ideálna spoločnosť s pohľadu občana by mohla byť taká,kde jednotlivé
všetky občianske skupiny zastupujú svoje záujmy na princípe
demokracie všetkých skupín.

čiže väčšina by bola vytváraná so všetkých existujúcich občianskych skupín
aby nevládla len jedna silná skupina nad slabšími skupinami.

Pri väčšine totiž ide aj o to akú väčšinu reprezentuje
či väčšinu napr. finančných skupín,záujmových skupín alebo väčšinu všetkých občianskych skupín
pretože väčšina koná hlavne v záujme toho o aký druh väčšiny sa jedná.

Doplnené 4
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Technická poznámka na úvod
Pokazil sa mi počítač zlyhal disk a následne padol windows.
Záložný disk nešiel prečítať.
Pomohla teda rodina a úspešne som si obnovil aj windows aj počítač.
Budem kupovať onedlho druhý ked odchádzajú clustre na disku a blbne fat tabulka
je čas na druhý.
Pripomenulo mi to potrebu pomoci dočastosti všetkého a chybovaosť systému nech je akýkoľvek dobrý.
Pozostatky chýb a poškodenia sa so strednodobého a dlhodobého hľadiska tak naakumulujú tak,
že systém s času na čas padne alebo sa stane nefunkčným.

To isté sa s času na čas deje aj v demokracii a v každom spoločenstve.
Nahromadia sa ideologické,mocenské,skupinové záujmy,diktátorské pozostatky,
skupiny ľudí čo radi zotročujú a sú prítomné v každom väčšom spoločenstve.

Na jednej stránke som sa dočítal,že niektoré arabské krajny údajne preto nechcú
utečencov,lebo sú toho názoru že by sa mal o nich postarať ten kto to tam destabilizoval.
Neviem podľa akého kľúča by navrhovali prerozdelovací systém či podla počtu
zhodených bômb,alebo ekonomického prospechu ktorý inkasovali zúčastnení hráči.

Fakt je ten že utečenci sú tu a potrebujú pomoc.
Osn tiež určite rozumie tomu,že hromadná migrácia vo vysokom počte
a do odlišnej kultúry by mohla pri neobmedzenom počte destabilizovať
povodnú kultúru a krajnu,ktorá by nelimitovanú hromadnú migráciu podporovala.

Ani pri konci svätej ríše rímskej sa problémy odlišnosti kultúr neprejavili
hned že by to okamžite padlo.
Padlo to so strednodobého hladiska ked odlišnosti kultúr tak nakysli,
že sa neriešilo nič iné než problémy odlišnej kultúry,ktorá si násilím preadzovala len svoje.

Aj v prírode to tak je že môžete skrížiť kôstkovinu s kôstkovinou strom
a príjme sa no kostkovina s nekôstkovinou napr hruška sa nepríjme.

Aké by bolo teda možné riešenie prerozdelenia utečencov ?
Pokiaľ niektoré krajny alebo skupiny mali aj ekonomické výhody
a zisky s konfliktných oblastí mohli by byť ústretovejšie a dať
viac ponúk na umiestnenie.

šírenie demokracie silou pripomína krajnu ktorá je ako hus
a páni a skupiny si potom delia jeden šklbe perie iný má pečienku.

Verím však že politika ´´husacej demokracie´´ bude už minulosťou.
Prináša totiž toľko utrpenia,že potom ani tá hus určite nemôže chutiť.

Pokiaľ má demokracia byť prínosom treba pozvať na hostinu všetkých
to znamená hlavne ľud danej krajny.
Aby sa niekedy nezobudili domáci obyvatelia do krajny v ktorej im nič nepatrí.

Verím,že západ už silu pri nastolovaní demokracie používať nebude
pretože v prvom rade tým škodí sám sebe.
Vypustiť džina extrémizmu dobývaním bolo ľahké a teraz má celý svet dosť čo robiť s tým
aby sa rozplynul alebo vrátil znovu do fľaše.

Ako pomôcť skutočným utečencom z vojnových zon,
ktorí su ohrození na živote a potrebujú pomoc ?
______________________________________________________________________________
Je to ako v živote
Tam kde sa jedny dvere zatvoria otvoria sa obvykle druhé.
______________________________________________________________________________

Ako by sme mohli teda otvoriť dvere pomoci,ktorá je maximálne bezpečná
aj pre toho kto pomáha a súčasne zaujímavá pre toho kto pomoc potrebuje ?
______________________________________________________________________________
Aj Humanizmus môže byť realistický aj bezpečný,obojstranne ohľadupný navzájom.
______________________________________________________________________________
Možné návrhy

1 .Osn by mohla garantovať,že daný utečenec má štatút utečenca
a je preverený,je známe odkaľ uteká jeho identita je overená.

2. Pokiaľ sa za utečenca vie zaručiť nejaká napr. charitatívna
organizácia alebo miestna cirkev niekto kto bol s ním v kontakte
v mieste kde žil zvýši to šance na umiestnenie takéhoto utečenca
(Nikto nechce mačku vo vreci o ktorej nič nevie pretože sa bojí
či nebude divoká alebo besná,aby nerobila zle pokiaľ je však mačka
ktorká a príjemná a vyvoláva dobré pocity o tákú byť zájem môže)

3. Osn v spolupráci s utečencami by mohla napr. vytvoriť
na internete profil každého utečenca kde by bola
jeho fotografia a jeho príbeh možno stručný životopis
a popis pracovných zručností.
Každý utečenec by mohol zadať aj svoj dopyt vo viacerých kategoriach
kde by umiestnenie uprednostnil,či akceptuje aj dočasné umiestnenie
alebo iba trvalé s možnosťou pracovať a podobne
_________________________________________________________________________________________
z pohľadu štátov vo svete ktoré by chceli a vedeli pomôcť
s prihliadnutím na svoje kapacity,limity a možnosti integrácie
_________________________________________________________________________________________

Ponuka so strany všetkých štátov sveta na dopyt/ochotu pomôcť utečencom
_________________________________________________________________________________________

štáty ktoré majú ešte voľné kapacity a sú ochotné utečencov prijať
každý štát by mohol vytvoriť ponuku a preferencie utečencov,ktorých
by vedel akceptovať a ich počet.
_________________________________________________________________________________________

Osn by potom mohla spustiť systém,ktorý spáruje dopyt s ponukou
kde obidve strany tj. štáty aj utečenci majú možnosť slobodnej voľby
a tam kde sa stretnú nastane umiestnenie.

Príklad
Krajna 1 ponúka dočasné umiestnenie na 2 roky pre 1000 utečencov s možnosťou
pracovať v oblasti poľnohospodárstva
Dalšie preferencie krajny sú …

Krajna 2 Ponúka trvalé umiestnenie s možnosťou práce pre 100 utečencov

Krajna 3 ponúka umiestenie pre 500 utečencov na jeden rok,dočasné
no bez možnosti pracovať

Umiestnenie utečencov nastane potom tam, kde sa stretne
slobodná vôľa dopytu a ponuky.

Utečenci si však nemôžu klásť podmienky typu pôjdem len tam
kde môžem pracovať za 2000 Eur mesačne pokiaľ takúto ponuku nikto nedá.
Tiež nemôžu ísť iba všetci iba do Eu lebo im to ukazuje nejaká aplikácia na ipode
s tabuľkou sociálnych dávok a najvyšších výhod.
Svet to nie je iba Eu.

Mali by si však mať možnosť vybrať s viacerých ponúk a možností.

Alternatíva :
Osn môže do sprostredkovania umiestnenia utečencov zapojiť

1. Chartitatívne organizácie
2. Súkromné spoločnosti sprostredkovateľov umiestnenia napr. na dobu určitú
s možnosťou pracovať
3. Osloviť každý štát akú skupinu utečencov akých preferencií by vedel
prijať v akom počte za akých očakávaní s možnostami plnej integrácie

Prioritnú umiestnenku od Osn môžu dostať najviac ohrozené
a prenasledované a najviac bezbranné skupiny utečencov.

Organizácia amnesty internacional údajne poukazuje na nie príliš dobrý
prístup k utečencom v táboroch v Turecku pokiaľ je to pravda
určite to treba nejako riešiť a zabespečiť pre každého utečenca
ľudsky dôstojné životné podmienky.

údajne aj dochádza k silovému premiestnovaniu utečencov
smerom do vojnových oblastí pokiaľ je to naozaj pravda ani toto nie je dobrá cesta
utečenci nemôžu byť vratení tam kde to nie je bezpečné.

Môžme spoločne všetci pracovať na tom,aby sa utečenci čím skôr mohli
vrátiť domov,aby tam mali mier,aby utekať nepotrebovali ani nemuseli.
Ten kto pomoc naozaj potrebuje či je to kresťan alebo moslim by ju mal dostať
bez ohľadu na to akej je viery s prihliadnutím na kapacitné možnosti
konktétnych krajín,možnosti integrácie do danej kultúry
a ich možností či už trvalej integrácie alebo dočasného umiestnenia.

Každý štát ktorý pomoc ponúka si v záujme vlastnej ochrany stanovuje
aj filter,aby si tam nevpustil extrémistov.

Niektoré krajny,ktoré v minulosti robili silovú politiku voči iným
verím,že sa jej už vzdali,lebo zistili,že extrémizmus si v podstate spoluvytvorili.
Silu použili a sila sa im vracia.

Západné štáty viaceré si chybu priznali a dnes by určite robili veľa
vecí inak alebo nerobili viaceré veci tak ako robili verím.

Ako dostať džina extrémizmu do fľaše ?

Možno by pomohlo vyhlásenie,že viac krajny nebudú presadzovať silové nastolovanie
demokracie,že sa budú viac zaujímať o pochopenie danej viery a kultúry
a skôr sa budú snažiť konkrétne krajny na demokraciu pripraviť.
no koncert demokracie a slobody
nech zahrá každá krajna račej sama akonáhle bude mať orchester pripravený.

Ludia o skutočnú demokraciu záujem určite majú,no určite nie o takú
kde sa krajna stane iba husou s ktorej jeden šklbe perie a další má pečienku.
Demokrácia by mala hlavne slúžiť ľudu danej krajny a byť mu prínosom.

Aj keby niekto chcel pomôcť demokracii myslím si,že to nemôže to robiť silou zvonku
zásahom do suverennych štátov bez ich súhlasu
demokracia príde sama akonáhle bude národ a ľud pripravený.
V štátoch v ktorých je napr. úroven vývoja viery a slobody nízka
by priskorá demokracia mohla viesť k náboženským konfliktom a podobne.
Samozrejme chrániť životy civilistov pred extrémizmom je možné a potrebné
a pre tento účel by mohli byť ideálne medzinárodné mierové zbory
napr. s mandátom misie osn a podobne.

K možnosti pomoci utečencom
Každý si môže na plecia naložiť len toľko koľko unesie
aby neprecenil ani svoje schopnosti a možnosti zátaže.

Pomáhať určite treba, no v prvom rade tak aby sme neohrozili seba a vlasté spoločenstvo.
Je to podobné ako ked sa niekto topí v rieke

Aj záchrana topiaceho(utekajúceho pred vojnou) sa by mala mať svoje pravidlá
Ak pomôcť neviem lebo neviem plávať nepôjdem do vody
a pomoc môžem privolať alebo pomôcť inak
topiacemu môžem hodiť lano alebo podať palicu.

Ak aj plávať viem a topiaci je v rieke v silnom prúde
pomôžem tak,aby to bolo bezpečné aj pre mna aj pre neho.
(napr. hodením záchranného kolesa alebo dreva čo je po ruke)

Doplnené 5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ako by sa dalo zvítaziť nad ideologiou Daešu ?

Daeš verí,že na nejakom kopci Dadabiq alebo tak nejak
budú čakať vojská Ríma kde dojde k stretu s ním
kde by potom mal vraj vyhrať.

Návrhy
1. Vojská Ríma ho tam čakať nebudú
pozemná misia môže byť napr pod vedením Saudskej arábie
a pod vedením dalších moslimských štátov.
Západ by sa mal vyhnúť pozemným operáciam priamym.

doplnené 6 časť 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Velenie môže byť aj společné aby sa minimalizovalo riziko
jednostrenného pohľadu a záujmov.
Rusko hrá pri porážke extrémizmu tiež dôležitú úlohu
a to či chce byť súčasťou aj pozemnej operácie by som nechal na jeho voľbe.

Vnútorný konflikt islamu nech si vyrieši primárne islám medzi sebou.
Do priamych pozemných operácii by sa západ zapojiť nemal, aby tým podkopal ideologiu Daešu
a tak ho oslabil.

2. Ked dalšie arabské islamské krajny + prípadní další pomocníci
začnú vítaziť a Daeš stratí všetko územie jeho ideologia sa rozpadne
bez územia vodca ideologie stratí legitimitu aj v rámci vlastnej ideologie

3. Kedže daeš vzniol ako následok použitia sily hned ako to bude možné
treba zmenšovať použitie sily a ked sa extrémisti vzdajú ušetriť ich životy
(dávať im možnosti a výzvy na vzdanie sa)
a dať im šancu na nový začiatok aby sami zistili,že boli ideologiou oklamaní
a v ideologickej zaslepenosti nevideli.

Treba zdôrazniť,že daeš nekoná v mene islámu používa násilie na nevinných,samovraždy
a údajne aj drogy pre atentátnikov to všetko je proti princípom samotnej viery islám
a táto extrémistická skupina islám poškodzuje v očiach celého sveta.

Možno si niektorí islámskí veriaci kladú otázku ako je to možné,že kôli
1 % extremistov ked niekto povie islám ako prvé slovo bez toho aby nad tým rozmýšľal
sa mu vybaví terorista ?

Každý organizmus je stvorený tak, aby primárne chránil sám seba pred hrozbami.
Ak niekto pozerá správy a počuje spojenie islámskí teroristi extremisti a pod
slovo islam sa mu automaticky spojí s možnou hrozbou a nebezpečenstvom.
Proces učenia pokiaľ ide o možné ohrozenie prebieha neuvedomene automaticky.

Ak potom niekto vysloví slovo islám ako prvé človek slovo spracováva
na možné hrozby,a ak tam sú do 1 sekundy priradí asociáciu ohrozenia.

Preto v systéme okamžitej reakcie do napr 1-5 sekund ludia reagujú takto.
Je to evolučný mechanizmus obrany voči hrozbám a systém ich rýchlej identifikácie.

Kôli tomu sa nikto nemôže hnevať na ľudí,ktorí po vyslovení islám majú takéto automatické
asociácie.

Akonáhle sa islám zmení a nebude predstavovať riziko a hrozbu extrémizmu
bude môcť byť prijímaný tak ako všetky ostatné viery.

Doplnené 6
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zaujímavé články na tému

ttp://www.hlavnespravy.sk/sergej-chelemendik-anjeli-pekla-vtrhli-do-europskeho-raja-sprisahanie-proti-europe-v-akcii/714706

Sobotka: Vyjadrenia nemeckej kancelárky len napomáhajú utečeneckej kríze

Je toto pravda ?

http://www.srspol.sk/clanky/clanek?nazev=&id_clanek=11865

Rusko určite hrá kľúčovú úlohu v procese osobodenia v Sírii

Pred vzostupom islamu a fírerom,ktorý by mohol vzísť z islámu
a pokúsiť sa zotročiť celé ľudstvo varoval aj prorok nostradamus.
Tento možný zotročovateľ má byť vraj porazený ako posledný antikrist.

Rovnomerné rozmiestnovanie moslimov tj. mám na mysli samozrejme extrémistov a teroristov z radov islamistov vo svete s tohoto pohľadu predstavujepre svet možné globálne bezpečnostné riziko.Viaceré extrémistické organízacie mali alebo majjú v plánoch ovládnutie sveta.

Islám prebieha vývojom a verím,že sa zbaví sám ideologie otroctva
a ani jeho extrémne vetvy už nebudu chcieť zotročovať druhých.

Skúsme teda spoločne ukončiť eru otroctva aj vo viere a robiť všetko
preto ,aby sa niečo také nenaplnilo.

Otoctvu aj možným budúcim pokusom o zotročenie je lepšie predchádzať.
Sloboda by aj tak vyhrala a preto sa netreba zbytočne navzájom trápiť
cesta mieru a spolupráce môže byť zaujímavejšia pre všetkých

Množstvo nedorozumení vzniká aj vzájomným nepochopením sa ked každý čaká niečo iné
a obidve strany si to nevysvetlili.

Príklad po rozpade ZSSR si to západ zrejme vysvetlil tak,že vyhral
a kde teda má tú korisť,suroviny a zisky kedže si 200 rokov pestoval inštikt dobyvateľa.
ZSSR sa však nevzdalo západu vzdalo sa zlej ideologie a to je značný rozdiel.

Západu sa splnil sen komunizmus padol a môže s Ruskom slobodne obchodovať ako rovný s rovným
a mať s toho aj výhody.

západ je veľmi šikovný v zmluvách a svoje zámery zrejme vie plánovať aj 20 rokov
vopred napr. svoje záujmy na Ukrajine si poistil medzinárodnými zmluvami a podobne.

Myslím si že západ tiež porozumel už tomu,že viac získa so spolupráce
s ostatnými a ked zmení 200 rokov starý biznis model na kooperatívny.

Pokiaľ jeho minulý biznis model produkoval aj utrpenie tak toto malo tendenciu
sa mu v nejakej podobe vždy vrátiť a tak bojoval v podstate aj sám so sebou.

Biznis model bez utrpenia je spolupráca s každým na báze slobodnej vôle
a dobrovoľnosti a môže priniesť aj viac zisku a to pre všetkých.

Spoločne môžeme sa všetci usilovať o mier vo svete
akonáhle nastane budeme víťazmi všetci.

Cesta k tomu však nie je znegovanie identít národov alebo hraníc národných štátov,
no skôr národný realizmus spolupráce národov,ukotvený možnou demokraciou
zdola tj. to aké smerovanie si pre daný národ zvolí ľud v zastúpení
demokracie všetkých skupín (nielen finančných a záujmových)

Cítim sa byť priateľom aj Usa aj Ruska kiež by tiež našli cestu
k vzájomnému porozumeniu a priatelstvu.
Aj v Sýrii aj vo svete.

Tak štastné a veselé a pokojné vianoce Vám prajem všetkým
a verím,že tie dalšie v roku 2016 už pre Síriu budú aj mierové.

Doplnené8
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zamyslenie sa nad
stavom demokracie vo svete

Po rozpade ZSSR vstúpili východné štáty do západných štruktúr
lebo mali dosť predchádzajúcej východnej komunistickej ideologie
a pociťovali počas hystorie aj dávku útlaku a nespravodlivosti.

Kým vojská ZSSR napr. s Nemecka odišli tie západné tam zostali.
Je otázka či so slobodnej vôle Nemecka alebo z dôvodu záujmu
západu mať Nemecko aj nadalej ako súčať svojeho západného impéria.
Je Nemecko úplne úplne slobodná krajna alebo je vo viacerých otázkach
podriadené ako vazal západnému imperátorovi ?
To je otázka.
Doplnené9

Vraj každý nemecký kancelár před nástupom do funkcie musí podpísať zmluvu o poslušnosti k západnému imperátorovi
Je to tak a kde ano akých oblastí sa tá zmluva týka ?

Týka sa aj otázok zahraničnej politiky a jej smerovania,migrácie a podobne ? Aký je obsah tejto zmluvy pokial je to pravda ?
Tiež by ma zaujímalo k akému účelu slúžilo odpočúvanie spojencov napr. P Merkelovej
či si imperátor zisťuje ako je zmluva a pokyny impéria realizované alebo sa tak získavajú informácie ako držať niekoho v šachu
a mať jeho poslušnosť ?

Doplnené 10
Je samozrejme možné aj to že p. Merkelová konala iba v dobrej viere kde pozývala všetkých
vtedy si možno myslela že sú to ozaj všetci iba utečenci so Sírie a je možné,že kôli stigme Nemeckaz minulosti
chcela ukázať že Nemecko je solidárne a humánne.

Nemecko malo kladnú skúsenosť s tureckými pristahovalcami,ktorí však prichádzali postupne,takže ich spoločnosť dokázala integrovať.
Ako však vidíme masová migrácia to je však určitý extrém a to je úplne samostatná kapitola,takže to nie je to isté.
Skúsme prosím konať všetci tak,aby sme sa vyhli extrémom v akejkoľvek oblasti.

Ani v prírode kde veľa naraz naprší zem to nevie naraz prijať boli sme zrejme málo ohľaduplní k prírode a jej zdrojom,
no i toto sa začína meniť prijatím dohody o znížení emisií ako prvý krok.

p. Merkelová dokázala v rôznych oblatiach veľa a tak ako každý verím,že sa snaží nájsť rovnováhu a správnu cestu.
To,že pritom robí občas aj chyby je ok robíme ich občas všetci.
Verím,že je otvorená k diskusii a k nájdeniu správnej cesty k čomu jej držím palce.

Zaujímava kázen

Vstup na západ bol vnímaný ako oáza demokracie a slobody ako nový raj.

So zistením podstaty tzv. západnej(husacej) demokracie prišlo aj rozčarovanie.

Kým jedno impérium sa ideologie vzdalo druhé si myslelo,že vyhralo
a že bude vládnuť celému svetu.
(to však nie je možné ani jedna bunka v organizme ho nemôže celý kontrolovať
občas sa o to nejaký vírus snaží,no organizmus má imunitný systém ktorým
vírusy odinštaluje)

Mysleli sme si,že všetky západné demokracie vnímajú všetky krajny ako partnerov
pre spoluprácu.
Západ však ešte neodinštaloval úplne ideologiu (ekonomického)kolonializmu z minulosti
,kde finančne silnejší vlci zjedli slabšie husi alebo si ich podelili.

Rozkol západu a Ruska teda zrejme spočíva v tom že niekto by chcel
aby tam bol husací model demokracie a Rusko povedalo nie mi si chceme spraviť demokraciu nám vlastnú.

Koperatívny obchodný model spolupráce všetkých štátov môže nahradiť model Imperií vo svete
,pretože poskytne priestor
pre zisk bez utrpenia druhých a so spolupráce,bez bezpečnostných rizík
ako sú hrmadné migrácie a podobne.

Horšieho sa treba vzdať preto,aby sme mohli všetci žiť v lepšom svete.
(z pohľadu náboženstiev by bolo dobré vzdať sa zrážok náboženských ideologii,
aby sa aj Jeruzalem mohol raz stať mestom mieru ako to má v názve)

Husi častokrát nemali možnosť sa brániť ked sa ich vlci rozhodli zjesť.
(napr. boli odzbrojené zmluvou, aby pri dobývaní nemohli klásť odpor)

Je možné aj to,že niektorých krajnách demokracia zablúdila a ľudia si už môžu vyberať
za zástupcov iba z vlkov, lebo husi sú príliš finančne slabé, aby zastupovali
svoje záujmy nad finančne mocnými skupinami a vlci ich k moci nepustia.

Vlci tvrdia,že husi majú radi a že preto ich budú dobre zastupovať.
Zabúdajú však občas dodať,že ich majú radi ošklbané a dobre prepečené.

Demokracia fungujúca iba na princípoch finančnej väčšiny a záujmoch zjesť hus
zdá sa byť iba fatamorgánou demokracie.

Myslím si preto,že pre každú krajnu je pre skutočnú demokraciu
lepšie ísť vlastnou cestou demokracie ako mať ´´demokraciu z dovozu´´.

Väčšina tvorená záujmami zjesť hus sa vytvára ľahko a takáto väčšina
obvykle neumožní vládnuť občianskej väčšine alebo ju vytvoriť.

Zdiaľky to vyzerá veľmi dobre,no ked sa priblížite voda demokracie mizne
a ked ste už úplne tam zistíte,že z mora demokracie
čo ste videli v diaľke zostala iba plytká mláka vody.

Moja predstava skutočnej demokracie
__________________________________________________________________________________________
Snívam o svete,kde budu vládnuť všetky občianske skupiny,ktoré vytvoria občiansku väčšinu.
Kde všetky občianske skupiny budú zastupovať rovnomerne svoje občianske záujmy.
Kde Občiansku väčšinu budú tvoriť všetky občianske skupiny.
__________________________________________________________________________________________

Tento možný level demokracie Vyžaduje aj tieto aktualizácie a upgrade demokracie:

Definovať občianske zastupiteľské skupiny
Definovať občianske záujmy
Prepojiť tradičnú demokraciu s formami priamej demokracie
Definovať spoločne národne záujmy jednotlivých štátov,ukotvené aj demokraciou zdola
možno i z prvkami priamej demokracie.

v Rámci Eu definovať záujmy jednotlivých Europskych národov pre spoločnú stavbu Europy
a tiež definovať smerovanie Eu so strednodobého a dlhodobého hľadiska,aby sa nestávalo,že
Eu len na niečo reaguje namiesto toho, aby realizovala svoju samostatnú nezávislú zahraničnú
a mierovú politiku vo svete.

Samozrejme Eu takto môže postupovať pokiaľ je skutočne slobodná
pokiaľ nie je može požiadať aby je bola sloboda prinavrátená/darovaná.

(europa bez národov alebo ako jeden národ je myslím si rovnaký extrém ako národný socializmus)

Demokraciu skupín,Parlament Skupín možno popri tradičnom parlamente
ako jeho doplnok, aby politika bola v súlade s tým čo chce národ a jeho občania.

Doplnené 11
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bývalý agent CIA Robert Baer: “Za účelom rozdelenia Juhoslávie nám vláda poskytla milióny dolárov”

Určite smutné pokiaľ je to pravda verím,že jednotlivé národy
si odpustia navzájom.

Verím,že všade tak kde je extrémizmus a násilie
budú ľudia chránení napr. medzinárodnými mierovými zbormi,kde budú členmi
všetky štáty pod spoločným nepolitickým medzinárodným velením.

Nepolitické medzínárodné velenie na možnom princípe demokracie všetkých skupín
by mohlo v budúcnosti zabezpečiť,aby bol garantovaný
hlavný záujem ľudí chrániť sa pred extrémizmom a násilím
s garanciou že to bude bez postranných politických úmyslov a záujmov.
Mala by to byť inštitúcia nezávislá ako napr. národná banka
inštitúcia,ktorá by podliehala občanom a ich záujmu žiť v mieri.
Každá občianska skupina v spoločnosti by napr. mohla tam mať svojho zástupcu
aby bolo možné vytvoriť skutočnú občiansku väčšinu.

Sila iba na obranu mieru a záujmu všetkých ľudí dobrej vôle žiť v mieri.

Dokiaľ však takáto nezávisla organizácia na obranu mieru vo svete vznikne
môže byť velenie operácií napr. medzinárodné napr. pod jednohlasným mandátom OSN
všetky štáty sveta by však mohli zvážiť vytvorenie medzinárodných mierových zborov
alebo svetovej rady mieru nech to nazveme akokoľvek
ako celosvetovú ochranu civilného obyvateľatva pred akýmkoľvek násilím a extrémizmom.

Tieto medzinárodné mierové zbory by mohli byť predschválené na nasadenie
všade tam,kde sa vyskytne terorozmus a utrpenie ľudí,násilie.

Globálny extrémizmus vo svete vyžaduje spoločnú spoluprácu
a stratégiu všetkých národov ako povedal americký minister nedávno
extrémizmus je ako nádor ked ho necháte v jednom štáte metastázuje do dalších.

V jednom štáte boli extrémistom prerušené obchody s ropou tak si našli zdroje
v druhom… kedže zámery a pôsobenia extrémistov sú globálne
potrebujeme mať globálne mierové zbory pripravené oslobodiť ľud od utrpenia a trápenia
a priniesť mier.

Mám na mysli rôzne extrémistické organizácie vo svete,ktoré spôsobujú utrpenie,
prúdy utečencov atd.
Vieme že extrémisti pôsobili aj v Egypte a mnohých dalších krajnách.

Skúsme sa teda prosím zjednotiť na úsilí smerujúce ku globálnemu mieru.

Doplnené12
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
http://czechfreepress.cz/evropa/kalergiho-plan-legalni-genocida-evropskych-narodu-pomoci-miseni-ras.html
Je toto pravda ?
Pokial áno tak

Horšia od tejto ideologie zotročenia je už iba ideologia
zotročenia islamských extrémistov.

Europa je spoločenstvom Europskych národov
a národné štáty by ju mali formovať a určovať jej smerovanie,vízie
a plány spoločne s občianskou demokraciou zdola.

Zaujímavé je aj to,že jedna skupina otrokárov sa znaži zotročiť druhú.

Chamtivosť a túžba po svetovláde pohána tieto a dalšie vírusy globálneho otroctva
túžba po ovládaní druhých,elitárskych autoritách

Imperií,ktoré by chceli vládnuť svetu bolo dosť.

Rusko sa impéria už vzdalo,Británia sa vzdala impéria kolonializmu
akonáhle sa impérii a túžby vládnuť celému svetu
vzdajú všetky veľmoci môže vzniknúť nové a lepšie spoločenstvo národov myslím si.

Hádanka kradne to ropu a zabíja to pre ropu čo je to ?

Zrejme by bolo fakt lepšie vytvoriť neajú aplikáciu pre facebook
a definovať všetky občianske skupiny,ktoré by pomocou online platformy zastupovali
skutočné záujmy občianskych skupín.

Mohli by byť aj riadiace skupiny tie by sa však v pravidelných intervaloch
obmienali, aby sa eliminoval monopol, znížilo riziko diktatúry jednej skupiny nad ostatnými.

čím vyššiu čast moci v spoločnosti by vykonávali občianske skupiny aj online
tým je menšia
šanca že sa stanú občania objektom niekoho zotročujúcej ideologie.

To by bolo šancou,že sa raz podarí vytvoriť občiansku väčšinu,ktorá bude
slúžiť skutočne ľudu a jeho realnym občianskym záujmom.

Hádanka Odpoved na hádanku
je to chamtivosť, a túžba zotročovať,ktorá je bez ohľadu na vieru podobná alebo rovnaká
v každom spoločenstve,najviac túži po moci a najlahšie vytvára väčšinu

Doplnené13
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
http://tydenikobcanskepravo.parlamentnilisty.cz/2016/02/putin-napsal-mirovou-vyzvu-evropane.html

Všetci,ktorí si želajú mier,pokoj spoluprácu národov majú moju podporu.
Verím že západ zvládne nový obchodný model založený na spolupráci kde môže získat tiež a riskovať menej.
Všetky tie krízy jedna po druhej si myslím,že mali západu ukázať,že sme na konci jednej cesty
a je načase prehodnotiť všetky doterajšie metody a postupy a nahradiť ich lepšími.
Vieme všetci získavať aj so spolupráce systém výhra výhra nie na úkor iných a ich utrpenia.
Myslím si,že nikto si nemôže brať len tak lebo potrebuje nemôžete ísť do banky a olúpiť ju pretože je to síce rýchle
no bezohľadné aj tá banka musí vynaložiť námahu a úsilie každý niečo robí.
Jako som už raz napísal je potřebné dávať to čo chceme dostávať.
Ak chceme napr. peniaze třeba peniaze dávať a nájdu si k vám cestu aj samé.To čo dáváme aj obvykle nachádzame a dostáváme.
Jako teda vieme spoločne dať svetu viac mieru a spolupráce ?

Ako vieme dať Amerike viec surovín aby bola spokojná a aj ten kto ich má ?
Prichádzajú nové možnosti napr tažby z meteoritov a iné verím že i toto je cesta a sú aj iné.
Verím,že pôjdeme cestami mieru všetci. Vtedy zvítazíme všetci.

Skúsme prosím tvoriť budúcnosť v ktorej sa budeme všetci dobře cítiť


Všetci sme aj tak jedno tvoríme jeden celok.

Chceme aby svetlo mieru a pokoja raz zavládlo všade.

Trader Robo

Prejsť na panel nástrojov